Naziv
Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
124275
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Auditorne vježbe
30

Cilj
Cilj je predmeta pružiti osnovna saznanja o poremećajima jezika i govora, te čitanja i pisanja.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Pregled vrsta teškoća prema orijentacijskoj listi Pravilnika
 3. Razvojna odstupanja, teškoće i poremećaji
 4. Rana komunikacija i razvoj djeteta
 5. Razvoj govora
 6. Govorno – jezične teškoće i razvojne značajke – terminologija, definicija i klasifikacija
 7. Dijagnostika govornih poremećaja
 8. Artikulacijsko – fonološki poremećaji
 9. Poremećaji ritma i tempa govora (mucanje i sindrom brzopletosti)
 10. Posebne jezične teškoće
 11. Specifične teškoće čitanja i pisanja
 12. Oštećenje mozga i govorne teškoće
 13. Terapija govornih poremećaja prema VT metodi
 14. Govorno jezične teškoće osoba s poremećajima iz autističnog spektra
 15. ADHD / ADD – razvojne značajke

Ishodi učenja
 1. Identificirati i klasificirati govorno-jezične patologije.
 2. Razlikovati uzroke poremećaja govora, jezika, glasa, čitanja i pisanja te ih ilustrirati na temelju osnovno simptomatologije (npr. nerazvijeni govor, poremećaji izgovora, disfonija, mucanje, brzopletost, disfazija, afazije).
 3. Povezati poremećaje govora i različita oštećenja odnosno uzroke, npr. oštećenje sluha, mentalnu retardaciju, sljepoću, autizam, bilingvizam te sociokulturnu deprivaciju.
 4. Procijeniti i preporučiti tip rehabilitacije za određeni poremećaj govora.
 5. Organizirati rehabilitaciju za određeni poremećaj govora.
Metode podučavanja
Predavanja, seminar
Metode ocjenjivanja
Ispit

Obavezna literatura
 1. Dulčić, A., Bakota, K. (2008): Stavovi učitelja povijesti redovnih osnovnih škola prema integriranim učenicima oštećena sluha i učenicima s poremećajima govorno-jezične komunikacije te specifičnim teškoćama u učenju. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 44, 2, 31-50.
 2. Dulčić, A., Pavičić Dokoza, K., Bakota, K., Šimunović, Z., Koščec, G. (2013). Od teškoća do kaleidoskopa mogućnosti. ArTresor naklada. Zagreb.
 3. Dulčić, A., Pavičić Dokoza, K., Bakota, K., Čilić Burušić, L. (2012). Verbotonalni pristup djeci s teškoćama sluha, slušanja i govora. ArTresor naklada. Zagreb.
 4. Škarić, I. (1988). Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje. Zagreb: Mladost, str. 53-89, 90-115, 116-130, 131-141, 142-150, 151-173.
 5. Vuletić, D. (1987). Govorni poremećaji. Izgovor. Zagreb, Školska knjiga.
 6. Zorić, A., Pavičić Dokoza, K. (2007). Kako D postaje R. logopedski priručnik. Alinea. Zagreb. Str. 9-29.
 7. Zorić, A., Knežević, P., Aras, I. (2014.) Rascjepi usne i nepca. Medicinska naklada. Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Brestovci, B. (1986). Mucanje. Govor. Inteligencija. Antropometrija. Motorika. Anksioznost. Rijeka-Zagreb: Izdavački centar Rijeka,str. 19-23, 23-35, 73-87, 88-94.
 2. Brestovci, B. (1980). Poremećaji u govoru i glasu. U: Djeca i omladina s teškoćama u razvoju u redovnim odgojno-obrazovnom procesu. Zagreb: Zavod za prosvjetno-pedagošku službu Hrvatske, str. 102-145.
 3. Pašiček, Lj. (1992). Autizam i komunikacija. U: Govorna komunikacija. Zagreb: Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba, str. 99-106.
 4. Vuletić, D. (1979). Prikaz nekoliko slučajeva afazije. Defektologija, 15, 2, 103-112.
 5. Vuletić, D., B. Brestovci, M. Ljubešić, Lj. Mavrin-Cavor (1985). Problemi terminologije i klasifikacije razvojnih poremećaja govora. Defektologija, 21, 2, 89-103.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij