Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Prema dogovoru, na mail scoha@ffzg.hr
Soba
B121
Telefon
01/4092-084
E-mail
scoha@ffzg.hr

Suzana Coha (Zagreb, 1978), profesor hrvatskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti. Diplomirala je kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je na Katedri za Noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku zaposlena od 2002. godine. Nakon završenoga Poslijediplomskog studija književnosti doktorirala je 2009. godine disertacijom "Poetika i politika Gajeve Danice". Od 2002. do 2014. godine sudjelovala je u znanstveno-istraživačkom projektu "Hrvatska književna periodika" voditelja prof. dr. sc. Vinka Brešića. Ak. god. 2020-21. bila je suradnica institucijskoga projekta Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu "Kulturni kapital: u književnoj periodici, historiografiji, kritici i interpretaciji" (voditeljica: dr. sc. Marina Protrka-Štimec), a od 2019. godine surađuje na projektu "Ignac Kristijanović - zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika" (pri Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, voditeljica: dr. sc. Barbara Štebih Golub). Usavršavala se na stipendijskim boravcima u Ljubljani i Grazu. Sudjelovala je u projektima izdavanja Leksikona hrvatske književnosti – djela (2008); Hrvatske književne enciklopedije (2010-12); Leksikona Antuna Gustava Matoša (2015); Enciklopedije Hrvatskoga zagorja (2017); publikacije Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (2018) te internetskih izdanja Women Writers Networks (2012-13) i Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online (gl. ur. M. Greenberg, 2021). Bila je članica Pripremnoga odbora Međunarodnoga znanstvenog skupa "Desničini susreti" (2017-20) te članica Organizacijskoga odbora znanstveno-stručnoga skupa "150.godina Vijenca" (2019). Izlagala je na više desetaka domaćih i inozemnih znanstvenih skupova, a pozvana je predavanja održala na Institutu za slavistiku Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (2006), znanstvenome skupu "Jan Paweł II i idea słowiańskości" (Varšava, 2015) te na Odsjeku za jezike i civilizacije srednje i istočne Europe pri Fakultetu za strane jezike Sveučilišta u Udinama (2018). Na dodiplomskom studiju je izvodila kolegije "Uvod u noviju hrvatsku književnost"; "Žanrovi Šenoina doba"; "Programski tekstovi hrvatskoga narodnog preporoda"; "Oblikovanje identiteta u književnosti hrvatskoga romantizma"; "Žanrovi hrvatske preporodne književnosti"; "Antun Gustav Matoš – (anti)esteticizam i nacionalizam"; "Romantizam u svjetskim književnostima"; "Književnost zapadnog kruga I" i "Književnost zapadnog kruga II", a na doktorskom studiju Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu kolegij "Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda". Od 2015. godine priređuje književnoznanstvene i stručne eseje za emisiju "Kozmopolis - književnost u kontekstu" Hrvatskog radija. Područja njezina znanstvenog interesa jesu hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća, suvremena hrvatska književnost, komparativna književnost i medijska kultura.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Hrvatska književnost i kultura u pripremnom razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda (1790- 1835) Voditelj
2020 - 2021 Kulturni kapital: u književnoj periodici, historiografiji, kritici i interpretaciji Suradnik
2019 - Ignac Kristijanović - zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća
  • Suvremena hrvatska književnost
  • Komparativna književnost
  • Medijska kultura
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Association internationale de littérature comparée / International Comparative Literature Association (AILC/ICLA) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. Desničini susreti. (Ne)poznati Desnica: prema rukopisnoj ostavštini, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko društvo pisaca; Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ (-, -)
  • 2019. Desničini susreti. Vladan Desnica i Zagreb 1924-30. i 1945-67., Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko društvo pisaca; Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“; Institut za književnost i umetnost iz Beograda (-, -)
  • 2019. Znanstveno-stručni skup u povodu 150 godina Vienca, Matica hrvatska, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2018. Desničini susreti. Zagreb 1924.-1930. i 1945.-1967. Društvo, kultura, svakodnevica, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko društvo pisaca; Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ (-, -)
  • 2017. Desničini susreti. Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi – poetički, povijesni i filozofski aspekti, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko društvo pisaca; Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Odabrana bibliografija

Znanstvena autorska knjiga:

Medij, kultura, nacija. Poetika i politika Gajeve Danice, Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet, Zagreb, 2015. 978-953-169-243-4

Koautorstvo u stručnim knjigama:

1. Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća. Svezak 1. Danicza (1835)-Dragoljub (1867), prir. V. Brešić, sur. M. Protrka Štimec; S. Coha, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press, Zagreb, 2006, ISBN: 9531752699; 9531752508 (cjelina).

2. Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća. Svezak 2. Vienac (1869-1903), prir. V. Brešić, sur. M. Protrka Štimec; S. Coha, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press, Zagreb, 2006. ISBN: 9531752702; 9531752508 (cjelina).

3. Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća. Svezak 3. Književna zabava (1869) – Iskra (1891), prir. V. Brešić, sur. M. Protrka-Štimec; S. Coha, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press, Zagreb, 2006, ISBN: 9531752710; 9531752508 (cjelina).

4. Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća. Svezak 4. Prosvjeta (1893) – Život (1900), prir. V. Brešić, sur. M. Protrka-Štimec; S. Coha, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press, Zagreb, 2006, ISBN: 9531752729; 9531752508 (cjelina).

5. Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 20. stoljeća. Savremenik (1906-1941), prir. V. Brešić ; sur. M. Protrka Štimec; S. Coha; D. Brozović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press, Zagreb, 2010. ISBN: 978-953-175-374-6.

6. Stanko Vraz u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu: povodom 200. godišnjice rođenja hrvatskog književnika, ur.: Ana Marija-Dodigović i Sonja Martinović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 2010.

Priređivanje tematskoga broja časopisa:

"150 godina Matičina Vijenca" (s G. Galićem), Kolo, 2020, 1, str. 75-148.

Znanstveni radovi:

„Illyrian Movement“, u: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online (gl. ur. M. Greenberg), ISSN: 2589-6229. https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-slavic-languages-and-linguistics-online/illyrian-movement-COM_034765?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.encyclopedia-of-slavic-languages-and-linguistics-online&s.q=Illyrian+movement#d67606559e78.

“Književnost, mediji i svijet u Neveselim očima klauna”, u: Martina Petranović (ur.): Ranko Marinković – Izazovi medija: zbornik radova sa 9. Dana Ranka Marinkovića, Komiža, 21.-23- rujna 2018, Grad Komiža, Komiža, 2020, str. 29-68. ISBN: 9789539963185.

„History of Journalism in the Croatian Lands from the Beginnings until the Croatian National Revival“, u: Ágnes Dóbék; Gábor Mészáros; Gábor Vaderna (ur.): Media and Literature in Multilingual Hungary 1770-1820, Reciti, Institute for Literary Studies of the Research Centre for Humanities, Hungarian Academy of Scienses, Budapest, 2019, str. 41-54. HU ISSN 2630-953X; ISBN 978-615-5478-70-3.
“Uloga Matice hrvatske u hrvatskoj kulturi i književnosti 19. stoljeća”, u: Damir Barbarić; Stjepan Damjanović (ur.): Skrb za duh nacije. Prilozi za povijest nakladništva Matice hrvatske, Matica hrvatska, Zagreb, 2019, str. 105-133. ISBN 978-953-341-141-5.

"Od predaje do novele ili o (domo)rodnoj (pri)povijesti Povodkinje pod gradom Ozlom Dragojle Jarnević", u: Evelina Rudan; Davor Nikolić; Josipa Tomašić (ur.): Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici, Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, Zagreb, 2018, str. 139-154. ISBN 978-953-169-379-0.

"Solarova Povijest svjetske književnosti ili Što ako povijest književnosti nije smo dijakronijski pristup proučavanju književnosti…?", u: Mario Kolar; Gordana Tkalec; Zvonko Kovač (ur.): Jezik književnosti, znanosti i medija. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara, ur. Sveučilište Sjever, Koprivnica, 2018, str. 39-65. ISBN: 978-953-7809-67-6

"Funkcije i značenja kajkavske književnosti i kulture u hrvatskome narodnom preporodu", Snježana Husinec; Vedran Klaužer (ur.): Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića – "Tiho žarište“ hrvatskog narodnog preporoda, Ogranak Matice hrvatske u Mariji Bistrici, Marija Bistrica, 2018, str. 175-194. ISBN 978-953-58528-5-8.

"(Ne)održivost ideje žanra i koncepta žanrovskoga sustava: primjeri iz hrvatske preporodne književnosti". U: Vinka Glunčić-Bužančić; Kristina Grgić (ur.): Komparativna povijest hrvatske književnosti – zbornik radova XIX. Vrsta ili žanr. Zbornik radova s XIX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2016. godine u Splitu, Književni krug Split; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split, Zagreb, 2017, str. 64-83. ISBN 978-953-163-451-9; UDK: 821.163.42.0“18“

"Književnohistoriografski rad Đure Šurmina: povijest i povijest književnosti". U: Tihomil Maštrović (ur.): Zbornik o Đuri Šurminu. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Zagreb, Varaždin, Čazma, 21. i 22. travnja 2016, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu etc., Zagreb, 2017, str. 19-33. ISBN: 9789537823627; UDK: 821.163.42(091); 821.163.42.09 Šurmin, Đ.

"Svjetska književnost, nacionalna književnost i nacionalni identitet." [Tekst izlaganja s međunarodnog znanstvenog skupa Zaboravljeni počeci. Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici 26. i 27. studenoga 2015], Nova Croatica, 2016, 60, str. 27-48. ISSN: 1846-8292. UDK: 821.163.42.09''18/19":323.182.09(4):323.1

"Odgovornost prema budućnosti – poštivanje prošlosti: Barčevi prikazi i interpretacije preporodne književnosti i kulture". U: Tihomil Maštrović (ur.): Zbornik o Antunu Barcu. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Zagreb/ Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015, str. 121-139; ISBN: 9789537823429; UDK 821.163.42(09) Barac, A. 821.163.42(091).

"Novinstvo i književnost – (anti)esteticizam i (anti)modernizam A. G. Matoša". U: Stipe Botica; Davor Nikolić; Josipa Tomašić; Ivana Vidović Bolt (ur.): Šesti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. Prvi svezak, Hrvatsko filološko društvo; Hrvatski slavistički odbor, Zagreb, 2016, str. 459-468. ISBN: 978-953-296-128-7 (cjelina); ISBN 978-953-296-098-3 (prvi svezak).

"Antun Gustav Matoš – domovina, nacija, identitet", u: Boris Domagoj Biletić (ur.): Treći Šoljanov zbornik, Šoljanovi dani 2006.-2015., Pučko otvoreno učilište Rovinj, Društvo hrvatskih književnika, Rijeka, Rovinj, Rijeka, 2016, str. 659-673. ISBN 978-953-98044-6-4; ISBN 978-953-6858-64-4.

"Recepcija svjetske književnosti u hrvatskome narodnom preporodu (na primjeru Danice, 1835-49)", Romanoslavica, 2016, vol. LII, nr. 2, str. 247-257. ISSN 2537 – 4214; ISSN-L 0557 - 272X.

"Publicistika Bogoslava Šuleka kao prilog promociji stožernih ideja hrvatskoga narodnog preporoda (s naglaskom na tekstovima objavljivanima u Gajevoj Danici)". U: Pavel Krejčí; Elena Krejčová (ur.): Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo, Česká asocoacie slavistů, Ústav slavistiky FF MU, Brno, 2016, str. 49-57. ISBN: 978-80-263-1150-8.

"Strah, trauma, vjera u Prokletoj avliji Ive Andrića". U: Branko Tošović (ur.): Andrićeva avlija. Andrićs Hof, Institut für Slawistik der Karl Franzens Univesität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjige Nmlibris, Beograd, 2015, str. 181-198. ISBN: 9789993830931.

"Slika Bugarske u kulturi hrvatskoga narodnog preporoda", u: Dviženie i prostranstvo v slavяnskite ezici, literaturi i kulturi, Dvanadaseti meždunarodni slavistični četeniя, Sofiйski universitet „Sv. Kliment Ohridski", Sofiй, 2015, str. 100-106. ISBN 978-954-07-4046-1

"Odgovornost prema budućnosti – poštivanje prošlosti: Barčevi prikazi i interpretacije preporodne književnosti i kulture", u: Tihomil Maštrović (gl. ur.): Zbornik o Antunu Barcu. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Zagreb/ Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014, str. 121-139. UDK 821.163. 42.09 Barac, A. 821.163.42(091); ISBN 978-953-7823-42-9

"Između drage i domovine: o pjesništvu Hrvatskoga narodnog preporoda", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova XIV. (Romantizam - ilirizam - preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu / uredile Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i andrea Meyer-Fraatz, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić Bužančić, Andrea Meyer Fraatz, Književni krug, Split, 2012, str. 159-174. ISBN 9789531633772

"Estetika i(li) politika: preporodne teme u opusu Ive Frangeša", u: Tihomil Maštrović (gl. ur.): Zbornik o Ivi Frangešu. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zagreb/ Trst, 19. – 21. Travnja 2012, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013, str. 205-220. UDK 821.163. 42(091); ISBN 978-953-7823-16-0.

"Tko (ni)je 'spoznal' (n)i 'prepoznal' 'Kipa domovine'? Od Štoosa preko Matoša prema Krleži, Kaj, 2012, 6, str. 25-52. UDK 821.163.42’282-1 Štoos-Matoš-Krleža/’Kip domovine’ (091).

"Pisanje/ čitanje hrvatskog proljeća – između mita i traume", u: Tvrtko Jakovina (ur.): Hrvatsko proljeće 40 godine poslije, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo; Filozofski fakultet Sveučilišta u zagrebu; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012, str. 291-309. ISBN 978-953-56875-1-1.

"(In)compatible with Patriarchal Borders of the Nation: The Status of Female Readers and Authors in the Croatian National Revival". U. Ramona Mihãilã (ur.): Transnational Identities of Women Writers int he Austro-Hungarian Empire, Adelton Academic Publishers, New York, 2013, ISBN 978-1-935494-57-7; LCCN 2013948798.

"Slavonska književnost i povijest nacionalne književnosti – regionalizam i nacionalni identitet", Nova Croatica (radovi sa znanstvenoga skupa posvećenoga 65. godišnjici života prof. dr. sc. Stjepana Damjanovića), 2012, br. 6, str. 207-227. UDK 821.163. 42.09; ISBN 978-953-7823-16-0; ISSN 1846-8292; UDK 821.163.42.

"Reprezentacije i funkcije etničkih, kulturnih i političkih granica u procesima hrvatske nacionalne identifikacije u prvoj polovini 19. stoljeća", u: Senad Halilović; Sanjin Kodrić (ur.): Bosanskohercegovački slavistički kongres. Zbornik radova. Knjiga 2, Slavistički komitet, Sarajevo, 2012, str. 195-204. UDK 821.163.42.09“18” 323.1: 821.163.42; ISSN 2303-4106.

"Starija vs. novija hrvatska književnost: pitanja (dis)kontinuiteta i (dez)integriteta", u: Tomislav Bogdan; Ivana Brković; Davor Dukić; Lahorka Plajić Poje (ur.): Perivoj od slave. Zbornik Dunje Fliševac, FF press, Zagreb, 2012, str. 329-339. ISBN 978-953-175-439-2.

"Status i funkcije književnosti u Primorcu, listu za politiku, narodno gospodarstvo i pomorstvo" (s J. Đukić), u: R. Toić (ur.): Zbornik Kraljevice, Grad Kraljevica, Kraljevica, 2012, str. 150-169. ISSN 1848-7076; UDK 908(497.5 Kraljevica)

"'Amazonski serdca odziv': o diskurzivnome oblikovanju ženskoga identiteta u hrvatskome narodnom preporodu", u: Kako je bilo… O Zagorki i ženskoj povijesti. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe/ Feminizam, povijest, politika" održanog 27. i 28. 11. 2009. u Zagrebu u okviru trećih Daba Marije Jurić Zagorke, ur. Sandra Prlenda, Centar za ženske studije, Zagreb, 2011, str. 91-118. ISBN 978-953-6955-32-9.

"Prvi hrvatski književni časopis kao Liber Croaticus", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. Zbornik radova XII. sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović; Vinka Glunčić-Bužančić; Andrea Meyer-Fraatz, recenzenti: Morana Čale; Krystyna Pienažek; Gordana Slabinac, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Split-Zagreb, 2010, str. 96-123. ISBN 978-953-163-344-4; UDK 821.163.42:050 94(497.5)"1790-1847".

"U potrazi za izgubljenim identitetima: o predodžbama kazališnih umjetnica u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća", Umjetnost riječi, 2009, br. 1-2, str. 47-67. UDK 792.071.2-055.2(497.5)"18".

"Konstrukcija i reprezentacija ženskoga identiteta u Zagorkinom Ženskom listu", u: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe" održanog 30. 11. i 1.12.2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke, ur. Maša Grdešić; Slavica Jakobović Fribec, Centar za ženske studije, Zagreb, 2008, str. 257-297. ISBN 978-953-6955-19-0.

"Mitom stvorena i mitotvorbena ideologija hrvatskoga narodnog preporoda, ilirizma i romantizma. (Čitanje odabranih tekstova preporodnoga razdoblja)", u: Josip Užarević (ur.): Romantizam i pitanja modernoga subjekta, Disput, Zagreb, 2008, str. 377-426. ISBN 978-953-260-052-0.

"Zrínyi Péter – a hősteremtés irodalmi modelljei és stratégiái", u: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában, ur.: Sándor Bene; Gábor Hausner; Zríny Kiadó, Budapest, 2007, str. 137-164. (Sa Zrinkom Blažević). ISBN: 9789633274354 (Hrvatski prijevod: "Zrinski i Frakopani – strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 40 (2008), str. 91-117. ISSN 0353-925X; UDK 82-2.09:94-05).

"Od Velike Ilirie do 'Lijepe naše' H(o)rvatske domovine. Oblikovanje nacionalnoga identiteta u programskim tekstovima preporodnog razdoblja", Umjetnost riječi, 2007, br. 3-4, str. 265-295. UDK 821.163.42.323.1(-163.42).

"Mitologemi i ideologemi u funkciji kreiranja nacionalnog identiteta u poeziji Augusta Šenoe", u: Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004, ur. Ines Srdoč-Konestra; Silvana Vranić, Filozofski fakultet, Rijeka, 2006, str. 415-444. ISBN 953-6104-51-2. (Objavljeno i u: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej, ur. Piotr Żurek, Bielsko-Biała, 2007, str. 431-463. ISBN: 978-83-925963-0-1).

"Hrvatski književni list (1968.-69.) – između subverzije i konformizma", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VIII. (Hrvatska književnost prema europskim/ emisija i recepcija/ 1940-1970) sa znanstvenog skupa održanog 22-23. rujna 2005. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović; Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2006, str. 304-327. ISBN 9531632774; 9789531632775; 9789531632645; 9531632642.

"Spojrzenie na współczesną chorwacką scenę literaturoznawczą (od 1990 roku)", u: Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990–2005, prev. Jolanta Supińska-Biernacka, ur.: Krystyna Pieniążek-Markowić; Goran Rem; Bogusław Zieliński, Wydawnictwo naukowe, Poznań, 2005, str. 83-98. ISBN 83-232-1555-3.

"Recepcija svjetske književnosti u časopisima Književnik (1928.-39.) i Hrvatska smotra (1933.-44.) (ideološki uvjeti i posljedice)", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VII. (Hrvatska književnost tridesetih godina dvadesetog stoljeća) sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2004. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović; Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2005, str. 289-325.

"Postmoderni(stički) curriculum vitae u romanu Klonirana Jelene Čarije", u: Medij hrvatske književnosti 20. stoljeća. Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb 28. XI. – 29. XI. 2003), gl. ur. Branko Bošnjak, Altagama, Zagreb, 2004, str. 239-265. ISBN 953-6934-16-7; UDK 821.163.42.09(063); 821.163.42.09 Čarija, J.

Stručni radovi:

"Pomak naprijed (Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zbornik radova I. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, ur. Cvjetko Milanja, Altagama, Zagreb, 2002)", Vijenac, 2003, br. 239. (dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac239.nsf/AllWebDocs/pomak).

"Šenoini češki i njemački tekstovi (August Šenoa – nepoznati rani radovi, prir. Miroslava Tušek, Školska knjiga, Zagreb, 2003)", Republika, 2004, br. 6, str. 118-120.

"O (r)evoluciji jednoga književnog lika (Julijana Matanović: Laura nije samo anegdota, Mozaik knjiga, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2005, br. 9-12, str. 254-258.

"Reverzibilno putovanje od nadrealizma do postmodernizma. O književnim počecima Irene Vrkljan i osobitostima njezina pjesništva", u: Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, 7, 2005, str. 20-40.

"Spomen-maketa i smjerokaz (Neda Anzulović; Čedo Ćuković: Bibliografija Mogućnosti 1954-2003, Književni krug, Split, 2004)", Republika, 2005, br. 2, str. 123-127.

"Konstativnost i performativnost regionalističkog diskurza (Vinko Brešić: Slavonska književnost i novi regionalizam, Matica hrvatska, Osijek, 2004)", Republika, 2006, br. 3, str. 116-119.

"Nacija i nacionalizam – teme o kojima svi (ne) znamo sve (Hans Ulrich-Wehler: Nacionalizam. Povijest, oblici, posljedice, Jesenski i Turk, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2006, br. 3-4, str. 261-264.

"Odgovor i (iza)zov (Zoran Kravar: Svjetonazorski separei, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2006, br. 11-12, str. 225-228.

"S tradicijom o tradiciji u novome svjetlu (Cvijeta Pavlović: Priča u pjesmi. Pripovjedni postupci Šenoine epske poezije, Disput, Zagreb, 2005)", Republika, 2006, br. 9, str. 118-120.

"Na marginama i preko njih (Krešimir Nemec: Putovi pored znakova, Naklada Ljevak, Zagreb, 2006)", Književna republika, 2007, br. 3/4, str. 194-199.

"Od fenomena do modela: u povodu Lasićeve Zagorke", Nova Croatica, 2007, br. 1, str. 75-98.

"Teorija i praksa kulturalnih studija (Dean Duda (ur.): Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Disput, Zagreb, 2006)", Književna republika, 2008, br. 7, str. 311-315.

"Na ilirskom tragu (Zrinka Blažević: Ilirizam prije ilirizma, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008)", Književna republika, 2008, br. 8-10, str. 289-293.

"Kako se proizvodila hrvatska književnost (Marina Protrka: Stvaranje književne nacije, FF Press, Zagreb, 2008)", Nova Croatica, 2009, br. 3, str. 103-106.

"O bliskome s distance: (dez)iluzije nacionalne povijesti i mitologije (Natka Badurina: Nezakonite kćeri Ilirije. Hrvatska književnost i ideologija u 19. i 20. stoljeću, Centar za ženske studije, Zagreb, 2009)", Književna republika, 2010, br. 7-9, str. 308-312.

"(Ne)sigurno mjesto u nacionalnome pamćenju: ni Držić ne može bez Gaja", Vijenac, 2010, br. 424, dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac424.nsf/AllWebDocs/(Ne)sigurno_mjesto_u_nacionalnome_pamcenju__ni_Drzic_ne_moze_bez_Gaja

"Marija Jurić Zagorka: ikona hrvatske popularne književnosti", Vijenac, 2010. br. 432, dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac432.nsf/AllWebDocs/Nosi_se_Zagorka

"Smisao potrage za originalom (Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić. Kritičko izdanje. /Ur. V. Brešić/ Sv. 3. Romani. Priredio Berislav Majhut, Ogranak MH Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2010. Str. 500)", Nova Croatica, 2010, br. 4, str. 89-96.

"Nadnacionalni učinci i internacionalni odjeci: Zagorkin Ženski list. (Marina Vujnović: Forging the Bibikopf Nation. Journalism, Gender and Modernity in Interwar Yugoslavia, Peter Lang Publishing, Inc., New York, 2009)", Književna smotra, 2011, br. 160, str. 141-143.

„Književnost i dokumentarnost. Miroslava Tušek: Rastvaranje (knjiga proze)“. Nakladnička kuća »Tonimir«, Ogranak Matice hrvatske Varaždin, Varaždinske Toplice, Varaždin, 2012.“, Republika, 2012, br. 10-12.

„Odnosi udvije – književnost kao treći. Julijana Matanović: Samo majka i kći, Mozaik knjiga, Zagreb, 2012“, Kolo, 2013, br. 1-2.

"O Gjalskome, Matošu i hrvatskome narodnom preporodu", Godišnjak grada Zaboka, 2014-2015, br. 2/3, str. 84-92.

"Kristian David Župan: 'Isklesani stihovi'", u: Kristian David Župan: Isklesani stihovi, Knjižnice Grada Zagreba, Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić, 2017, str. 81-83, dostupno na: https://digitalnezbirke.kgz.hr/?object=view&hash=Pvl3IJ1olm.

"Predgovor", u: Marija Pilić: Iskliznuća, Knjižnice Grada Zagreba, Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić, 2018, dostupno na: https://digitalnezbirke.kgz.hr/?object=view&hash=mp94ip65jA.

"Vijenac1869-2019. Knjižnica HAZU 6. lipnja-17. srpnja 2019" [tekst kataloga izložbe]

"Vienac – središnji medij hrvatske kulture 19. stoljeća", Vijenac, 19. prosinca 2019, br. 673-674, str. 18-19.

"Riječ unaprijed: 150 godina od prvoga broja Vijenca", Kolo, XXX (2020), 1, str. 75-76. (S G. Galićem), ISSN 1331-0992.

"Frangešova Povijest hrvatske književnosti i oko nje", u: Hrvatska revija, XX (2020), br. 1, str. 3-8. ISSN 1330-2493

"O značenju i recepciji Stanka Vraza u povijesti hrvatske književnosti", u: Kolo, XXX (2020), br. 3, str. 70-82. ISSN 1331-0992

"'Nema slavnijega Šenoina romana' ili Važno je zvati se Dora", Vijenac, 15. srpnja 2021, https://www.matica.hr/vijenac/714%20-%20716/nema-slavnijega-senoina-romana-ili-vazno-je-zvati-se-dora-31989/