Poglavlja iz slavistike

Naziv
Poglavlja iz slavistike
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
64176
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima slavistike te sa specifičnim obilježjima razvoja slavistike unutar ukrajinistike. Posebno se govori o ukrajinistima koji su ostavili dubokog traga ne samo na razvoj ukrajinskog jezika, nego i na znanost o jeziku svog doba: Meletyj Smotryckyj, Ivan Uževič, Agatangel Kryms'kyj, Oleksandr Grynčenko... Isto tako, govori se o jezikoslovcima koji nisu bili ukrajinisti, ali su svojim radom zadužili ukrajinistiku: Oleksandr Potebnja, Oleksandr Dobrovski, Vatroslav Jagić. Cilj je kolegija da studenti steknu šira znanja o slavistici te o ukrajinistici u njezinim okvirima.
Sadržaj
 1. Postanak slavistike
 2. Slaveni u suvremenom svijetu
 3. Preduvjeti pojave pisma kod Slavena
 4. Pisani spomenici kod Slavena
 5. Razvoj slavenske filologije, periodizacija
 6. Pojava i razvoj slavistike kod Istočnih Slavena.
 7. Slavistika kod Istočnih Slavena u XX. i na početku XXI. stoljeća.
 8. Slavistika u Ukrajini.
 9. Slavistika u Ukrajini (2. dio)
 10. Pojava i razvoj slavistike kod Zapadnih Slavena.
 11. Slavistika kod Zapadnih Slavena u XX. i na početku XXI. stoljeća.
 12. Pojava i razvoj slavistike kod Južnih Slavena
 13. Slavistika kod Južnih Slavena u XX. i na početku XXI. stoljeća.
 14. Poredbeni prikaz slavističkih škola.
 15. Zaključci

Ishodi učenja
 1. Nabrojati slavističke škole u Europi.
 2. Nabrojati slaviste i slavističke škole u Ukrajini.
 3. Usporediti pojedina slavistička učenja u Europi i Ukrajini.
 4. Usporediti razvoj slavistike u Ukrajini i drugim slavenskim zemljama.
 5. Koristiti se slavističkom literaturom na ukrajinskom jeziku.
 6. Samostalno usporediti pojedine periode u razvoju slavistike u Ukrajini.
 7. Nabrojati ukrajiniste koji su dali doprinos u određenom periodu i analizirati njihov rad.
 8. Izdvojiti i objasniti najbitnije činjenice pojedinih učenja.
 9. Kronološki nabrojiti ukrajiniste te usporediti utjecaj jednih na druge.
 10. Analitički koristiti literaturu i uz pomoć dostupne literature prezentirati vlastiti rad, ili pripremiti vlastito izlaganje.
Metode podučavanja
Predavanja, prezentacije, samostalno izlaganje.
Metode ocjenjivanja
Usmeno odgovaranje na kraju semestra.

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Ševeljov J. Portrety ukrajins'kyh movoznavciv, Kyjiv, 2002.
 2. Piper P. Uvod u slavistiku 1, Beograd, 2008
 3. Caruk, O. Ukrajins'ka mova sered inšyh slovjans'kyh, Dnjipropetrovs'k, 1998
 4. Ukrajins'ka mova. Encyklopedija. (2000.). – Kyjiv

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar