Naziv
Digitalna knjižnica I
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52660
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s osnovnim obilježjima digitalne knjižnice na temelju brojnih primjera digitalnih zbirki knjižnične e-građe.
Sadržaj
 1. Povijest elektroničkog nakladništva.
 2. Osnovna obilježja e-građe.
 3. Prednosti i nedostaci e-građe.
 4. Definicija elektroničke publikacije i temeljnih pojmova karakterističnih za elektroničku građu: izdavanje, objavljivanje, izdanje, novo izdanje, nakladnik i raspačavatelj elektroničke građe.
 5. Definicija e-knjige. Primjer objavljivanja e-knjige.
 6. Formalna i intelektualna obilježja e-knjige.
 7. Platforme za e-knjigu. Čitači za e-knjige.
 8. Vrste e-knjige s obzirom na: medij, nakladnika ili proizvođača.
 9. E-časopisi. Vrste i zbirke.
 10. Primjer pokretanja e-časopisa.
 11. Digitalizacijski projekti u Hrvatskoj.
 12. Digitalizacijski projekti u svijetu.
 13. Digitalne zbirke kao dijelovi hibridnih i digitalnih knjižnica u Hrvatskoj.
 14. Digitalne zbirke kao dijelovi hibridnih i digitalnih knjižnica u svijetu.
 15. Posjet knjižnici koja vodi značajan projekt digitalizacije.

Ishodi učenja
 1. Studenti će nakon odslušanog kolegija znati prepoznavati vrste elektroničke građe i njezina obilježja.
 2. Studenti će nakon odslušanog kolegija znati primijeniti kriterije za njezino vrednovanje.
Metode podučavanja
frontalna nastava
seminarski rad
radionica
Metode ocjenjivanja
kolokvij (pisani)
test

Obavezna literatura
 1. Gorman, M. Postojana knjižnica : tehnologija, tradicija i potraga za ravnotežom. Zagreb : HKD, 2006.
 2. Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012. Str. 95-174.
 3. Horvat, A. ; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.hr/2002/ (izbor)
 4. IFLA/Unesco Manifest za digitalne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012). Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107
 5. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001.
Dopunska literatura
 1. Mrežne stranice većih knjižnica, nakladnika i distributera elektroničke građe.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar