Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom od 9 do 11 sati
Soba
B112
Telefon
014092075
E-mail
ddukic@ffzg.hr

Rođen u Zadru 1964. godine. Diplomirao komparativnu književnost i povijest na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Na istom fakultetu magistrirao 1993 i doktorirao 1998. Od 1989. do 1993. radio u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, a od zimskog semestra 1993/1994. zaposlen na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1999. do 2001. bio lektor hrvatskog jezika na Sveučilištu u Bonnu. Dobio je nekoliko stipendija za istraživački i nastavnički rad na stranim sveučilištima, među kojima i Herderovu stipendiju (Sveučilište u Beču, akademska godina 1991/1992) te Humboldtovu stipendiju (Institut za slavensku filologiju, Sveučilište u Münchenu, akademska godina 2005/2006). Bio je voditelj projekta "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća" (2007–2013) te glavni urednik časopisa "Umjetnost riječi" (2013–220).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Hrvatska književnost i kultura u pripremnom razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda (1790- 1835) Suradnik
2021 - 2025 Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi Suradnik
2020 - 2021 Opus Jose Krmpotića: priprema kritičkoga izdanja Voditelj
2019 - 2020 Nakon imperija: refleksije postimperijalnog stanja u srednjoeuropskim književnostima nakon 1918. Suradnik
2015 - 2019 Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne Suradnik
2015 - 2017 PracticE Cultural Trauma and REestablishin Solid Sovereignties (SPECTRESS) Suradnik

Ključni istraživački interes
 • hrvatska književnost ranog novovjekovlja
 • imagologija
 • književna aksiologija
Članstva u akademijama
 • Academia Europaea (član)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Association internationale de littérature comparée / International Comparative Literature Association (AILC/ICLA) (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
 • Klub hrvatskih humboldtovaca
 • Matica hrvatska
 • Udruga za znanstvenu komunikaciju ZNAK
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Petar Zoranić, Planine (1569-2019), Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru; Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Umjetnost riječi: Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
- znanstveno-istraživačka stipendija Zaklade Alexander von Humboldt, Universität München, Institut für Slavische Philologie (2005/2006);
- voditelj znanstvenoistraživačkog projekta "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća" (2007-2013, MZOS, br. 130-1301070-1056);
- suorganizacija međunarodnih znanstvenih skupova: Imagology Today: Achievements, Challenges, Perspectives (Zagreb, 2.–4. rujna 2009); History as a Foreign Country: Historical Imagery in South-Eastern Europe (Zadar i Nin, 22.–24. ožujka 2012);
- glavni urednik časopisa "Umjetnost riječi" (2013-2016)
- suradnja na FP-7 projektu "SPECTRESS – Social Performance, Cultural Trauma and the Reestablishing of Solid Sovereignties" (2014-2017), studijski boravak na Sveučilištu u Sao Paulu (ožujak - svibanj 2016).