Naziv
Virtualni muzej
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124356
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s tipologijom i osnovnim pojmovima vezanim uz virtualni muzej te osposobljavanje studenata za vrednovanje, kritičku prosudbu i osmišljavanje virtualnih muzeja i srodnih interaktivnih multimedijskih baštinskih sadržaja. Upoznavanje studenata s konceptima i principima dostupnosti, pristupačnosti, interaktivnosti i multimedijalnosti digitalnih baštinskih sadržaja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Imaginarni i virtualni muzej
 3. Virtualna i potpomognuta stvarnost
 4. Multimedija – sadržaj i nositelj
 5. Multimedijalnost, multimodalnost i interaktivnost
 6. Uporabljivost i korisničko iskustvo
 7. Vrednovanje interaktivne multimedije
 8. Sustavi za upravljanje sadržajem
 9. Mrežne stranice i interaktivni multimedijski projekti muzeja – struktura i sadržaj
 10. Mrežne stranice i interaktivni multimedijski projekti muzeja i veza s primarnom muzejskom dokumentacijom
 11. Mrežne stranice i interaktivni multimedijski projekti muzeja i veza sa sekundarnom muzejskom dokumentacijom
 12. Projekti digitalizacije
 13. Web 2.0, participativne digitalne zbirke i sadržaji
 14. Semantički web i muzeji
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. objasniti ključne pojmove vezane uz komuniciranje baštine u virtualnom okružju (interaktivnost, multimodalnost, multimedijalnost…)
 2. primjenjivati modele razvoja digitalnih baštinskih interaktivnih sadržaja
 3. analizirati ključne elemente i strukturu digitalnih baštinskih interaktivnih sadržaja
 4. planirati i organizirati projekte digitalizacije
 5. vrednovati muzejske interaktivne i multimedijske sadržaje
 6. određivati prioritete digitalizacije muzejske građe i dokumentacije
 7. Istraživati muzeološku/baštinsku problematiku, govorno i pisano prezentirati rezultate toga stručnom slušateljstvu i svim javnostima
 8. Planirati, organizirati, oblikovati i vrednovati različite oblika komunikacije u muzejima, galerijama i srodnim ustanovama
 9. Razviti planove rada, uspostavljanje promidžbene i marketinške djelatnosti
 10. Oblikovati znanstveni i stručni rad u okviru muzeološke/baštinske struke
 11. Prenijeti svoje znanje stručnoj i drugim javnostima
 12. Planirati, organizirati i osnovno oblikovati različite načine komuniciranja u muzeju ili srodnim ustanovama s osobitim naglaskom na izložbe i pedagošku djelatnost
Metode podučavanja
Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena temelji se na seminarskom radu te uspjehu na kolokviju i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Šojat-Bikić, Maja. Modeliranje digitalnih zbirki i digitalnih proizvoda: sadržajno-korisnički aspekt komuniciranja kulturne baštine u digitalnom obliku. // Muzeologija. 50(2013), str. 516.
 2. Schweibenz, Werner. ‘The“ Virtual Museum”: New Perspectives For Museums to Present Objects and Information Using the Internet as a Knowledge Base and Communication System.’ In ISI, 185–200, 1998. http://www.informationswissenschaft.org/wp-content/uploads/isi/isi1998/14_isi-98-dv-schweibenz-saarbruecken.pdf
 3. Manovich, Lev. Software takes command. Vol. 5. A&C Black, 2013.
 4. Nielsen, Jakob; Loranger, Hoa. Prioritizing Web Usability. Berkley : New Riders, 2006.
 5. Vujić, Žarka. Istraživanje prezentiranja etnografskih muzeja na webu // Etnološka istraživanja 7 (2001) 79-101.
 6. Wired Museum. Washington : American Association of Museums, 2001
Dopunska literatura
 1. Garrett, Jesse James. The Elements of User Experience : User-Centered Design for the Web. New York : American Institute of Graphic Arts, 2003. Str. 189
 2. Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. The Virtual Museum in the School Library. // BOBCATSS"99 Proceedings: Learning Society - Learning Organisation - Lifelong Learning / (ur.). Darmstadt; Stuttgart : Fachhochschule Darmstadt; Fachhoschschule Stuttgart, 1999. 496-503.
 3. Zlodi, Goran. Muzejska komunikacija u novom okruženju : web-stranica Etnografske zbirke Samoborskog muzeja // Etnološka istraživanja 7 (2001)

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij