Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 10.00-11.00, B121
Soba
B121
Telefon
01/4092-084
E-mail
scoha@ffzg.hr

Suzana Coha (Zagreb, 1978), profesor hrvatskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti. Diplomirala je kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je na Katedri za Noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku zaposlena od 2002. godine. Nakon završenoga Poslijediplomskog studija književnosti doktorirala je 2009. godine disertacijom "Poetika i politika Gajeve Danice". Sudjelovala je u znanstveno-istraživačkom projektu "Hrvatska književna periodika" voditelja prof. dr. sc. Vinka Brešića. Usavršavala se na stipendijskim boravcima u Ljubljani i Grazu. Sudjelovala je u projektima izdavanja Leksikona hrvatske književnosti – djela (2008); Hrvatske književne enciklopedije (2010-12); Leksikona Antuna Gustava Matoša (2015); Enciklopedije Hrvatskoga zagorja (2017); publikacije Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (2018) te internetskoga izdanja Women Writers Networks (2012-13). Bila je članica Pripremnoga odbora Međunarodnoga znanstvenog skupa "Desničini susreti" (2017-19) te članica Organizacijskoga odbora znanstveno-stručnoga skupa "150.godina Vijenca" (2019). Izlagala je na više od trideset domaćih i inozemnih znanstvenih skupova, a pozvana je predavanja održala na Institutu za slavistiku Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (2006), znanstvenome skupu "Jan Paweł II i idea słowiańskości" (Varšava, 2015) te na Odsjeku za jezike i civilizacije srednje i istočne Europe pri Fakultetu za strane jezike Sveučilišta u Udinama (2018). Na dodiplomskom studiju je izvodila kolegije "Uvod u noviju hrvatsku književnost"; "Žanrovi Šenoina doba"; "Programski tekstovi hrvatskoga narodnog preporoda"; "Oblikovanje identiteta u književnosti hrvatskoga romantizma"; "Žanrovi hrvatske preporodne književnosti"; "Antun Gustav Matoš – (anti)esteticizam i nacionalizam"; "Romantizam u svjetskim književnostima"; "Književnost zapadnog kruga I" i "Književnost zapadnog kruga II", a na doktorskom studiju Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu kolegij "Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda". Od 2015. godine priređuje književnoznanstvene i stručne eseje za emisiju "Kozmopolis - književnost u kontekstu" Hrvatskog radija. Područja njezina znanstvenog interesa jesu hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća, suvremena hrvatska književnost, komparativna književnost i medijska kultura.

Popis znanstvenih radova:


1. "Postmoderni(stički) curriculum vitae u romanu Klonirana Jelene Čarije", u: Medij hrvatske književnosti 20. stoljeća. Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb 28. XI. – 29. XI. 2003), gl. ur. Branko Bošnjak, Altagama, Zagreb, 2004, str. 239-265. ISBN: 953-6934-16-7; UDK: 821.163.42.09(063); 821.163.42.09 Čarija, J.

2. "Recepcija svjetske književnosti u časopisima Književnik (1928.-39.) i Hrvatska smotra (1933.-44.) (ideološki uvjeti i posljedice)", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VII. (Hrvatska književnost tridesetih godina dvadesetog stoljeća) sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2004. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2005, str. 289-325. ISBN: 9531632642; 9789531632645.

3. "Spojrzenie na współczesną chorwacką scenę literaturoznawczą (od 1990 roku)", u: Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990 – 2005, prev. Jolanta Supińska-Biernacka, ur.: Krystyna Pieniążek - Markowić, Goran Rem, Bogusław Zieliński, Wydawnictwo naukowe, Poznań, 2005, str. 83-98. ISBN: 83-232-1555-3.

4. "Hrvatski književni list (1968.-69.) – između subverzije i konformizma", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VIII. (Hrvatska književnost prema europskim/ emisija i recepcija/ 1940-1970) sa znanstvenog skupa održanog 22-23. rujna 2005. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2006, str. 304-327. ISBN: 9531632774; 9789531632775; 9789531632645;
9531632642.

5. "Mitologemi i ideologemi u funkciji kreiranja nacionalnog identiteta u poeziji Augusta Šenoe", u: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej, ur. Piotr Żurek, Bielsko-Biała, 2007, str. 431-463. ISBN: 978-83-925963-0-1 (Isti je tekst, klasificiran kao izvorni znanstveni rad, objavljen i u zborniku Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004, ur. Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić, Filozofski fakultet, Rijeka, 2006, str. 415-444. ISBN: 953-6104-51-2).

6. "Od Velike Ilirie do 'Lijepe naše' H(o)rvatske domovine. Oblikovanje nacionalnoga identiteta u programskim tekstovima preporodnog razdoblja", Umjetnost riječi, 2007, br. 3-4, str. 265-295. UDK: 821.163.42.323.1(-163.42).

7. "Zrínyi Péter – a hősteremtés irodalmi modelljei és stratégiái", u: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában, ur.: Sándor Bene – Gábor Hausner, Zríny Kiadó, Budapest, 2007, str. 137-164. (Sa Zrinkom Blažević). ISBN: 9789633274354 (Hrvatski prijevod: "Zrinski i Frakopani – strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 40 (2008), str. 91-117. ISSN: 0353-925X; UDK: 82-2.09:94-05).

8. "Konstrukcija i reprezentacija ženskoga identiteta u Zagorkinom Ženskom listu", u: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe" održanog 30. 11. i 1.12.2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke, ur. Maša Grdešić, Slavica Jakobović Fribec, Centar za ženske studije, Zagreb, 2008, str. 257-297. ISBN: 978-953-6955-19-0.

9. "Mitom stvorena i mitotvorbena ideologija hrvatskoga narodnog preporoda, ilirizma i romantizma. (Čitanje odabranih tekstova preporodnoga razdoblja)", u: Josip Užarević (ur.): Romantizam i pitanja modernoga subjekta, Disput, Zagreb, 2008, str. 377-426. ISBN: 978-953-260-052-0.

10. "U potrazi za izgubljenim identitetima: o predodžbama kazališnih umjetnica u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća", Umjetnost riječi, 2009, br. 1-2, str. 47-67. UDK: 792.071.2-055.2(497.5)"18".

11. "Prvi hrvatski književni časopis kao Liber Croaticus", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. Zbornik radova XII. sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, recenzenti: Morana Čale, Krystyna Pienažek, Gordana Slabinac, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Split-Zagreb, 2010, str. 96-123. ISBN: 978-953-163-344-4; UDK: 821.163.42:050 94(497.5)"1790-1847".

12. "'Amazonski serdca odziv': o diskurzivnome oblikovanju ženskoga identiteta u hrvatskome narodnom preporodu", u: Kako je bilo… O Zagorki i ženskoj povijesti. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe/ Feminizam, povijest, politika" održanog 27. i 28. 11. 2009. u Zagrebu u okviru trećih Dana Marije Jurić Zagorke, ur. Sandra Prlenda, Centar za ženske studije, Zagreb, 2011, str. 91-118. ISBN: 978-953-6955-32-9.

13. "Pisanje/ čitanje Hrvatskog proljeća – između mita i traume", u: Hrvatsko proljeće. 40 godina poslije, ur. Tvrtko Jakovina, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012, str. 291-308. ISBN: 978-953-56875-1-1.

14. "Status i funkcije književnosti u Primorcu, listu za politiku, narodno gospodarstvo i pomorstvo" (s Jelenom Đukić), u: Zbornik Kraljevice. 1/2012, gl. ur.: Radmila Toić, Udruga u kulturi "Stol" Kraljevica, Kraljevica, 2012, str. 150-169. ISSN: 1848-7076.

15. "Između drage i domovine: o pjesništvu hrvatskoga narodnog preporoda", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. (Romantizam – ilirizam – preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, recenzenti: Elisabeth von Erdmann, Daniela Kurocová, Jolán Mann, Marina Protrka Štimec, Jasmina Vojvodić, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split-Zagreb, 2012, str. 159-174. ISBN: 978-953-163-377-2; UDK: 821.163.42-14.09"18".

16. "Starija vs. novija hrvatska književnost: pitanja (dis)kontinuiteta i (dez)integriteta", u: Perivoj od Slave. Zbornik Dunje Fališevac, ur.: Tomislav Bogdan, Ivana Brković, Davor Dukić, Lahorka Plejić Poje, FF-press, Zagreb, 2012, str. 329-339. ISBN: 978-953-175-439-2.


Popis stručnih članaka i publikacija:


1. "Pomak naprijed (Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zbornik radova I. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, ur. Cvjetko Milanja, Altagama, Zagreb, 2002)", Vijenac, 2003, br. 239. (dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac239.nsf/AllWebDocs/pomak).

2. "Šenoini češki i njemački tekstovi (August Šenoa – nepoznati rani radovi, prir. Miroslava Tušek, Školska knjiga, Zagreb, 2003)", Republika, 2004, br. 6, str. 118-120.

3. "O (r)evoluciji jednoga književnog lika (Julijana Matanović: Laura nije samo anegdota, Mozaik knjiga, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2005, br. 9-12, str. 254-258.

4. "Reverzibilno putovanje od nadrealizma do postmodernizma. O književnim počecima Irene Vrkljan i osobitostima njezina pjesništva", u: Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, 7, 2005, str. 20-40.

5. "Spomen-maketa i smjerokaz (Neda Anzulović; Čedo Ćuković: Bibliografija Mogućnosti 1954-2003, Književni krug, Split, 2004)", Republika, 2005, br. 2, str. 123-127.

6. "Konstativnost i performativnost regionalističkog diskurza (Vinko Brešić: Slavonska književnost i novi regionalizam, Matica hrvatska, Osijek, 2004)", Republika, 2006, br. 3, str. 116-119.

7. "Nacija i nacionalizam – teme o kojima svi (ne) znamo sve (Hans Ulrich-Wehler: Nacionalizam. Povijest, oblici, posljedice, Jesenski i Turk, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2006, br. 3-4, str. 261-264.

8. "Odgovor i (iza)zov (Zoran Kravar: Svjetonazorski separei, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2006, br. 11-12, str. 225-228.

9. "S tradicijom o tradiciji u novome svjetlu (Cvijeta Pavlović: Priča u pjesmi. Pripovjedni postupci Šenoine epske poezije, Disput, Zagreb, 2005)", Republika, 2006, br. 9, str. 118-120.

10. "Na marginama i preko njih (Krešimir Nemec: Putovi pored znakova, Naklada Ljevak, Zagreb, 2006)", Književna republika, 2007, br. 3/4, str. 194-199.

11. "Od fenomena do modela: u povodu Lasićeve Zagorke", Nova Croatica, 2007, br. 1, str. 75-98.

12. "Teorija i praksa kulturalnih studija (Dean Duda (ur.): Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Disput, Zagreb, 2006)", Književna republika, 2008, br. 7, str. 311-315.

13. "Na ilirskom tragu (Zrinka Blažević: Ilirizam prije ilirizma, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008)", Književna republika, 2008, br. 8-10, str. 289-293.

14. "Kako se proizvodila hrvatska književnost (Marina Protrka: Stvaranje književne nacije, FF Press, Zagreb, 2008)", Nova Croatica, 2009, br. 3, str. 103-106.

15. "O bliskome s distance: (dez)iluzije nacionalne povijesti i mitologije (Natka Badurina: Nezakonite kćeri Ilirije. Hrvatska književnost i ideologija u 19. i 20. stoljeću, Centar za ženske studije, Zagreb, 2009)", Književna republika, 2010, br. 7-9, str. 308-312.

16. "(Ne)sigurno mjesto u nacionalnome pamćenju: ni Držić ne može bez Gaja", Vijenac, 2010, br. 424, dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac424.nsf/AllWebDocs/(Ne)sigurno_mjesto_u_nacionalnome_pamcenju__ni_Drzic_ne_moze_bez_Gaja

17. "Marija Jurić Zagorka: ikona hrvatske popularne književnosti", Vijenac, 2010, br. 432, dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac432.nsf/AllWebDocs/Nosi_se_Zagorka

18. "Smisao potrage za originalom (Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić. Kritičko izdanje. Sv. 3. Romani, prir. B. Majhut; ur. V. Brešić, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2010)", Nova Croatica, 2010, br. 4, str. 89-96.

19. "Stanko Vraz", u: Stanko Vraz u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu: povodom 200. godišnjice rođenja hrvatskog književnika, ur.: Ana Marija-Dodigović i Sonja Martinović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 2010, str. 5-15.

20. "Nadnacionalni učinci i internacionalni odjeci: Zagorkin Ženski list. (Marina Vujnović: Forging the Bibikopf Nation. Journalism, Gender and Modernity in Interwar Yugoslavia, Peter Lang Publishing, Inc., New York, 2009)", Književna smotra, 2011, br. 160, str. 141-143.

21. "Kritička (ne)moć popularne kulture: od Zagorke do postfeminizma (Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura. Radovi sa znanstvenog skupa 'Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe/ Feminizam i popularna kultura' održanog 28. i 29. studenog 2008, ur. Maša Grdešić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2009)", Književna republika, 2012, br. 1-3, str. 258-261.