Naziv
Odsjek za pedagogiju
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Marija Bartulović, doc.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Marija Bartulović, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Barbara Kušević, izv. prof.
Satničar
dr.sc. Zoran Horvat
Nastavnica
dr.sc. Edita Slunjski, prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Marija Bartulović, doc. C-225 +385 (1) 409 2186, mbartulo@ffzg.hr
Štefka Batinić
Iva Batur, asist. C-224 01 6120 185 idebelja@ffzg.hr
Ana Bauer
dr.sc. Ana Blažević Simić, doc. C204 01 6120 168 ablazevi@ffzg.hr
Filip Brčić
Maja Brust Nemet, doc.
Snježana Dubovicki, doc. sdubovicki@gmail.com
dr.sc. Zoran Horvat C226a zohorvat@ffzg.hr
dr.sc. Ružica Jurčević, asist. C-226 01/6120-165 rjurcevi@ffzg.hr
mr.sc. Vilmica Kapac
Tihana Kokanović
dr.sc. Ante Kolak, izv. prof. C-205 01 4092 169 akolak@ffzg.hr
dr.sc. Zvonimir Komar, izv. prof. C-226 01/6120-165 zkomar@ffzg.hr
dr.sc. Barbara Kušević, izv. prof. C-225 +385 (1) 409 2186 bkusevic@ffzg.hr
dr.sc. Goran Livazović, doc.
Iva Lizović
dr.sc. Ivan Markić, izv. prof. C-205 01/4192-169 imarkic@ffzg.hr
Višnja Novosel
dr.sc. Siniša Opić, red. prof. 0992100420 sinisa.opic@ufzg.hr
Katarina Posavec
dr.sc. Višnja Rajić
dr.sc. Marija Sablić, izv. prof.
dr.sc. Edita Slunjski, prof. C-224 eslunjsk@ffzg.hr
dr.sc. Petar Smontara C-204 psmontar@ffzg.hr; petar.smontara@skole.hr
dr.sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof. C-224 01 6120185 vedrana.spajicvrkas@xnet.hr
Mara Stojanac
Mirela Sučević
dr.sc. Ana Širanović, doc. C-226a 01 4092 211 amarkovi@ffzg.hr
Dorijan Vahtar, asist. C-204 01/6120-168 dvahtar@gmail.com
Sofija Vrcelj, red. prof. svrcelj@ffri.uniri.hr

Naziv Šifra
Alternativne pedagoške ideje i škole 51407
Andragogija 35978
Antropologija odgoja i obrazovanja 66634
Didaktičke teorije 35971
Didaktika 117639
Diferencijalna pedagogija 52622
Diplomski rad na studiju Pedagogije 124388
Domski odgoj 51404
Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju 52616
Interkulturalizam i obrazovanje 124374
Kritičke teorije obrazovanja 65565
Kurikulum ranog odgoja 124376
Kvalitativna istraživanja obrazovanja 184254
Kvantitativna istraživanja obrazovanja 235636
Međunarodno obrazovanje 51384
Metodika rada s učenicima s teškoćama u razvoju 184256
Modeli obrazovanja učitelja 124377
Obiteljska pedagogija 35975
Obrazovanje darovitih 69710
Obrazovanje za ljudska prava i građanstvo 117641
Obrazovno-razvojne strategije 184257
Osnove interkulturne pedagogije 186477
Osnove pedagogije 35969
Osnove socijalne pedagogije 117642
Osnove specijalne pedagogije 66639
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 117643
Pedagogija adolescencije 51385
Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja 36698
Pedagogija medija 184259
Pedagogija ranog djetinjstva 35976
Pedagogija slobodnog vremena 117644
Pedagoška dijagnostika 52623
Pedagoška resocijalizacija 117645
Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija 124379
Politike obrazovanja 184260
Povijest hrvatske pedagogije i školstva 35973
Povijest i filozofija pedagogije 35970
Prava djeteta u odgoju i obrazovanju 117646
Psihologija odgoja i obrazovanja 53604
Seksualna pedagogija 52624
Sistematska pedagogija 35974
Statistika u pedagogijskim istraživanjima 235637
Stručno-pedagoška praksa pedagogije slobodnog vremena 233797
Stručno-pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja 233796
Stručno-razvojne službe i upravljanje 124382
Školska pedagogija 184261
Školska stručno-pedagoška praksa 233795
Školski i razredni menadžment 184262
Temeljna nastavna umijeća 235638
Teorije i metodike nastave 118146
Teorije kurikuluma 124386
Teorije odgoja i obrazovanja 35972
Upravljanje i autonomija škole 117648
Ustanove ranog odgoja i obrazovanja 66638
Uvod u pedagogijska istraživanja 66637

Prijediplomski studiji
  1. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij
  2. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis
2022 - 2022 Dispozicije studenata nastavničkih studija za oblikovanje LGBTIQ inkluzivne odgojno-obrazovne prakse Znanstveni / Institucijski (Sveučilišne potpore)
2021 - 2022 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu uu Zagrebu Znanstveni / Europska unija
2020 - Homeschoolin ili nastava na daljinu u vrijeme HR_COVID19 Znanstveni
2020 - 2021 Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora
2020 - 2023 Roditelji na drugi način-podrška posvojiteljskim obiteljima
2020 - 2020 Samoprocjena kompetencija studenata odgojiteljskog i učiteljskog studija za suradnju s roditeljima Znanstveni / Potpora znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zgarebu
2020 - 2020 Subjektivna dobrobit djece nakon kriznih događaja Znanstveni
2019 - 2019 LGBT (ne)vidljivost u školi: perspektiva odgojno-obrazovnih djelatnika (nastavak istraživanja) Znanstveni
2019 - 2019 Odnosi među učenicima u razrednoj hijerarhiji - nastavak projekta Znanstveni
2019 - Kritički diskurs didaktičkih modela i kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih uniri-drustv-18-184 / 5906 Znanstveni
2019 - Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori Znanstveni
2019 - 2019 Osnaživanje osobnih i profesionalnih kompetencija studenata i odgojno-obrazovnih djelatnika Znanstveni / Potpora znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zgarebu
2019 - Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica
2019 - Moj glas za moju školu - MOGLI
2019 - 2020 SkillsUp
2019 - Spolinaria – Eine sportliche Reise durch die gesunde europaishe Kochkultur
2019 - 2023 Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin K.K.03.3.1.04.004 .
2019 - Za mlade u Zagorju - djelujem i mijenjam
2019 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Znanstveni / Europska unija
2018 - 2018 Odnosi među učenicima u razrednoj hijerarhiji Znanstveni
2018 - 2023 Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću EuKor Znanstveni / Hrvatska zaklada za znanosti
2018 - 2019 Study on Participation of Children from Vulnerable groups in Croatia Znanstveni / UNICEF Hrvatska
2018 - 2020 Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj Znanstveni / UNICEF Hrvatska
2017 - 2017 LGBT (ne)vidljivost u školi: perspektiva odgojno-obrazovnih djelatnika Znanstveni
2017 - Tipovi školske kulture i učenje aktivnog građanstva: kritičko-interdisciplinarni pristup Znanstveni
2017 - 2018 "ZadarZaDar" Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika Znanstveni
2017 - 2017 Razvoj preventivnih i ranointerventnih programa u RH Znanstveni / Potpora znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zgarebu
2017 - 2019 Gescihichte interkulturell erleben fur eine starke gemeinsame Zukufunt- Kommunikationals Schlussel zum friedvollne Miteinder!“ Erasmus+KA2
2017 - 2018 Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja Znanstveni / potpora: Pravobranitelj za djecu
2016 - 2018 Didaktička kultura škole Znanstveni
2016 - 2020 Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti Znanstveni
2016 - 2017 Gimnazija 100+
2016 - Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Infrastrukturni / Europska unija

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
2021 Tv emisija HRT
2020 Radio emisija Radio Bjelovar, Radio Brod
2019 Predstavljanje odsjeka maturantima promo materijal, odsječke publikacije, radionice Odsjek za pedagogiju u suradnji sa FFZG
2018 Predstavljanje odsjeka maturantima promo materijal, odsječke publikacije, radionice Odsjek za pedagogiju u suradnji sa FFZG
2017 Predstavljanje odsjeka maturantima promo materijal, odsječke publikacije, radionice Odsjek za pedagogiju u suradnji sa FFZG
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
2021 online interaktivno predavanje za učenike srednje škole Poslat ću te pedagogu! Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu online
2020 Radinica za odgojno-obrazovne djelatnike u Srednjoj medicinkoj školi Vrapče Javni govor Srednja med. Škola Vrapče Srednja med. Škola Vrapče, Zagreb
2018 radionica za učenike 4. razreda gimnazije Kazalište potlačenih kao metoda kritičkog obrazovanja Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju Srednja škola Delnice
2018 Pozvano predavanje na međužupanijskom vijeću nastavnika matematike Javni govor AZOO i Elektrostrojarska škola Varaždin Elektrostrojarska škola, Varaždin
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2020 istraživanje Istraživanje o participaciji djece iz ranjivih skupina Marija Bartulović, Ana Širanović UNICEF Hrvatska Zagreb
2019 istraživanje Istraživanje o participaciji djece iz ranjivih skupina Marija Bartulović, Ana Širanović UNICEF Hrvatska Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
2022 Pedagoška radionica Suradnja doma i škole Ante Kolak Adopta, udruga za potporu posvanja Zagreb
2022 Predavanje Priprema stručnih suradnika pedagoga u srednjim školama za polaganje stručnog ispita Ivan Markić Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2022 Predavanje Priprema stručnih suradnika pedagoga u osnovnim školama za polaganje stručnog ispita Ante Kolak Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
2022 popularizacija znanosti AM-KODI: Društveno angažirana praksa Marija Bartulović, Ana Širanović Hrvatska zajednica inovatora (20. Međunarodna izložba inovacija ARCA 2022.) Zagreb
2021 Interaktivno predavanje Implicitne pedagogije i mentalni modeli odgojno-obrazovnih djelatnika Ante Kolak, Ivan Markić OŠ Hvar Hvar
2021 Interaktivno predavanje Implicitne pedagogije i mentalni modeli odgojno-obrazovnih djelatnika Ante Kolak, Ivan Markić OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj
2021 Interaktivno predavanje Implicitne pedagogije i mentalni modeli odgojno-obrazovnih djelatnika Ante Kolak, Ivan Markić OŠ Ivana Rabljanina Rab
2021 Interaktivno predavanje Implicitne pedagogije i mentalni modeli odgojno-obrazovnih djelatnika Ante Kolak, Ivan Markić OŠ Pavleka Miškine Zagreb
2021 Interaktivno predavanje Osnaživanje temeljnih učiteljskih kompetencija u integriranom poučavanju (STEM područje) Ante Kolak OŠ Hvar Hvar
2021 Interaktivno predavanje Osnaživanje temeljnih učiteljskih kompetencija u integriranom poučavanju (STEM područje) Ante Kolak OŠ Ivana Rabljanina Rab
2021 Interaktivno predavanje Osnaživanje temeljnih učiteljskih kompetencija u integriranom poučavanju (STEM područje) Ante Kolak OŠ Pavleka Miškine Zagreb
2021 Interaktivno predavanje Osnaživanje temeljnih učiteljskih kompetencija u integriranom poučavanju (STEM područje) Ante Kolak OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj
2021 Pozvano predavanje Mijenjam praksu! A ti? - Kako uvoditi pozitivne promjene u odgojno-obrazovnu praksu. Ante Kolak HPKZ - Ljetna škola Split
2020 Online predavanje- COVID-19- implikacije na odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj Kada dom postane škola- roditeljska i učenička perspektiva Zoran Horvat, Kolak Ante, Markić Ivan Hrvatsko pedagogijsko društvo on-line konferencija
2020 Predavanje Usavršavanje temeljnih nastavničkih kompetencija Ante Kolak Visoka škola Aspira Zagreb - Split
2019 uključivanje rada s djecom azilantima u nastavu Interkulturalizam i obrazovanje i Interkulturni kurikulum Vedrana Spajić-Vrkaš, Marija Bartulović, Ana Širanović Odsjek za pedagogiju Zagreb
2019 uključivanje dionika nacionalne i lokalne politike obrazovanja u nastavu Politike obrazovanja Vedrana Spajić-Vrkaš, Ružica Jurčević Odsjek za pedagogiju Zagreb i druga mjesta
2019 predavanje za organizacije u nezavisnoj kulturi Interkulturnim dijalogom prema modelu interkulturnog društvenog centra Marija Bartulović CMS Zagreb
2019 Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija- Suvremene teme u odgoju i obrazovanju- STOO Pedagoško savjetovanje i obrazovne perspektive učenika Zoran Horvat Učiteljski fakultet Zagreb Zagreb
2019 Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija- Suvremene teme u odgoju i obrazovanju- STOO Razredni odjel kao referentna točka stavova i uvjerenja učenika u nastavi matematike Zoran Horvat Učiteljski fakultet Zagreb Zagreb
2019 Gostujuće predavanje Implicitne pedagogije o-o- djelatnika Ante Kolak, Ivan Markić FF Nikšić +FF ZAgreb Nikšić
2019 Predavanje Suvremene metode i strategije u visokoškolskom obrazovanju Ante Kolak Učiteljski fakultet Čakovec
2019 Predavanje Suvremene metode i strategije u visokoškolskom obrazovanju Ante Kolak Učiteljski fakultet Zagreb
2019 Predavanje Suvremene metode i strategije u visokoškolskom obrazovanju Ante Kolak Učiteljski fakultet Petrinja
2019 predavanje Participacija, angažiranost i znanje u kritičkom obrazovanju Ana Širanović Centar za mirovne studije - CMS Zagreb
2019 predavanje Participacija, angažiranost i znanje u kritičkom obrazovanju Ana Širanović Centar za mirovne studije - CMS Zagreb
2018 popularizacija znanosti 365 zašto, 365 zato - društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu Marija Bartulović, Ana Širanović Filozofski fakultet Delnice
2017 usavršavanje obrazovnih radnika/ca u području ljudskih prava i interkulturnog obrazovanja „Izvan okvira Mi i Oni“ - Interkulturna dimenzija GOO-a Marija Bartulović CMS Zagreb
2017 Interaktivno predavanje Odnosi među učenicima i njihov status u razrednoj hijerarhiji Ante Kolak AZOO Tuheljske Toplice
2016 sudjelovanje u istraživačkom radu organizacija civilnog društva Provedba građanskog odgoja i obrazovanja Vedrana Spajić-Vrkaš Mreža mladih Hrvatske Zagreb
2016 sudjelovanje u istraživačkom radu organizacija civilnog društva Razvoj građanske kompetencije mladih Vedrana Spajić-Vrkaš GONG Zagreb
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
2020 Uključivanje rada u zajednici u obrazovni proces - intervjuiranje određenih tijela/institucija/organizacija koji djeluju u području obrazovne politike Vedrana Spajić-Vrkaš, Ružica Jurčević Studenti treće godine preddiplomskog studija Odsjek za pedagogiju Zagreb
2019 Izvedba neformalnih obrazovnih programa - UN Akademija Ružica Jurčević Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode Zagreb
2019 Konzultantski rad Zoran Horvat Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Varaždin
2018 Izvedba neformalnih obrazovnih programa -ZAGIMUN Ružica Jurčević Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode Zagreb
2018 Konzultantski rad Zoran Horvat Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Varaždin
2017 Projekt "Education for Global Responsibility" - radionica Obrazovanje za globalnu odgovornost Ružica Jurčević Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode Zagreb
2017 Konzultantski rad Zoran Horvat Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Varaždin
2017 konzultantski rad Edita Slunjski Djelatnici dječjeg vrtića Didi, Krašić Dječji vrtić Didi, Krašić Krašić
2016 Konzultantski rad Zoran Horvat Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin Varaždin
2016 konzultantski rad Edita Slunjski Djelatnici djejeg vrtića Čarobna šuma, Križevci Dječji vrtić Čarobna šuma, Križevci Križevci
2015 konzultantski rad Edita Slunjski Dječhi vrtić Dječja igra, Zagreb Zagreb
2015 konzultantski rad Edita Slunjski Dječji vrtić Didi, Krašić Krašić
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području novčana donacija udruzi "Solidarna" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području prikupljanje kućnih potrepština i odjeće za FB grupu "Od srca do srca" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Petrinja/Sisak/Glina
2020 pomaganje stradalima u potresu pogođenom području prikupljanje hrane za FB grupu "Od srca do srca" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Petrinja/Sisak/Glina
2020 pomaganje potrebitim obiteljima branitelja prikupljanje namještaja nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2020 Volontiranje u Hrvatskom društvu za Ujedinjene narode Vođenje neformalnog programa "UN Akademija", sudjelovanje u aktivnostima Društva, projekt management projekta financiranog iz Erasmus+ programa Ružica Jurčević Zagreb
2020 Pomaganje stradalima u potresu pogođenom području Raščišćavanje terena, pomoć u kućama, prikupljanje sredstava Ružica Jurčević Petrinja
2020 Pomoć školama stradalim u potresu savjetodavni razgovor odgojno-obrazovni djelatnici Sisak
2019 pomaganje potrebitima u Slavoniji i Dalmaciji prikupljanje odjeće, obuće i kućnih potrepština za humanitarnu udrugu "Slavonsko srce" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Tovarnik
2019 pomaganje djeci bez roditeljske skrbi novčana donacija SOS Dječjem selu nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Lekenik
2019 pomaganje djeci s poteškoćama u razvoju novčana donacija UNICEF-u Vedrana Spajić Vrkaš Zagreb
2019 pomaganje djeci s poteškoćama u razvoju organizacija kupnje predmeta koje izrađuju djeca i mladi u Dnevnom Centru za rehabilitaciju i radnu terapiju "Egida" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2019 Volontiranje u Hrvatskom društvu za Ujedinjene narode Vođenje neformalnog programa "UN Akademija", sudjelovanje u aktivnostima Društva, projekt management projekta financiranog iz Erasmus+ programa Ružica Jurčević Zagreb
2018 pomaganje socioekonomski ugroženima prikupljanje i donacija u odjeći i kućanskim potrepštinama socijalnoj udruzi "Humana nova" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2018 pomaganje potrebitima donacija u odjeći i obući Crvenom križu Hrvatske nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2018 pomaganje školovanju djece u Africi donacija UNICEF-u nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2018 pomaganje rehabilitiranim ovisnicima o drogama prikupljanje i donacija u knjigama, namještaju i malim kućnim aparatima udruzi za rehabilitaciju ovisnika "Reto" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2018 pomaganje djeci s poteškoćama u razvoju organizacija kupnje predmeta koje izrađuju djeca i mladi u Dnevnom Centru za rehabilitaciju i radnu terapiju "Egida" nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb
2017 pomaganje djeci s poteškoćama u razvoju i bez roditeljske skrbi novčana donacija UNICEF-u nastavnici s Odsjeka za pedagogiju (Vedrana Spajić-Vrkaš) Zagreb

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
2022 Što nas uči Reggio? Znanstveno-stručna konferencija Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i ENNEA Edita Slunjski Zagreb
2019 Pedagogija i interdisciplinarnost znanstveno-stručna konferencija HPD i Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju Iva Debeljak, Edita Slunjski Zagreb
2018 Treći međunarodni kongres pedagoga - Pedagogija u vremenu promjene znanstveno-stručni (međunarodni) Upravni odbor HPD-a i Podružnice HPD-a Marija Bartulović, Sandra Car, Iva Debeljak, Ante Kolak, Barbara Kušević, Ana Blažević-Simić, Edita Slunjski, Mirjana Šagud, Ana Širanović Zagreb
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
2017 Marija Bartulović, Barbara Kušević Društvena pravda je središte interkulturnog obrazovanja portal Kulturpunkt
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
2022 predavanje za djelatnike dječjega vrtića Dječji vrtić Špansko Osvješćivanje vlastite i roditeljske pozicije u suradnji s roditeljima Barbara Kušević
2022 Predavanje AZOO - Državni stručni skup namijenjen odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, odgajateljima i ravnateljima. Tema: Kriza - pokretač ili blokada? Školovanje u doba pandemije Ante Kolak, Ivan Markić
2022 Predavanje AZOO Državni stručni skup pedagoga osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Tema: Kultura odgojno-obrazovne ustanove Kultura škole – potencijal kriznih stanja Ivan Markić
2022 Predavanje AZOO, državni stručni skup za pedagoge Pretpostavke razvoja suvremenog kurikuluma - ostvarivanje kvalitetnih suradničkih odnosa Edita Slunjski
2022 Serija predavanja za djelatnike dječjeg vrtića Tratinčica, Koprivnica ENNEA Rad s djecom na projektima Edita Slunjski
2022 Serija predavanja za djelatnike dječjeg vrtića Limač, Zagreb Dječji vrtić Limač, Zagreb Rad s djecom na projektima Edita Slunjski
2022 Serija predavanja za djelatnike dječjih vrtića ENNEA Kvalitetni odnosi i vođenje u vrtiću Edita Slunjski
2022 Serija predavanja za djelatnike dječjih vrtića ENNEA Što nas uči Reggio? Edita Slunjski
2022 predavanje za polaznike Stručno-razvojnog centra dječjeg vrtića Vjeverica Dječji vrtić Vjeverica, Zagreb Razvoj kompetencija stručnih djelatnika u vrtiću Edita Slunjski
2022 serija predavanja za djelatnike dječjih vrtića ENNEA Pedagoška dokumentacija kao alat razvoja kurikuluma Edita Slunjski
2022 Serija predavanja za djelatnike dječjih vrtića ENNEA Izvan okvira u praksi Edita Slunjski
2022 Predavanje na međunarodnoj stručnoj konferenciji Centar za neformalno učenje Drugi korak, Novi Sad, Srbija Učenje vrijedno učenja Edita Slunjski
2022 predavanje za polaznike Stručno-razvojnog centra dječjeg vrtića Vjeverica Dječji vrtić Vjeverica, Zagreb Razvoj kompetencija stručnih djelatnika u vrtiću Edita Slunjski
2022 Serija predavanja za djelatnike dječjih vrtića ENNEA Izvan okvira u praksi Edita Slunjski
2022 Predavanje AZOO, državni stručni skup za pedagoge Pretpostavke razvoja suvremenog kurikuluma - ostvarivanje kvalitetnih suradničkih odnosa Edita Slunjski
2022 Predavanje AZOO, državni stručni skup za pedagoge Pretpostavke razvoja suvremenog kurikuluma - ostvarivanje kvalitetnih suradničkih odnosa Edita Slunjski
2021 predavanje za polaznike Stručno-razvojnog centra za podršku roditeljstvu i program Rastimo zajedno Dječji vrtić Radost Roditelji – partneri, prijetnja ili učenici? O suvremenim izazovima suradnje odgojno-obrazovnih ustanova s roditeljima Barbara Kušević
2021 UNESCO MOST Winter School Institute of Advanced Studies Kőszeg (iASK), Institute for Social and European Studies (ISES), University of Pannonia, UNESCO Chair of Kőszeg Citizenship and Responsibility in the New World of Uncertainty Ružica Jurčević
2021 European Learning & Teaching Forum European University Association Embedding and facilitating sustainability Ružica Jurčević
2021 EUA Annual Conference European University Association Universities 2030: From vision to reality Ružica Jurčević
2021 predavanje za polaznike Stručno-razvojnog centra dječjeg vrtića Gajnice Dječji vrtić Gajnice Važnost multisenzoričkog učenja/okruženja u vrtiću Edita Slunjski
2021 Predavanje na međunarodnoj stručnoj konferenciji Centar za neformalno učenje Drugi korak, Novi Sad, Srbija Dijete kao kritički suistraživač s odgajateljem Edita Slunjski
2021 Serija predavanja za djelatnke dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj Projektno planiranje u radu s djecom u vrtiću Edita Slunjski
2021 Serija predavanja za djelatnke dječjeg vrtića Mrvica, Supetar na Braču Dječji vrtić Mrvica, Supetar na Braču Dokumentiranje u funkciji razvoja kurikuluma Edita Slunjski
2021 Serija predavanja za djelatnike dječjih vrtića ENNEA Izvan okvira u praksi Edita Slunjski
2021 predavanje AZOO Elementi i zamke ostvarivanja refleksivne prakse Edita Slunski
2020 Konferencija o važnosti obrazovanja pripadnika/ca romske nacionalne manjine Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Površni optimizam inkluzivnih odgojno-obrazovnih strategija i (ne)mogućnost emancipacije povijesno marginaliziranih skupina Vedrana Spajić-Vrkaš
2020 Roditeljstvo bez prepreka za sretnije djetinjstvo Udruga Status M Predstavljanje rezultata programa Supertata bez prepreka Marija Bartulović
2020 Predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Skup: Metodički pluralizam – zahtjev suvremene nastave Didaktičko-metodički izazovi u vrednovanju učenika Ante Kolak, Ivan Markić
2020 Predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Skup: Metodički pluralizam – zahtjev suvremene nastave Uloga i mogućnosti stručnog suradnika pedagoga u profesionalnom razvoju učitelja Ivan Markić
2020 Predavanje Agencija za odgoj i obrazovanje Skup: Metodički pluralizam – zahtjev suvremene nastave Didaktičko-metodički izazovi u radu s darovitim učenicima Ante Kolak
2020 serija predavanja za djelatnike dječjeg vrtića Girice, Cres Dječji vrtić Girice, Cres Pedagoška dokumentacija procesa učenja kao alat razvoja kurikuluma Edita Slunjski
2019 MEHR (Modernity, Education & Human Rights) International Conference Agency for Higher Education & University of Rijeka (ERASMUS+ Project) Learning human rights and citizenship education in a culturally plural context: Croatian approach as a lesson for Europe Vedrana Spajić-Vrkaš
2019 Psihošpancir- predavanje Društvo psihologa Varaždin Bavljenje sportom i socijalni razvoj djece Zoran Horvat
2019 predavanje za polaznike Stručno-razvojnog centra za podršku roditeljstvu i program Rastimo zajedno Dječji vrtić Radost Dispozicije stručnjaka za kvalitetnu komunikaciju s roditeljima u rastuće pluralističnom društvenom kontekstu Barbara Kušević
2019 Županijsko stručno vijeće pedagoga Dispozicija (auto)refleksivnosti u suradnji obitelji i škole: između teorijske progresivnosti i zahtjeva pedagoške svakodnevice Barbara Kušević
2019 Međunarodni andragoški simpozij Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Nove prilike za odrasle Ružica Jurčević
2019 Okrugli stol „Obrazovanje Roma u kontekstu UN-ove Agende 2030 za održivi razvoj’ Knjižnica grada Koprivnice Položaj Roma U EU I Hrvatskoj: osvrt na formalno-pravne dokumente Ružica Jurčević
2019 International conference The IAFOR Conference for Higher Education Research – Hong Kong IAFOR The Clash of Humanism and Neoliberalism: : A Research on Practices and Ideologies in Croatian Universitie Ružica Jurčević
2019 Simpozij Hrvatsko filozofsko društvo i Agencija za odgoj i obrazovanje Filozofija, obrazovanje i škola Ružica Jurčević
2019 Predavanje na stručnom skupu Izvan okvira Udruga odgajatelja Verižice Izvan okvira - put napuštanja tradicinalizama u odgojno-obrazovnoj praks Edita Slunjski
2018 Okrugli stol “Biti mlad, marginaliziran i NEET" (T CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija (projekt: „Reaktivacija i integracija marginaliziranih mladih – NEET na tržište rada - RIM“ Hrvatska mladež, obrazovanje i globalna konkurentnost Vedrana Spajić-Vrkaš
2018 IV. BOBH konferencija (“Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska") 24 sata i Obrtnička komora Četiri jahača apokalipse hrvatskog obrazovanja, iliti: zašto naš obrazovni sustav ne uspijevamo reformirati Vedrana Spajić-Vrkaš
2018 REYN (Romani Early Years Network/Mreža podrške ranom djetinjstvu romske djece) konferencija Pučko otvoreno učilište "Korak po korak" Barijere koje romska djeca susreću u obrazovanju i mogućnosti njihova otklanjanja: stavovi glavnih dionika Vedrana Spajić-Vrkaš
2018 Panel AZOO, Hrvatsko pedagogijsko društvo Kultura škole Zoran Horvat
2018 Predavanje - Ljetna škola za odgajatelje učeničkih domova Republike Hrvatske Agencija za odgoj i obrazovanje Mentalni modeli odgojno-obrazovnih djelatnika Ante Kolak, Ivan Markić
2018 Predavanje na stručnoj konferenciji Izvan okvira, Zadar i Privlaka Udruga odgajatelja Maraške Biti ili ne biti u okviru? Edita Slunjski, Iva Debeljak
2018 Predavanje na stručnom skuou, Dani zagrebačkih vrtića, 2018 Gradski ured za obrazovanje, Grad Zagreb Kako do "niske bisera"? Edita Slunjski
2018 serija predavanja za djelatnike dječjeg vrtića Bistrac, Ogulin Dječji vrtić Bistrac, Ogulin Promatranje djece i razvoj kurikuluma Edita Slunjski
2018 Serija predavanja i radionica za djelatnike dječjeg vrtića Potočić, Rakov Potok Dječji vrtić Potočić, Rakov Potok Dokumentiranje i analiza odgojno-obrazovnih aktivnosti djece i odgajatelja Edita Slunjski
2018 Interaktivna pedagoška radionica Dječji vrtić Zipkica, Zabok Dokumentiranje aktivnosti djece Edita Slunjski
2017 Državni stručni skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Demokratsko upravljanje školom iz teorijske i istraživačke perspektive Vedrana Spajić-Vrkaš
2017 stručni skup Suradnja roditelja i škole; Obitelj i neki od njihovih novih pristupa u suradnji sa školom AZOO serija radionica i predavanja o suradnji s roditeljima Barbara Kušević
2017 Predavanje AZOO Pedagoška dokumentacija i evidencija u radu stručnog suradnika pedagoga Ante Kolak
2017 Serija predavanja za ravnatelje dječjih vrtića ENNEA Kvalitetno vođenje - prema kulturi promjene Edita Slunjski
2017 serija predavanja za odgajatelje i pedagoge dječjih vrtića ENNEA Izvan okvira u praksi Edita Slunjski
2017 Predavanje na stručnom skupu Dani dobre prakse Vrtića Rijeka Dječji vrtić Rijeka Izazovi razvoja kvalitete odgojno-obrazovne prakse Edita Slunjski
2017 predavanje i interaktivne radionice, dvodnevni skup Dječji vrtić Cvrčak, Virovitica 9 kako uspješnog odgajatelja Edita Slunjski
2017 Serija interativnih predavanja za djelatnike dječjeg vrtića Sisak Stari, Sisak Dječji vrtić Sisak Stari, Sisak Akcijsko istraživanje kao oblik kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u vrtiću Edita Slunjski
2017 Serija predavanja za djelatnike dječjeg vrtića Duga, Umag Dječji vrtić Duga, Umag Sukonstrukcija kurikuluma ranog i predškolskog odgoja Edita Slunjski
2017 Predavanje na stručnom skupu Udruga odgajatelja Krijesnice, Čakovec Projekt kao oblik integriranog kurikuluma Edita Slunjski
2016 Stručni skup Fakultet političkih znanosti Građanski odgoj i obrazovanje na visokoškolskoj razini i uključivanje znanstvene zajednice Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 2016 NECE Conference “Crossing Borders: Migration and Citizenship Education” NECE (Networking European Citizenship Education) The impact of different types of school culture on learning citizenship: lessons from the field Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 Javo predstavljanje publikacije "Rekonstrukcija građanskog odgoja i obrazovanja: koncept, institucije i prakse" Mreža mladih Hrvatske Predstavljanje dijela rezultata o istraživanju percepcije školske kulture Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 Javno predstavljanje publikacije "(Ne)moć građanskog odgoja i obrazovanja" Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Predstavljanje rezultata praćenja i vrednovanja eksperimentalne provedbe Kurikuluma GOO-a Vedrana Spajić-Vrkaš, Ines Elezović, Izvor Rukavina
2016 Međunarodni seminar, Dva pozvana predavanja na Univerzitetu Varšava, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Varšava, 16-17. prosinca 2016. Univerzitet u Varšavi, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti „The idea and logic of pedagogy“ i „The challenge of 'differential pedagogy' (seen through Lyotard's „Postmodern condition“)“ Zvonimir Komar
2016 Predavanje AZOO Neposredni rad pedagoga - suradnja s učiteljima na provođenju sadržaja zdravstvenog i građanskog odgoja Ante Kolak
2016 Predavanje AZOO Stručno - metodička priprema za polaganje stručnog ispita - pedagoško istraživanje Ante Kolak
2016 serija predavanja za odgajatelje i pedagoge dječjih vrtića ENNEA Izvan okvira u praksi Edita Slunjski
2016 Predavanje na stručnom skupu, Dani zagrebačkih vrtića 2016. Gradski ured za obrazovanje, Grad Zagreb Na putu prema kvaliteti Edita Slunjski
2016 Predavanje i radionica na stručno-znanstvenom skupu Dani ranog i predškolskog odgoja, Mirisi djetinjstva, Makarska Dječji vrtić Biokovsko zvonce, Filozofski fakultet u Splitu i OMEP Strategije učenja djece rane i predškolske dobi Edita Slunjski
2016 serija interaktivnih radionica za djelatnike dječjeg vrtića Smjehuljica, Zagreb Dječji vrtić Smjehuljica, Zagreb Tehnike promatranja djece i dokumentiranja njihovih aktivnosti Edita Slunjski
2015 Predavanje AZOO Državni stručni skup za stručne suradnike pedagoge osnovnih i srednjih škola RH Tema: Pedagog i suvremena pedagoška teorija i praksa Dijagnostički postupci i formuliranje nastavnih strategija Ivan Markić
2015 serija predavanja za odgajatelje dječjih vrtića ENNEA Izvan okvira u praksi Edita Slunjski
2015 serija predavanja AZOO Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja RH Edita Slunjski
2015 Niz prestavljanja knjige Izvan okvira 1: Rijeka, Čakovec, Split, Zadar, Zagreb, Osijek Učiteljski fakultet u Rijeci, Učiteljski fakultet u Čakovcu, Filozofski fakultet u Splitu, Učiteljski fakultet u Zadru, Filozofski fakultet u Zagrebu, Učiteljski fakultet u Osijeku Knjiga Izvan okvira 1 Edita Slunjski
2014 Predavanje AZOO Neposredni rad pedagoga - suradnja s roditeljimana provođenjuu sadržaja zdravstvenog odgoja Ante Kolak
2014 Predavanje AZOO Uloga suradničkih odnosa u razvoju didaktičke kulture škole Ivan Markić
2010 predavanje Stručno-razvojni centar dječjeg vrtića Vjeverica Timski rad, komunikacija, akcijska istraživanja Edita Slunjski
2009 predavanje AZOO Građenje suvremenog kurikuluma Edita Slunjski
2008 Državni skup za ravnatelje AZOO Vođenje organizacije i refleksivna praksa Edita Slunjski
2008 predavanje AZOO Mijenjanje okruženja i kulture predškolske ustanove kao temelj kvalitete odgojno – obrazovnog procesa Edita Slunjski
2007 predavanje AZOO Sukonstruiranje znanja djece i odraslih u vrtiću Edita Slunjski
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici
2022 24 sata članak na portalu (https://www.24sata.hr/news/zbog-muskih-i-zenskih-poslova-ured-za-ravnopravnost-spolova-zatrazio-ocitovanje-skole-825805) Zbog muških i ženskih poslova Ured za ravnopravnost spolova zatražio očitovanje škole Barbara Kušević, Marija Bartulović
2022 24sata članak (https://www.24sata.hr/news/u-skoli-na-daljinu-i-suze-i-smijeh-uciteljice-saljem-vam-novi-tutorial-za-online-likovni-812813) U školi na daljinu i suze i smijeh Ante Kolak; Ivan Markić
2021 serija video materijala za nastavnike i stručne suradnike dostupnih na YT platformi; angažirane od Nansen Dijalog Centra Transformativno pristupanje nastavnika različitosti u obrazovanju Barbara Kušević, Marija Bartulović
2021 HRT Kod nas doma Suradnja roditelja i škole Ante Kolak
2021 Radio Bjelovar Obrazovanje na daljinu Ante Kolak
2020 Nacional Hrvatska (https://www.nacional.hr/skola-u-koroni-online-nastava-proizvest-ce-deficite-u-znanju-a-novo-normalno-posljedice-na-razvoj-mladih/) Škola u koroni: Online nastava proizvest će deficite u znanju, a “novo normalno” posljedice na razvoj mladih Vedrana Spajić-Vrkaš
2020 srednja.hr Novosti (https://www.srednja.hr/novosti/uspjesi-skole-zivot-95-ucenika-prepisuje-s-ploce-a-nisu-bas-dobri-ni-rjesavanju-problema/) ‘Uspjesi’ Škole za život: 95% učenika i dalje prepisuje s ploče, a nisu baš dobri ni u rješavanju problema Vedrana Spajić-Vrkaš
2020 Nacional Politika (https://www.nacional.hr/spajic-vrkas-dok-je-za-uspjeh-u-zivotu-presudna-klanovska-ili-stranacka-veza-srozavat-ce-se-vaznost-obrazovanja/) Dok je za uspjeh u životu presudna klanovska ili stranačka veza, srozavat će se važnost obrazovanja Vedrana Spajić-Vrkaš
2020 telegram.hr Politika & kriminal (https://www.telegram.hr/politika-kriminal/ministarstvo-je-danas-predstavilo-finalno-izvjesce-o-skoli-za-zivot-sve-je-sjajno-a-dolazak-ministrice-divjak-je-presudan/) Ministarstvo je danas predstavilo finalno izvješće o Školi za život; 'sve je sjajno, a dolazak ministrice Divjak je presudan' Nenad Karajić, Dragutin Ivanec, Renata Geld, Vedrana Spajić-Vrkaš
2020 Jutarnji list Homeschooling u doba HR-COVID19 Ante Kolak
2020 Jutarnji list Članak (https://www.jutarnji.hr/kultura/knjizevnost/u-novoj-slikovnici-korona-je-prevedena-na-djecji-jezik-uz-negativca-koronka-i-poucne-ilustracije-15027200) U novoj slikovnici korona je prevedena na dječji jezik, uz negativca Koronka i poučne ilustracije Ante Kolak, Ivan Markić, Vesna Vlahov
2020 RTL Direkt (https://www.rtl.hr/vijesti/hrvatska/kako-bi-se-djeca-manje-bojala-koronavirusa-sada-je-tu-koronko-cilj-je-djeci-pokazati-kako-se-ponasati-d4f72a04-b9f3-11ec-b198-0242ac12002b) Pedagogija kriznih stanja - potencijal didaktičkih materijala u pandemijsko doba Ante Kolak, Ivan Markić, Vesna Vlahov
2020 HRT Kod nas doma Ante Kolak, Ivan Markić, Vesna Vlahov
2020 HRT Kod nas doma Ante Kolak, Ivan Markić, Vesna Vlahov
2019 RTL Vijesti (https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3336023/pravo-gradjansko-obrazovanje-ucinilo-bi-jos-vidljivijom-nekompetenciju-nasih-politickih-elita-zato-ga-i-ne-uvode/) Pravo građansko obrazovanje učinilo bi nekompetenciju političkih elita vidljivom. Zato ga ne uvode' Vedrana Spajić Vrkaš, Lovorka Bačić,
2019 www.radiosamobor.hr Članak (https://www.radiosamobor.hr/2019/04/03/sedam-slikovnica-kao-emocionalne-pocetnice/) Sedam slikovnica kao emocionalne početnice Ante Kolak, Ivan Markić
2019 24 sata članak Nasilje u školi - "Žigosao je u školi" Ante Kolak
2019 Radio Slavonski Brod Predstavljanje knjige Vođenje - mudrost vođenja u praksi Vođenje - mudrost vođenja u praksi Edita Slunjski
2018 Express 24 sata Kultura (https://express.24sata.hr/kultura/kod-nas-obrazovnim-sustavom-vladaju-menadzeri-i-populisti-18458) Kod nas obrazovnim sustavom vladaju menadžeri i populisti Vedrana Spajić-Vrkaš
2018 RTL Vijesti (https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3287935/anketa-trebaju-li-mladi-dobiti-biracko-pravo-sa-16-godina-odgovorni-gradjani-ili-nove-ovce/) ANKETA Trebaju li mladi dobiti biračko pravo sa 16 godina? Odgovorni građani ili 'nove ovce'? Vlasta Ilišin, Vedrana Spajić-Vrkaš
2018 www.mamatataja.hr Intervju Odvojimo ponašanje od osobnosti djeteta! Ante Kolak, Ivan Markić
2018 Televizija SBTV - DNEVNIK Slikovnica – rješenje dječjih problema Ante Kolak, Ivan Markić
2018 www.brodportal.hr Članak Slikovnica - rješenje dječjih problema Ante Kolak, Ivan Markić
2018 Novine Glas Slavonije članak Slikovnice interaktivnog karaktera Ante Kolak, Ivan Markić
2017 t.portal Vijesti (https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/cemu-zgrazanje-ludost-je-ponavljati-istu-stvar-i-ocekivati-drukcije-rezultate-20161207) Čemu zgražanje? Ludost je ponavljati istu stvar i očekivati drukčije rezultate Vedrana Spajić-Vrkaš
2017 tportal članak (https://www.tportal.hr/biznis/clanak/pitali-smo-strucnjake-sto-kazu-o-uvodenju-skolskih-odora-20170207) Pitali smo stručnjake što kažu o uvođenju školskih odora Ante Kolak
2016 srednja.hr Novosti (https://www.srednja.hr/novosti/zbog-nedostatka-gradanskog-odgoja-medu-mladima-u-hrvatskoj-prisutna-netolerantnost-i-iskljucivost-9/) Zbog nedostatka građanskog odgoja među mladima u Hrvatskoj prisutna netolerantnost i isključivost Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 RTL Vijesti Slaba politička pismenost hrvatskih maturanata: zbog nejasne slike i ograničenog znanja skloni ideološkim manipulacijama Vedrana Spajić-Vrkaš, Eli Pijaca Plavšić
2016 Večernji list Vijesti (https://www.vecernji.hr/vijesti/maturanti-imaju-ograniceno-politicko-znanje-treba-sustavno-uvesti-gradanski-odgoj-1126992 Maturanti imaju ograničeno političko znanje, treba sustavno uvesti građanski odgoj Vedrana Spajić-Vrkaš
2016 Nastavnici organizirano (nastavnici.org) https://nastavnici.org/2016/04/05/sindikati-podrzali-uvodenje-gradanskog-odgoja-i-traze-da-dobije-status-vjeronauka/ Sindikati podržali uvođenje građanskog odgoja i traže da dobije status vjeronauka Vedrana Spajić-Vrkaš
2015 Novi list, Rijeka Intervju, novine Odgoj djeteta kao izazov za roditelje, stručnjake i zajednicu Edita Slunjski
2015 Novi list, Rijeka Intervju, novine Odgoj djeteta kao izazov za roditelje, stručnjake i zajednicu Edita Slunjski
2015 Novi list, Rijeka Intervju, novine Odgoj djeteta kao izazov za roditelje, stručnjake i zajednicu Edita Slunjski
0 srednja.hr Novosti (https://www.srednja.hr/novosti/veliko-istrazivanje-gradanski-odgoj-krilima-entuzijazma-nastavnika-nedostaje-jasna-politicka-podrska/) Veliko istraživanje: Građanski odgoj na krilima entuzijazma nastavnika, nedostaje jasna politička podrška