Slovačka kratka proza 20. stoljeća

Naziv
Slovačka kratka proza 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
142691
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata sa značajnim predstavnicima slovačke književnosti i s razvojem kratkih proznih vrsta općenito te u slovačkoj književnosti od početka 20. st. do danas.
Sadržaj
 1. 1. Uvod u kolegij.
 2. 2. - 4. Predavanja: Teorijski pristupi kratkim pripovjednim oblicima.
 3. 5. - 7. Seminari: Studentska izlaganja i interpretacije tekstova: I Krasko. Tido J. Gašpar. G. Vámoš. F. Švantner. D. Tatarka. L. Lahola.
 4. 8. - 10. Predavanja: Pregled slovačke književnosti od početka 20. st. do danas s naglaskom na razvoj kratke proze – najznačajniji autori, njihove poetike i prozna ostvarenja.
 5. 11. - 14. Seminari: Studentska izlaganja i interpretacije tekstova: D. Mitana. P. Vilikovský. R. Sloboda. P. Pišťanek. M. Vadas. I. Dobrakovová.
 6. 15. Priprema za ispit, načela pisanja seminarskoga rada.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći kritički čitati i samostalno interpretirati ponuđene slovačke književne tekstove, služeći se sekundarnom znanstvenom literaturom;
 2. prezentirati svoje interpretacije usmeno i pismeno u obliku seminarskoga rada,
 3. moći će prepoznati i komentirati specifičnosti različitih razdoblja i pravaca u slovačkoj književnosti 19. i 20. stoljeća,
 4. moći će svojim riječima objasniti poetike obrađivanih autora ,
 5. moći će primijeniti naučene književnoteorijske i književnokritičke spoznaje koje se odnose na kolegij.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari, analize i interpretacije književnih tekstova, samostalno istraživanje, izlaganja studenata.
Metode ocjenjivanja
Provjera izvršavanja studentskih obveza (redovito prisustvovanje nastavi, aktivno sudjelovanje, usmeno izlaganje, seminarski rad). Ispit na kraju semestra podrazumijeva kompleksnu provjeru ishoda učenja.

Obavezna literatura
 1. Švantner, F.: Nevesta hôľ a iné prózy. Bratislava 2007.
 2. Tatarka, D.: V úzkosti hľadania. Bratislava 1997.
 3. Vadas, M.: Liečiteľ. Levice 2006.
 4. Vámoš, G.: Jazdecká legenda. Bratislava 1998.
 5. Vilikovský, P.: Prózy. Bratislava 2005.
 6. Dušek, Dušan: Pešo do neba. Bratislava 2002.
 7. Gáfrik, Michal: Koniec lásky. Antológia prózy slovenskej moderny. Martin 2007.
 8. Gašpar, T. J.: Červený koráb. Bratislava 2005.
 9. Lahola, L.: Posledná vec. Bratislava 1994.
 10. Mitana, D.: Psie dni. Bratislava 1970.
 11. Sloboda, R.: Do tohto domu sa vchádzalo širokou bránou. Levice 2002.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij