Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
C-018
Telefon
+385-1-4092-042
E-mail
ilandrip@ffzg.unizg.hr

Ivan Landripet (Zagreb, 1976.) diplomirao je 2004. i doktorirao 2012. na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2005. pri tom je odsjeku zaposlen i redovito sudjeluje u izvođenju nastave iz metodoloških kolegija. Profesionalnim interesima vezan je uz područja sociologije seksualnosti, metodologije društvenih istraživanja i europskih integracija, unutar kojih je sudjelovao u provođenju dvadesetak istraživačkih projekata. U pet kraćih projekata imao je ulogu voditelja. Sudjelovao je u organizaciji desetak znanstvenih i stručnih skupova, uglavnom međunarodnog karaktera. Od 2015. do 2019. djelovao je kao glavni i odgovorni urednik Revije za sociologiju, službenog časopisa Hrvatskog sociološkog društva, a od 2021. član je uredništva časopisa Sexual Medicine, službene publikacije International Society for Sexual Medicine u izdanju Oxford University Press-a. Djeluje kao vrednovatelj projektnih prijava i napretka provođenja istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost i Nizozemskog istraživačkog vijeća (NWO) te kao recenzent brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih časopisa. Voditelj je razvoja karijere i mentor doktoranda u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost “Program razvoja karijera mladih istraživača”. Od 2017. djeluje kao ECTS, Erasmus+ i CEEPUS koordinator matičnog odsjeka. Pohađao je 15 kraćih stručnih usavršavanja, uglavnom metodološkog sadržaja. Sudobitnik je Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta u Zagrebu za 2019. godinu za znanstveni rad. Dugogodišnji je član Hrvatskog sociološkog društva i International Academy of Sex Research.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Intimnost i seksualnost mladih u doba epidemije bolesti COVID-19: promjene u komunikaciji i ponašanju (drugi val) Suradnik
2021 - 2021 Biobihevioralna studija reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj – dodatak biološkoj dionici istraživanja Suradnik
2020 - 2020 Intimnost i seksualnost mladih u doba epidemije bolesti COVID-19: promjene u komunikaciji i ponašanju Voditelj
2020 - 2024 SERZAM: Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine Suradnik
2019 - 2019 Konstrukcija i evaluacija ljestvice vjerom motiviranog društvenog angažmana kod mladih Voditelj
2019 - 2021 Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Suradnik
2018 - 2018 Replikacijska i biološka dionica studije upotrebe medija, seksualne socijalizacije i zdravlja adolescenata – dodatak longitudinalnoj studiji Voditelj
2017 - 2017 Nastavak replikacijske studije upotrebe medija, seksualne socijalizacije i zdravlja adolescenata – dodatak longitudinalnoj studiji Voditelj
2016 - 2016 Utjecaj roditelja i vršnjaka na upotrebu medija, seksualnu socijalizaciju i zdravlje adolescenata – dodatak longitudinalnoj studiji Voditelj
2014 - 2018 Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health (PROBIOPS) Suradnik

Ključni istraživački interes
 • sociologija seksualnosti
 • metodologija društvenih istraživanja
 • sociologija europskih integracija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)
 • International Academy of Sex Research (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. 12th Spring School in Research on Human Sexuality, Filozofski fakultet u Zagrebu i Hrvatska glazbena mladež (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. 11th Spring School in Research on Human Sexuality, Filozofski fakultet u Zagrebu i Hrvatska glazbena mladež (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. VI Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva. Struktura i dinamika društvenih nejednakosti, Hrvatsko sociološko društvo (domaći, znanstveni)
 • 2016. 10th Spring School in Research on Human Sexuality, Filozofski fakultet u Zagrebu i Hrvatska glazbena mladež (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Sexual Medicine, International Society for Sexual Medicine (Oxford University Press) ,Oxford, the United Kindgom (Član uredničkog odbora)
 • Sexual Medicine, International Society for Sexual Medicine (Oxford University Press) , Oxford, the United Kindgom (Član uredničkog odbora)
 • Sexual Medicine, International Society for Sexual Medicine (Oxford University Press) ,Oxford, the United Kingdom (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Annual award of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, awarded for scholarly contributions))

Opis znanstvene djelatnosti
ZNANSTVENA PRODUKCIJA I IZLAGANJA NA SKUPOVIMA

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22914
https://scholar.google.com/citations?user=Nnt82DMAAAAJ&hl=en


ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Aktivno je sudjelovao ili sudjeluje u izvođenju 20 znanstvenoistraživačkih projekta, uključujući po jedan Phare i FP6 projekt, dva projekta Hrvatske zaklade za znanost i nekoliko projekata koje su financirala ministarstva i agencije Vlade Republike Hrvatske. U pet kraćih projekata imao je ulogu voditelja.

(2020.–2024.) Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine. Uloga: istraživač. Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost.
(2022.) Intimnost i seksualnost mladih u doba epidemije bolesti COVID-19: promjene u komunikaciji i ponašanju - drugi val. Uloga: istraživač. Financiranje: Sveučilište u Zagrebu.
(2021.) Biobihevioralna studija reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj – dodatak biološkoj dionici istraživanja. Uloga: istraživač. Financiranje: Sveučilište u Zagrebu.
(2020.) Intimnost i seksualnost mladih u doba epidemije bolesti COVID-19: promjene u komunikaciji i ponašanju. Uloga: voditelj. Financiranje: Sveučilište u Zagrebu.
(2019.–2022.) Monitoring and Evaluation of the Rijeka 2020 – European Capital of Culture Project. Uloga: istraživač. Financiranje: Europska komisija.
(2019.) Konstrukcija i evaluacija ljestvice vjerom motiviranog društvenog angažmana kod mladih. Uloga: voditelj. Financiranje: Sveučilište u Zagrebu.
(2018.) Replikacijska i biološka dionica studije upotrebe medija, seksualne socijalizacije i zdravlja adolescenata. Uloga: voditelj. Financiranje: Sveučilište u Zagrebu.
(2017.) Replikacijska studija upotrebe medija, seksualne socijalizacije i zdravlja adolescenata. Uloga: voditelj. Financiranje: Sveučilište u Zagrebu.
(2016.) Utjecaj roditelja i vršnjaka na upotrebu medija, seksualnu socijalizaciju i zdravlje adolescenata. Uloga: voditelj. Financiranje: Sveučilište u Zagrebu.
(2015.) Egocentrične društvene mreže kao moderator utjecaja medijskih sadržaja na seksualnu socijalizaciju i zdravlje adolescenata. Uloga: voditelj. Financiranje: Sveučilište u Zagrebu.
(2014.–2018.) Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health. Uloga: istraživač i projektni koordinator. Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost.
(2013.–2014.) Rizici zaraze HIV-om među ženama koje se bave prostitucijom u Splitu i Zagrebu, 2008.-2014. Uloga: istraživač. Financiranje: Sveučilište u Zagrebu.
(2009.–2010.) Sociocultural and Psychosocial Aspects of Sexual Health among the Youth in Slovenia and Croatia: an Overview of Research Conducted within the 1970-2008 Period. Uloga: istraživač. Financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Repulbike Hrvatske i Slovenska istraživačka agencija.
(2008.) Seksualno ponašanje, stavovi i znanje u kasnoj adolescenciji: longitudinalna studija. Uloga: istraživač. Financiranje: bez institucionalnog ili komercijalnog izvora financiranja.
(2007.–2013.) Bihevioralno praćenje HIV/AIDS-a. Uloga: istraživač. Financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Repulbike Hrvatske.
(2006.–2008.) Pornografija i seksualna socijalizacija mladih. Uloga: istraživač. Financiranje: bez institucionalnog ili komercijalnog izvora financiranja
(2006.–2007.) Otkrivanje nepoznatih strana Europske unije – vodič kroz labirint ključnih uredbi i propisa koji utječu na naše živote. Uloga: istraživač. Financiranje: The Phare programme i Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.
(2005.–2008.) Crime and Culture. Uloga: istraživač. Financiranje: 6th Framework Programme of the European Commission.
(2005.) HIV/AIDS i mladi – Hrvatska 2005. Informiranost o HIV/AIDS-u, stavovi i seksualno ponašanje u nacionalnom uzorku mladeži (18-24). Uloga: istraživač. Financiranje: Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
(2004.) Brain Waste & Brain Drain: As Reflected in the Lives of Croatian University Students. Uloga: istraživač. Financiranje: bez institucionalnog ili komercijalnog izvora financiranja.
(2003.) Seksualno zdravlje muškaraca. Uloga: istraživač. Financiranje: bez institucionalnog ili komercijalnog izvora financiranja.
(2000.-2001.) Cosmopolitan i adolescenti: utjecaj magazina namijenjenih adolescenticama i mlađim ženama na njihove stavove i ponašanje. Uloga: istraživač. Financiranje: bez institucionalnog ili komercijalnog izvora financiranja.


SUDJELOVANJE U ORGANIZACIJI ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA

(2022.) 12th Spring School in Research on Human Sexuality, MKC HGM, Grožnjan (27.-29. svibanj)
(2018.) 11th Spring School in Research on Human Sexuality, MKC HGM, Grožnjan (18.-20. svibanj)
(2017.) VI nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, (7.-8. travanj)
(2016.) 10th Spring School in Research on Human Sexuality, MKC HGM, Grožnjan (20.-22. svibanj)
(2015.) 9th Spring School in Research on Human Sexuality, MKC HGM, Grožnjan (29.-31. svibanj)
(2014.) 8th Spring School in Research on Human Sexuality, MKC HGM, Grožnjan (23.-25. svibanj)
(2013.) 7th Spring School in Research on Human Sexuality, MKC HGM, Grožnjan (24.-26. svibanj)
(2004.) Basic Course in Sexual Therapy, Inter-University Centre Dubrovnik (2.-11. lipanj)
(2001.) Sexualities in Transition, Inter-University Centre Dubrovnik (12.-16. lipanj)