Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Utorkom 13.30-15.00 h
Soba
c-021
Telefon
+385 1 4092 137
E-mail
kklasnic@ffzg.hr

KSENIJA KLASNIĆ (1983., Zagreb) diplomirala je 2007. godine završivši jednopredmetni studij sociologije, znanstveni i nastavnički smjer, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, među 10% najboljih studenata. Iste godine diplomirala je i dodatni dvogodišnji studij društveno-humanističke informatike na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon završetka studija godinu dana radila je u privatnom sektoru na području istraživanja tržišta, a godine 2008. zaposlila se kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje radi i danas. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju iz kolegija Osnove sociološke statistike 1, Osnove sociološke statistike 2 i Metoda ankete, a prije je sudjelovala i u izvođenju nastave iz kolegija Odabrana poglavlja statističke analize. Na diplomskom studiju sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Feminističke teorije i pokreti, a prije je sudjelovala i u izvođenju nastave iz kolegija Istraživački projekt. Godine 2008. upisala je Poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a godine 2014. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Konstrukcija i evaluacija skala namijenjenih mjerenju prepoznavanja i iskustava ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama" te stekla akademsko zvanje doktorice znanosti. Od 2016. godine zaposlena na na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju u znanstveno-nastavnom zvanju docentice. Autorica je osam znanstvenih radova objavljenih u časopisima i pet u zbornicima skupova, deset poglavlja u knjigama, koautorica dvije knjige te jedna od urednica jednog zbornika. Navedeni radovi nastali su na temelju empirijskih istraživanja iz područja sociologije roda i porodice, nasilja nad ženama, sociologije religije, sociokulturnog idetiteta, društvenog aktivizma, informacijskih znanosti i medicine. Sudjelovala je i izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim sociološkim konferencijama. Dobitnica je nekoliko stipendija za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i ljetnim školama od kojih je najistaknutija stipendija Erasmus Intensive Programme za program pod nazivom Translocal Methodologies in Gender Studies u organizaciji Sveučilišta Istočne Finske. Od 2011. do 2016. godine obnašala je funkciju tajnice znanstvenog časopisa Socijalna ekologija. Članica je Hrvatskog sociološkog društva, članica je uredništva znanstvenog časopisa Socijalna ekologija i Predsjednica je Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja .

Radovi u časopisima
Znanstveni i pregledni radovi
1. Klasnić, Ksenija; Štulhofer, Aleksandar. Prihvaćanje mitova o silovanju među adolescentima: longitudinalna medijacijska studija // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 27 (2018), 2; 221-242 doi:10.5559/di.27.2.02 (domaća recenzija, članak, znanstveni)
2. Galić, Branka; Klasnić, Ksenija; Jurković Kuruc, Ivana. Društveni odnosi moći i ženska reproduktivna samodeterminacija: istraživanje stavova studentica Sveučilišta u Zagrebu // Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju, 56 (2014), 4; 506-523 doi:10.2298/SOC1404506G (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
3. Kraljević, Zdenko; Višković, Klaudija; Ledinsky, Mario; Zadravec, Dijana; Grbavac, Ivan; Bilandžija, Marijana; Soljačić-Vraneš, Hrvojka; Kuna, Krunoslav; Klasnić, Ksenija; Krolo, Ivan. Primary uterine cervical cancer: correlation of preoperative magnetic resonance imaging and clinical staging (FIGO) with histopathology findings. // Collegium antropologicum, 37 (2013), 2; 561-568 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
4. Klasnić, Ksenija. Ekonomsko nasilje nad ženama u intimnim vezama u hrvatskom društvu - konceptualne pretpostavke // Socijalna ekologija, 20 (2011), 3; 335-356 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
5. Klasnić, Ksenija; Rukavina, Izvor. Što utječe na sliku Hrvatske u inozemstvu? Mišljenja građana Republike Hrvatske // Socijalna ekologija, 20 (2011), 2; 131-145 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
6. Čulig, Benjamin; Klasnić, Ksenija, Jakšić, Jelena. Empirijska verifikacija tipologije ateizma // Revija za sociologiju, 41 (2011), 2; 185-212 (podatak o recenziji nije dostupan, prethodno priopcenje, znanstveni)
7. Višković, Klaudija; Puljiz, Ivan; Đaković Rode, Oktavija; Klasnić, Ksenija; Kujundžić Tiljak, Mirjana; Kuzman, Ilija. Community-Acquired Legionnaires Disease in Croatia: Clinical and Radiographic Evaluation // Infectious Diseases in Clinical Practice, 18 (2010), 1; 23-28 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
8. Višković, Klaudija; Richman, Ilana; Klasnić, Ksenija; Hernandez, Alexandra; Krolo, Ivan; Rutherford, G.W.; Romih, Vanja; Begovac, Josip Assessment of ultrasound for use in detecting lipoatrophy in HIV-infected patients taking combination antiretroviral therapy // Aids patient care and stds, 23 (2009), 2; 79-84 doi:10.1089/apc.2008.0118 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Stručni radovi
1. Višković, Klaudija; Puljiz, Ivan; Đaković-Rode, Oktavija; Klasnić, Ksenija; Kujundžić Tiljak, Mirjana; Kuzman, Ilija. Community-Acquired Legionnaires Disease in Croatia: Clinical and Radiographic Evaluation // Infections Diseases in Clinical Practice, 18 (2010), 1; 23-28 doi:10.1097/IPC.0b013e3181b7f809 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)

Drugi radovi u časopisima
1. Žažar, Krešimir; Klasnić, Ksenija. Simpozij “Razvoj i okoliš - perspektive održivosti” // Socijalna ekologija, 20 (2011), 3; 378-382 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)
2. Klasnić, Ksenija. Koprivnica dobila nagradu europskog tjedna mobilnosti // Socijalna ekologija: Journal for Environmental Thought and Sociological Research, 17 (2008), 4; 421-422 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)

Radovi u zbornicima skupova
Znanstveni radovi u zbornicima skupova
1. Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija; Stojanac, Mara; Pešorda, Barbara; Mikelić Preradović, Nives. Information Transfer through Online Summarizing and Translation Technology // INFuture2015: e-Institutions – Openness, Accessibility, and Preservation / Anderson, Karen ; Duranti, Luciana ; Jaworski, Rafał ; Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Mateljan, Vladimir (ur.). Zagreb: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2015. str. 197-210 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
2. Klasnić, Ksenija. Tko vjeruje u mitove o nasilju nad ženama? Rezultati istraživanja na dva hrvatska sveučilišta // Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti / Marinković, Dušan ; Šljukić, Srđan (ur.). Novi Sad: Odsek za sociologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2012. str. 458-484 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
3. Klasnić, Ksenija; Rukavina, Izvor. Dimenzije sociokulturnog i rodnog identiteta u Slavoniji // Gospodarske i kulturne odrednice regionalnog identiteta / Šundalić, Antun ; Zmaić, Krunoslav ; Sudarić, Tihana (ur.). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011. str. 27-49 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
4. Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // Digital resources and knowledge sharing. Zagreb: Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. str. 341-351 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
5. Klasnić, Ksenija; Seljan, Sanja; Stančić, Hrvoje. Quality parameters for the e-learning Omega system // Proceedings of the ITI 2008 30th International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler ; Vesna ; Hljuz Dobric, Vesna ; Bekic, Zoran (ur.).
Zagreb: Srce - University Computing Centre, 2008. str. 519-526 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Stručni radovi u zbornicima skupova
1. Brajdić Vuković, Marija; Klasnić, Ksenija; Baketa, Nikola. Impact of the Implementation of the Erasmus Programme on the Internationalization of Croatian Higher Education Institutions // INTED2017 Proceedings / L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (ur.). Valencija: IATED, 2017. str. 5533-5540 (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), stručni)

Knjige i poglavlja u knjigama
Autorske knjige
1. Klasnić, Ksenija. Utjecaj rodne podjele obiteljskih obveza i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena, Zagreb: Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, 2017 (ostalo)
2. Kunac, Suzana; Klasnić, Ksenija; Lalić, Sara. Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka, Zagreb: Centar za mirovne studije, 2018 (monografija)
3. Čulig, Benjamin; Klasnić, Ksenija; Jakšić, Jelena; Lucić, Danijela; Putar-Novoselec, Martina. Znanje (ni)je roba. Empirijska analiza jednog studentskog prosvjeda, Zagreb: Jesenski i Turk, 2013 (monografija)

Uredničke knjige
1. Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2, Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013 (zbornik)

Poglavlja u knjigama
1. Ančić, Branko; Klasnić, Ksenija. Evaluacija sektorskih programa Comenius, Grundtvig i Leonardo da Vinci // K internacionalizaciji obrazovanja - Sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje / Ivan Milanović - Litre ; Ivana Puljiz ; Filip Gašparović (ur.). Zagreb: Agencija za mobilnost i programe EU, 2016. str. 60-157
2. Brajdić Vuković, Marija; Klasnić, Ksenija; Baketa, Nikola. Evaluacija sektorskog programa Erasmus // K internacionalizaciji obrazovanja - Sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje / Ivan Milanović - Litre ; Ivana Puljiz ; Filip Gašparović (ur.). Zagreb: AMPEU, 2016. str. 159-226
3. Klasnić, Ksenija; Lasić-Lazić, Jadranka; Seljan, Sanja. Mjerenje kvalitete integriranog sustava za e-učenje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz perspektive studenata // Informacijska tehnologija u obrazovanju / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.).Zagreb: Web 2 tisak d.o.o., 2014. str. 87-115
4. Klasnić; Ksenija. Kvantitativno istraživanje // Što znamo o ekonomskom nasilju nad ženama? / Markulin, Željka ; Sarnavka, Sanja (ur.).
Zagreb: Babe!, 2013. str. 23-54
5. Klasnić, Ksenija; Rukavina, Izvor. Mišljenja građana o pripadnicima različitih naroda i vjera // Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2 / Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ; Klasnić, Ksenija (ur.). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013. str. 85-118
6. Klasnić, Ksenija; Rukavina, Izvor. Stavovi o slici Hrvatske u drugim zemljama // Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2 / Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ; Klasnić, Ksenija (ur.). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013. str. 63-83
7. Klasnić, Ksenija; Trako Poljak, Tijana. Koncept i metodologija istraživanja // Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2 / Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ; Klasnić, Ksenija (ur.). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013. str. 13-20
8. Galić, Branka; Klasnić, Ksenija. Seksizam i socioekološke orijentacije u Republici Hrvatskoj // Ekofeminizam - nova politička odgovornost / Drezgić, Rada ; Duhaček, Daša ; Vasiljević, Jelena (ur.). Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, 2012. str. 172-200
9. Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, 2009. str. 341-351
10. Klasnić, Ksenija; Lasić-Lazić, Jadranka; Seljan, Sanja. Quality Metrics of an Integrated E-Learning System – students’ perspective // E-learning experiences and future / Safeeullah Soomro (ur.). Vienna: InTech, 2010. str. 71-93

Sažeci sa skupova
Sažeci u zbornicima i časopisima
1. Klasnić, Ksenija. Veze između prihvaćanja mitova o silovanju, neoseksizma te uporabe pornografije i drugih seksualiziranih medija među zagrebačkim adolescentima // Knjiga sažetaka VI. nacionalnog sociološkog kongresa Hrvatskog sociološkog društva "Struktura i dinamika društvenih nejednakosti. Zagreb, 2017. str. 39-40 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
2. Klasnić, Ksenija; Jurković Kuruc, Ivana; Galić, Branka. Pobačaj: istraživanje stavova studentica Sveučilišta u Zagrebu // Normalnost krize – kriza normalnosti / Božić, Saša ; Primorac, Jaka (ur.). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 2015. str. 60-61 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
3. Klasnić, Ksenija. Faktori povezani s iskustvima ekonomskoga nasilja nad ženama u intimnim vezama: provjera socijalno-ekološkoga modela // Normalnost krize – kriza normalnosti / Božić, Saša ; Primorac, Jaka (ur.). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 2015. str. 49-50 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
4. Galić, Branka; Klasnić, Ksenija; Jurković Kuruc, Ivana. Društveni odnosi moći i ženska reproduktivna samodeterminacija // Politike roditeljstva: iskustva, diskursi i institucionalne prakse. Beograd, 2014. str. 8-9 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
5. Klasnić, Ksenija; Weisglass, Maja. (Ne)jednakosti u partnerskim odnosima - socioekonomski položaj žena u Republici Hrvatskoj // Privatno, javno, zajedničko: sociologija i hrvatsko društvo danas / Čaldarović, Ognjen ; Nikodem, Krunoslav ; Žažar, Krešimir (ur.).
Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 2013. str. 45-46 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
6. Klasnić, Ksenija. Tko vjeruje u mitove o nasilju nad ženama? Rezultati istraživanja na dva hrvatska sveučilišta // Changes: Social Structure and Social Mobility / Marinković, Dušan ; Šljukić, Srđan (ur.). Novi Sad: Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Novi Sad, 2012. str. 65-67 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
7. Klasnić, Ksenija; Rodik, Petra; Rukavina, Izvor. Anketiranje inicijative Akademske solidarnosti // Otpor i promjene u znanosti, obrazovanju i društvu. Zagreb, Ljubljana, 2012. str. 23-23 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
8. Klasnić, Ksenija; Galić, Branka. Tko je kriv? Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu o nasilju nad ženama // Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva / Čaldarović, Ognjen ; Žažar, Krešimir (ur.). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 2012. str. 28-29 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
9. Galić, Branka; Klasnić, Ksenija. Feministkinje u očima studenata. Kako studentice i studenti vide feministkinje // Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva / Čaldarović, Ognjen ; Žažar, Krešimir (ur.). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 2012. str. 25-25 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
10. Klasnić, Ksenija. Ekonomsko nasilje nad ženama u intimnim vezama // Razvoj i okoliš – perspektive održivosti / Rukavina, Izvor ; Žažar Krešimir (ur.). Zagreb: FF press, 2011. str. 70-70 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
11. Klasnić, Ksenija; Rukavina, Izvor. Što utječe na sliku koju u drugim zemljama imaju o Hrvatskoj? // Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva "Sociologija i promjena - izazovi budućnosti" / Štulhofer, Aleksandar ; Tomić-Koludrović, Inga ; Ančić, Branko (ur.).
Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 2011. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
12. Čulig, Benjamin; Klasnić, Ksenija. Tipologija prosvjednika i politički stavovi: Analiza jednog studentskog bunta // Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva "Sociologija i promjena - izazovi budućnosti" / Štulhofer, Aleksandar ; Tomić-Koludrović, Inga ; Ančić, Branko (ur.). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 2011. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
13. Čulig, Benjamin; Klasnić, Ksenija. Tipovi ateizama u kontekstu sociodemografskih karakteristika i političkih stavova // Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina kasnije / Marinović, Ankica: Zrinščak, Siniša ; Marinović Jerolimov, Dinka ; Ančić, Branko (ur.). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 2009. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
14. Klasnić, Ksenija; Čulig, Benjamin. Religijski identitet u kontekstu sociodemografskih karakteristika i političkih stavova // Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina kasnije / Marinović, Ankica: Zrinščak, Siniša ; Marinović Jerolimov, Dinka ; Ančić, Branko (ur.). Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 2009. (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)

Druga sudjelovanja na skupovima
1. Klasnić, Ksenija; Weisglass, Maja. Social Justice in Gender Relations: Regional Inequalities and Socioeconomic Status of Women in Croatia // Social Structures and Social Institutions: The Quest for Social Justice. Dubrovnik, Hrvatska, 2013. (predavanje, međunarodna recenzija, pp prezentacija, znanstveni)
2. Klasnić, Ksenija. Attitudes about violence against women in intimate relationships - new measuring instruments and the results from two Croatian Universities // Social Structures and Social Institutions: The Quest for Social Justice. Dubrovnik, Hrvatska, 2012. (predavanje, domaća recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)
3. Galić, Branka; Klasnić, Ksenija. Seksizam i socioekološke orijentacije u Republici Hrvatskoj // Ekologija i ekofeminizam: nova politička odgovornost. Beograd, Srbija, 2011. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
4. Klasnić, Ksenija; Čulig, Benjamin. Student protest for the right to free education: expectations and fears of plenum participants at the Faculty of Humanities and Social Sciences // REAS 2009. Hrvatska, Zagreb, 2009. (predavanje, međunarodna recenzija, pp prezentacija, znanstveni)