Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
C-318
Telefon
4092089
E-mail
alauri@ffzg.hr

AAnita Lauri Korajlija 1994. godine upisala je studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine te iste godine upisala je poslijediplomski studij psihologije, završivši ga uspješnom obranom magisterija 2004. godine. U ožujku 2010. godine obranila je doktorsku dizertaciju s temom „Perfekcionizam i anksiozna osjetljivost kao rizični faktori za razvoj anksioznih smetnji: Kvantitativna i kvalitativna studija“ pod mentorstvom prof. dr. Nataše Jokić-Begić. Nakon diplome sudjelovala je na više stručnih i znanstvenih programa izobrazbe.

Od studenog 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2011. godine, a 2018. godine u zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologije, grana klinička i zdravstvena psihologija. U zvanje izvanredne profesorice izabrana je 2019. godine.

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta od akademske godine 2017./2018. predstojnica je Katedre za zdravstvenu i kliničku psihologiju.

U preddiplomskim, diplomskim, specijalističkim i doktorskim programima studija psihologije sudjeluje u nastavi na više kolegija. Pod njenim mentorstvom obranjen je veći broj diplomskih radova na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija.

Voditeljica je Savjetovališta Filozofskog fakulteta za studente u Zagrebu, te u njemu radi i kao savjetovateljica. Vanjska je suradnica Savjetovališta za žene Autonomne ženske kuće.

Surađivala je na više stručnih projekata, održala je predavanja i radionice na stručnim skupovima psihologa, liječnika i farmaceuta te za širu javnost.

Članica je međunarodnog udruženja za istraživanje stresa i anksioznosti (STAR Society) te članica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2021 Internet i zdravlje u doba krize Voditelj
2020 - 2023 IRI-2 Digitalna platforma za prevenciju i intervenciju za probleme mentalnog zdravlja (Diplee) Voditelj
2019 - 2019 Internet i zdravlje – interdisciplinarni pristup Suradnik
2018 - 2018 Internet i zdravlje Suradnik
2018 - 2018 Internet i zdravlje

Ključni istraživački interes
 • psihičko zdravlje
 • anksioznost
 • društvene mreže
 • cijeljenje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (redoviti član)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD)
 • Stress, Trauma, Anxiety, and Resilience Society (STAR Society) (redoviti član)
 • Udruga osoba s amputacijom udova grada Zagreba i Zagrebačke županije
 • Upravni odbor, Hrvatska psihološka komora
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2016. 37th STAR Conference: Stress and anxiety in a changing society, Sress and Anxiety Research Society ; Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Primenjena psihologija, Faculty of Philosophy, Department of Psychology, University of Novi Sad ,Novi Sad, Srbija (gost-urednik)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Zahvalnica Volonterskog centra Zagreb
 • 2020. Zahvalnica za poseban doprinos radu i razvoju Hrvatske psihološke komore
 • 2018. Zahvalnica za poseban doprinos radu i razvoju Hrvatske psihološke komore

Opis znanstvene djelatnosti
Od studenog 2001. godine Anita Lauri Korajlija zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2010. godine.

Tijekom rada na Odsjeku za psihologiju radila je kao znanstveni novak na tri istraživačka projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske:

Od 2001.-2003. - Psihosocijalna prilagodba djece nakon rata i podrška škole – voditeljica projekta prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović

Od 2003.-2006. - Biopsihosocijalne odrednice doživljavanja i ponašanja u zdravlju i bolesti – voditeljica projekta prof. dr. sc. Meri Tadinac

Od 2006. - Anksioznost i depresivnost u cjeloživotnoj perspektivi, te program Psihičko zdravlje u cjeloživotnoj perspektivi: rizični i zaštitni čimbenici – voditeljica prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.

Od izbora u znanstveno-nastavano zvanje docenta sudjelovala je kao suradnica na više znanstvenih projekata:

Provjera modela manjinskog stresa na seksualnim manjinama u Hrvatskoj (2014)- voditeljica prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.

Manjinski stres kod seksualnih manjina u Hrvatskoj - nastavak studije (2015)- voditeljica prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.

Standardizacija psihodijagnostičke procjene i praćenja transpolnih osoba (2016)- voditeljica prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

Internet i zdravlje (2017, 2018 i 2019) - voditeljica prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.

U 2020. godini voditeljica je projekta Internet i zdravlje u doba krize.

Objavila je više od trideset znanstvenih radova u kategoriji A1 i A2. Podnijela je više priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Članica je stručnog odbora časopisa Psihologija.

U 2018. godini izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija.