Naziv
Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118141
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Ljetni semestar