Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail