Naziv
Novogrčki jezik 6
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
77923
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Ponavljanje i produbljenje učenja osnova novogrčke fonetike, morfologije i sintakse.
Obogaćenje vokabulara iz suvremenih književnih tekstova i svakodnevnog govora.
Sadržaj
 1. Tvorba priloga na -a, i -os
 2. Komparacija priloga
 3. Trajani imperativ (afirmacija i negacija)
 4. Kondicionalne recenice
 5. Pomočni glagoli prepei, mporo i thelo
 6. Absolutni superlativ pridjeva i priloga
 7. Složeni glagoli (interni augment)
 8. Prijašni futur (aktivni i pasivni)
 9. Nepravilne imenice srednjeg roda
 10. Povratna zamjenica
 11. Povratni glagoli
 12. Optativ
 13. Perfekt trpni
 14. Pluskvamperfekt trpni
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Stjecanje temeljnih znanja iz fonologije, morfologije i sintakse novogrčkoga jezika.
 2. Razumijevanje dijaloga iz svakodnevnog govora na temelju slušanja.
 3. Razumijevanje tekstova pisanih svakodnevnim jezičnim idiomom.
 4. Usmeno izražavanje misli i osjećaja.
 5. Pisanje jednostavnog teksta o osobnim interesima ili doživljajima.
 6. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u novogrčkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Komunikacijske metode: Čitanje teksta, slušanje dijaloga, gramatika, razgovor, igranje uloga
Metode ocjenjivanja
Razumijevanje pismenog teksta, slušanje dijaloga, gramatika, pismeno i usmeno izražavanje.

Obavezna literatura
 1. E. Gareli, Taksidi stin Ellada 2, Grigoris, Atena 2013.
Dopunska literatura
 1. Idrima Manoli Triantafillidi, Leksiko tes Koines Neoellenikes, Thessalonike: Institouto Neoellenikon Spoudon, Idrima Manole Triantafillide, 1998. (rječnik)
 2. Holton D., Mackridge P., Philippaki-Warburton I., A comprehensive Grammar of the Modern Greek Language, Routledge, London & New York 1997. (Grammatiki tis Ellinikis Glossas, Elliniki metafrasi: Basilis Spyropoulos, Patakis, Atena 1997).

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar