Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Zimski semestar:
četvrtak: 12,30-13,30 sati
petak, 12,30-13,30 sati

Ljetni semestar: petak, 14 - 16 sati
Soba
C-225
Telefon
E-mail
bkusevic@ffzg.hr

Rođena sam 21. siječnja 1984. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila sam u Savskome Marofu, a gimnaziju u Zagrebu, gdje 2002. godine na Filozofskome fakultetu upisujem studij pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti. Diplomirala sam 2007. godine s temom iz područja obiteljske pedagogije. Po završetku studija zapošljavam se na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te upisujem Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije. Doktorirala sam 2013. godine s temom Odgojne implikacije odgođenoga roditeljstva, a od 2015. godine u znanstveno-nastavnome sam zvanju docentice. Do sada sam objavila jedan priručnik, nekoliko poglavlja u knjizi, dvadesetak znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala u radu niza znanstvenih konferencija održanih u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala sam i u različitim aktivnostima profesionalnoga razvoja u Austriji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i na Cipru.

Znanstveno-istraživački interesi Barbare Kušević odnose se na područje opće i obiteljske pedagogije te suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove. U svom cjelokupnom znanstvenom radu bavi se problematikom roditeljstva u suvremenome društvu i načina na koji se izazovi suvremenoga trenutka življenja reflektiraju na pedagoški odnos roditelja i djeteta te suradnju obitelji i odgojno-obrazovne ustanove. Fenomen roditeljstva nastoji promatrati iz različitih teorijskih perspektiva, povezujući na taj način interes za obiteljsku pedagogiju s interesom za teorijsko utemeljenje pedagogije kao znanosti.