Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
ponedjeljak od 11:00 do 12:30
Soba
Telefon
E-mail
adinda.dulcic@gmail.com

Diplomirala je na Fakultetu za defektologiju (sada Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) Sveučilišta u Zagrebu, smjer – oštećenja sluha, govora i vida te diplomirala u roku s odličnim uspjehom. Završila pripremnu izobrazbu iz grupne analize pri Klinici za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta. Magistrirala je 1991. g. na temu Sociometrijski status djece oštećena sluha i govora u uvjetima odgojno-obrazovne integracije. 1999. g. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Stavovi majki prema djeci oštećena sluha i govora.
U Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG u Zagrebu radila je od 1974. g. Osam godina radila je na neposrednoj realizaciji programa rehabilitacije i edukacije djece oštećena sluha i govora u posebnim i redovnim uvjetima odgoja i obrazovanja, a od 1982. g. obavljala je poslove pomoćnika ravnatelja za vođenje Školskog odjela Poliklinike SUVAG. U razdoblju od 2000. do 2004. g. obavljala je dužnost ravnateljice Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži Republike Hrvatske. Od 2004. g. ponovo je zaposlena u Poliklinici SUVAG na radnom mjestu pomoćnice ravnateljice, a od 2006. do 2018. g. obavljala je poslove ravnateljice Poliklinike SUVAG.
Stečena znanja nastojala je tijekom rada što dosljednije provoditi u praksi u radu s učenicima, roditeljima, udomiteljima i ostalim dionicima procesa odgoja, obrazovanja i rehabilitacije. Naročito je svoja nastojanja usmjerila na uspješno provođenje odgojno-obrazovne i uopće socijalne integracije djece s posebnim potrebama te na edukaciju roditelja za uspješnije roditeljstvo i stvaranje povoljnih pozicija za razvoj njihova djeteta.
Objavila je više znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom u ovom području. Aktivna je članica brojnih strukovnih udruga.
Nositeljica je i izvođač više kolegija na visokim školama u Hrvatskoj u području logopedije i odgojno-obrazovnog rada s djecom s teškoćama u razvoju: Filozofskom fakultetu, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Fakultetu hrvatskih studija i Katoličko – bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • rehabilitacija, obrazovanje i inkluzija djece s teškoćama u razvoju
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatska udruga fonetičara u zdravstvu - počasni član
 • Hrvatska verbotonalna udruga
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
 • Hrvatsko logopedsko društvo
 • Međunarodna verbotonalna udruga
 • Radno tijelo, Zaklada za znanost RH
 • The Inclusive Early Childhood Education (ECE) Project (2015-2017) Europan Agency for Spacial Needs and Inclusive Educatin, The Inclusive Early Childhood Education (ECE) Project (2015-2017) Europan Agency for Spacial Needs and Inclusive Educatin (predstavnica RH)
 • Upravni odbor, Zaklada ICF
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2017. Važnost rane intervencije - verbotonalana dijagnostika i rehabilitacija, Centar SUVAG- Njerungri (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Logopedija, Edkacijsko rehabilitacijski fakulzet ,Zagreb (Član uredničkog odbora)