Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
petak, 10-11 sati
Soba
B-208
Telefon
+38516120108
E-mail
dlugaric@ffzg.hr

dr. sc. Danijela Lugarić Vukas, docentica konzultacije: petak, 10-11 sati prostorija: B-208 e-mail: dlugaric@ffzg.hr Danijela Lugarić Vukas (Zagreb, 11. listopada 1979.) završila je VII. opću gimnaziju, 2002. diplomirala Kroatistiku i Ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnica je Badalićeve plakete 2002. godine. Na istome je fakultetu od 1. lipnja 2004. godine zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu "Enciklopedija hrvatske književnosti" voditeljice akad. Dubravke Oraić Tolić, odnosno kao mlađa asistentica pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Nakon završenoga Poslijediplomskog studija književnosti doktorirala je temom "Ruski bardi. Modusi popularnog u kantautorskoj poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog" (3. ožujka 2010.) čime je stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologija, znanstvena grana opća povijest i teorija književnosti. Usavršavala se na stipendijskim boravcima na Sveučilištu Konstanz (ak. god. 2004/05) u sklopu DAAD stipendije, Filološkom fakultetu Sveučilišta u Sankt-Peterburgu (ak. god. 2005/06) u sklopu stipendije Ruske Federacije te na Sveučilištu Berkeley u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu stipendije Američke vlade Junior Faculty Development Program (ak. god. 2010/11). Održala je pozvana predavanja na Sveučilištu Stony Brook (2010) te tijekom ljetnog instituta The New York-St. Petersburg Institute of Cognitive and Cultural Studies, Filološki fakultet, Sveučilište u Sankt-Peterburgu (2009, 2011, 2014). Pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti obnašala je dužnost ECTS koordinatorice od 2010. do 2015. te ISVU koordinatorice od 2016. do 2018. Od 2005. godine aktivno je uključena u izvođenje nastave na Katedri za rusku književnost, gdje je predavala ukupno 12 kolegija (od čega je samostalno osmislila 8): Uvod u studij ruske književnosti 1, Uvod u studij ruske književnosti 2, Čitanje odabranih tekstova 1, Čitanje odabranih tekstova 2, Lav Tolstoj, Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (1956-1968), Književnost i kultura kasnog socijalizma 2 (1968-1990-e), Proza ruskih spisateljica, Suvremena ženska proza, Poetika pamćenja, Ruske književno-znanstvene i kulturološke ideje 20. i 21. stoljeća, Ruske književne ideje. Godine 2014. i 2019. održava nastavu na doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. U ljetnom semestru akad. godine 2018/2019. i 2019/2020. gostujuća je predavačica na Sveučilištu u Mostaru (kolegij Ruska književnost prve polovice 20. stoljeća). Mentorirala je 45 diplomskih i završnih radova na studiju Ruskoga jezika i književnosti. Od 2010. godine u statusu je više asistentice; od 2013. u zvanju znanstvene suradnice, od 2015. docentice na Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2019. u zvanju više znanstvene suradnice. U registar znanstvenika upisana je pod brojem 265032. Dosad je surađivala na dva projekta MZOS-a (Enciklopedija hrvatske književnosti te Suvremena ruska književnost). Bila je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća (2014-2018, voditeljica: dr. sc. Jasmina Vojvodić, izv. prof.), a trenutno je suradnica na projektu Ekonomski temelji hrvatske književnosti (2017-2020, voditeljica: doc. dr. sc. Maša Kolanović). U travnju 2015. bila je suorganizatorica znanstvenog simpozija The Future(s) of Post-Socialism pri Stony Brook Universityju (http://www.stonybrook.edu/commcms/psri/events/symposium.html). U rujnu 2015. s Institutom za mađarsku književnost i kulturalne studije (ELTE, Budimpešta) organizirala je međunarodni skup Mit, trauma i sjećanje u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim kulturama (http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/zzk/?page_id=655). U programskom je i organizacijskom odboru svjetske međunarodne konvencije ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies), koja se je održala u Zagrebu u lipnju 2019., kao i međunarodnog znanstvenog skupa East-Central European Literature in/as World Literature (s Odsjekom za komparativnu književnost i kulturalne studije i Centrom za digitalnu humanistiku pri Sveučilištu Eötvös Loránd i Association for the Study of General Literature – ÁITK), koji se je pri Sveučilištu ELTE u Budimpešti održao krajem lipnja 2019. Od 1. listopada 2013. godine predstojnica je Zavoda za znanost o književnosti, gdje uređuje treću seriju Biblioteke L, a od ožujka 2020. pročelnica Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti. Do sada je objavila niz znanstvenih i stručnih radova te prijevoda, kao i dvije autorske te četiri uredničke knjige: Izleti u Drugo: mit, klasa i rod (rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi) (autorska monografija, FF press i Hrvatska sveučilišna naklada, 2019) The Future of (Post)Socialism: Eastern European Perspectives, s J. F. Bailynom i D. Jelačom (urednička knjiga, SUNY Press, 2018) Kulturna povijest Oktobarske revolucije – sto godina kasnije (urednička knjiga, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska sveučilišna naklada, 2017/2019) The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and Its Other, s D. Jelačom i M Kolanović (urednička knjiga, Palgrave Macmillan, 2017) Myth and Its Discontents: Precarious Life of Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature, s M. Car i G. T. Molnárom (urednička knjiga, Praesens Verlag, 2017) Ruski bardi. Popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog (autorska monografija, Naklada Ljevak, 2011) Cjelovita bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265032 Zavod za znanost o književnosti: http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/zzk/

Objavila je jednu znanstvenu monografiju te pedesetak znanstvenih, preglednih i stručnih radova i prikaza u domaćim i inozemnim publikacijama. Uredila je četiri međunarodna zbornika te za tisak (u svojstvu urednice književno-znanstvenih studija Biblioteke L) priredila pet znanstvenih monografija, koji su objavljeni od prosinca 2016. do prosinca 2018.

Cjelovita bibliografija:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265032

Zavod za znanost o književnosti:
http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/istocna/zzk/

Dosad je surađivala na dva projekta MZOS-a (Enciklopedija hrvatske književnosti i Suvremena ruska književnost) te je četiri godine za redom (2015-2018) voditeljica projekta Znanost o književnosti u 21. stoljeću – perspektive interdisciplinarnog razvoja (Potpore Sveučilišta). Surađivala je ili surađuje na sljedećim projektima Hrvatske zaklade za znanost: Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća (voditeljica: dr. sc. Jasmina Vojvodić, red. prof., 2014-2018) te Ekonomski temelji hrvatske književnosti (voditeljica: doc. dr. sc. Maša Kolanović, 2017-2020).

Organizirala je dvije međunarodne konferencije (s Institutom za mađarsku književnost i kulturalne studije pri Sveučilištu ELTE u Lovranu u rujnu 2015. i sa Sveučilištem Stony Brook na istoimenom sveučilištu u travnju 2015.). U organizacijskom je odboru svjetske međunarodne konvencije ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies), koja će se pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu održati u lipnju 2019., i međunarodnog znanstvenog skupa East-Central European Literature in/as World Literature (s Odsjekom za komparativnu književnost i kulturalne studije i Centrom za digitalnu humanistiku pri Sveučilištu Eötvös Loránd i Association for the Study of General Literature – ÁITK), koji će se pri Sveučilištu ELTE u Budimpešti održati također u lipnju 2019.

Od 1. listopada 2013. godine predstojnica je Zavoda za znanost o književnosti, gdje uređuje treću seriju Biblioteke L.

Bila je članica radne skupine za izradu Znanstveno-istraživačke strategije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2018-2023).

Izabrana bibliografija

*Knjige*

1. Izleti u Drugo: mit, klasa i rod (rasprave o ruskoj književnosti, filmu i popularnoj kulturi) (u tisku, svibanj 2019)

2. "The Future of Post-Socialism" (SUNY Press) (urednička knjiga) (2018)

3. "Kulturna povijest Oktobarske revolucije - sto godina kasnije" (Filozofski fakultet / Zavod za znanost o književnosti) (2017) (urednička knjiga)

4. "The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and Its Other" (2017, Palgrave Macmillan) (urednička knjiga)

5. "Myth and Its Discontents: Precarious Life of Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature" (2017, Praesens Verlag) (urednička knjiga)

6. "Ruski bardi. Popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog" (2011, Naklada Ljevak) (autorska monografija)


*Znanstveni radovi (izbor)*


1. О матрифокальном мифе о русской женщине (в литературных произведениях И. Грековой, Н. Баранской и Л. Петрушевской. // Russian literature. (2019)

2. Living vnye: The example of Bulat Okudzhava’s and Vladimir Vysotskii’s avtorskaia pesnia. // Euxeinos. Culture and Governance in the Black Sea Region. 8 (2018), 25-26; 20-31 (članak, znanstveni).

3. The "Radiant Future" of Spatial and Temporal Dis/Orientations (s D. Jelača) // The Future of (Post)Socialism: Eastern European Perspectives / Bailyn. John F.; Jelača, Dijana ; Lugarić, Danijela (ur.). New York: SUNY Press, 2018. Str. 1-16.

2. Izvedba grada / izvedba roda: Neprijatelj Ivana Slamniga i Kolege Vasilija Aksenova - usporedna analiza // Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole / Brković, Ivana ; Pišković, Tatjana (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 95-117.

3. Cultural Capitalism the (Post)Yugoslav Way // The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and Its Other / Jelača, D. ; Kolanović, M. ; Lugarić, D. (ur.).
New York, London: Palgrave Macmillan, 2017. Str. 1-20.

4. Voices from within the Otherness // Myth and Its Discontents: Memory and Trauma in Central and Eastern European Literature - Mythos und Ernüchterung: Zu Trauma und (fraglicher) Erinnerung in Literaturen des zentralen und östlichen Europa / Lugarić, Danijela ; Car, Milka ; Molnár, Gábor Tamás (ur.).
Wien : Praesens Verlag, 2017. Str. 7-22.

5. Ličnoe kak političeskoe: feministskie manifesty v pozdnem socializme i povest’ Vremja noč (1992) Ljudmily Petruševskoj // Zbornik Matice srpske za slavistiku. 90 (2016); 121-135 (članak, znanstveni).

6. Tijelo-(jezični) identitet i tijelo-referenca (o traumi i ratu u knjigama Rat nema žensko lice i Dječaci od cinka Svetlane Aleksievič) // Tijelo u tekstu. Aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi (ur. Jasmina Vojvodić), 2016, Zagreb: Disput. Str. 229-246.

7. (Meta)utopija i mif: Ostrov Krym Vasilija Aksenova // Krizis utopii? Smeny epoh i ih otraženie v slavjanskih literaturah 20-go i 21-go stoletij (Utopie in der Krise? Zeitenwenden und ihre Verarbeitung in slavischen Literaturen des 20. und 21. Jahrhunderts) / Andrea Meyer-Fraatz und Olga Sazontchik (ur.). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016. Str. 91-104.

8. Mit o Leninu tijekom kasnog sovjetskog socijalizma: ukletologija u “kinoleninijani”// Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. 178 (4) (2016); 133-143.

9. Kommunal’naja kvartira kak geterotopija. // Literatūra – Research Journal for Literary Scholarship. 57 (5) (2015); 198-210.

10. Boško Buha i Pavlik Morozov: novi (jugoslavenski / sovjetski) čovjek u tijelu malenog dječaka. // Narodna umjetnost. 51 (2014), 2; 133-154.

11. Witnessing the Unspeakable: On Testimony and Trauma in Svetlana Alexievich’s The War’s Unwomanly Face and Zinky Boys // Kul’tura i tekst. 3 (18) (2014); 19-39.

12. Književnost u doba bloga (o Majetićevoj književnosti nastaloj na blogu). // Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti. LVII (2014), 3-4. Str. 273-292.

13. Aspekti nomadizma u poeziji Vladimira Vysockog. // Nomadizam (ur. J. Vojvodić). Zagreb: Disput. Str. 205-218.

14. „Siva zona“ kulture: kantautorska poezija između dopuštenosti i zabranjenosti. // Slovanský svět: známý či neznámý? / Kateřina Kedron; Marek Příhoda (ur.). Prag: Červený Kostelec, 2013. Str. 109-116.

15. Komunalni pakleni šund: sjećanja na komunalni stan u postsovjetskoj Rusiji // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. 3-4 (2013), 169-170. Str. 11-22.

16. Queer in transition // Universals and Contrasts / J. F. Bailyn, A. A. Maslennikova, I. Kalinowska-Blackwood (ur.). Sankt-Petersburg: NIU-VŠE, 2012. Str. 53-63.

17. Hrvatski putnici o Moskvi: od „trećeg Rima“ (grad kao hram) do središta „Treće internacionale“ (grad kao pozornica) // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XLIV / 2012 broj 163 (1). Str. 131-137.

18. Perenos v zagadke / zagadka perenosa (o „novyh detektivah“ B. Akunina) // Russian literature. Broj 69 (2011). Str. 81-95.

19. Smrtonosna privlačnost i zemaljska hrana: neki aspekti značenja majke (crne / neobrađene / vlažne / rodne) zemlje u ruskoj kulturi // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XLIII / 2011 broj 160 (2). Str. 45-52.

20. „Ja sam sama sebi i Bog i sudba“ – elementi antimodernizma u stvaralaštvu Josipa Kosora // Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti. LIV (2010), 1-2 (1-125). Str. 23-40.

21. Sovjetski kruh u masovnoj i popularnoj artikulaciji: od ozbiljnosti i „svega“ preko sjete i sjećanja do praznine stereotipa. // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XLII / 2010 broj 155 (1). Str. 99-110.

22. Simbolički dalekozor: Flakerova Proza u trapericama // Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti. 3-4 (2009). Str. 169-184.

23. Referencija “praznine” i/ili praznina “referencija”: jedno čitanje romana Čapaev i Praznina Viktora Pelevina. // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XLI / 2009 broj 151 (1). Str. 103-110.

24. Jeans Style: Aleksandar Flaker and Popular Culture // Kultur in Reflexion: Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften / Kulcsár Szabó, Ernö; Oraić Tolić, Dubravka (ur.). Wien: Wilhelm Braumueller Universitäts-Verlagsbuchhandlung Ges.m.b.H., 2008. 93-103.

25. Kalendar i (ne)vrijeme: što boli Bitovljeve junake? Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XL / 2008 broj 149 (3). Str. 51-57.

26. Durch die Austrocknung des Schlammigen teiches bis zur nicht-Identitaet. // Neohelicon. XXXII / 2 (2005). Str. 505-519.

27. Dijalog književnosti i filma u suvremenoj ruskoj masovnoj kulturi (na primjeru Tarasa Bul’be Bortka) // Forum: mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Godište XLVIII. Knjiga LXXXI. Broj 10-12. Zagreb, zima 2009. Str. 1405-1424.

28. Ljudmila Petruševskaja: bajkovno u postmodernizmu // Zadarski filološki dani 1. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga 20. i. 21. svibnja 2005. / Babić, V. i dr. (ur.). Zadar: Media Zadar, 2007. Str. 373-391.

*Stručni radovi*

1. (Loša?) beskonačnost hibrida (Kritička recenzija zbornika Hibridni oblici u slavenskim kulturama – Gibridnye formy v slavjanskih kul'turah, gl. urednica: Natal'ja Zlydneva, Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2014) // Umjetnost riječi, 1-2 (1-160), 2016. Str. 144-148.

2. Izazovi pisanja povijesti (nacionalne) književnosti danas (Galina Ja. Il'ina: Hrvatska književnost 20. stoljeća – Horvatskaja literatura XX veka, Moskva: Indrik, 2015.) // Forum: mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 4-6, 2016. Str. 642-648.

3. Ruski postmodernizam iz hrvatske perspektive. // Hrvatska revija. 13 (2014) , 2; 103-104.
Dmitrij Prigov i poetika konceptualizma. // Treći program Hrvatskog radija. 85 (2013); 325-329.

4. Kalendar sjećanja ili nakon mladosti. // Hrvatska revija. 1-2 (2012) ; 170-172.

5. Pravo na stav // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XLII / 2010 broj 157-158 (3-4). 153-153.

6. Koja lica kriju okrenuta leđa? // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. Godište XL / 2008 broj 149 (3). Str. 119-121.

7. Bodljikavi svijet i priče o ljubavi. // Književna republika. 4 (2006) , 1/2; 199-203.

8. Koja lica kriju okrenuta leđa?. // Književna smotra. 149 (3) (2008.) ; 119-121.

9. Zahtjev za drukčijom percepcijom. // Književna republika: časopis za književnost. 1-2 (2005.); 229-233.

10. Ljudmila Stefanova Petruševska: Novi doživljaji Elene Prekrasne. // Književna republika. 7-8 (2005); 95-110.

11. Karen Shakhnazarov’s Brand of Terror. // Art Margins. (2005). http://www.artmargins.com/index.php/archive/189-qthe-horseman-named-deathq-a-psychological-study-of-terror#ftn_artnotes1_13

*Prijevodi*

Zsuzsa Hetenyi: Dva lica raja – pornografija u teoriji, pornografija kod Nabokova // Tijelo u tekstu. Aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi (ur. Jasmina Vojvodić), 2016. Zagreb: Disput.

Renate Lachmann: Stradavajuće tjielo – groteskno tijelo // Tijelo u tekstu. Aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi (ur. Jasmina Vojvodić), 2016. Zagreb: Disput.

A. Meyer-Fraatz: Literatura kak popytka putešestvija k sebe? „V pustyne“, „Na rodine“, „Na zapad“ L’va Lunca (Književnost kao pokušaj putovanja prema sebi? U pustinji, Domovina, Na zapad! Leva Lunca) // Nomadizam (ur. J. Vojvodić), 2014. Str. 195-203.

M Banjanin: Between poetry and the visual arts: The flaneur in the city (Između poezije i likovnih umjetnosti: flâneur i grad // Nomadizam (ur. J. Vojvodić), 2014. Str. 421-431.

M. Lipoveckij: Predislovie, u: Paralogii: transformacii (post)modernistskogo diskursa v russkoj kul'ture 1920-2000-h godov (Paralogije. Transformacije (post)modernistisčkoga diskursa u kulturi od 1920-ih do 2000-ih godina. // Treći program Hrvatskoga radija, 83, 2013. Str. 255-269.

M. Kameda: Zagreb as a Fragile Cultural Center: From the View of Animation-making Production and its Representation in the former Yugoslavia (Zagreb kao krhko kulturno središte: s gledišta proizvodnje animiranog filma i njegove reprezentacije u bivšoj Jugoslaviji) // Imaginacije prostora: Centri i periferije – metropole i provincije u književnostima i kulturama Srednje Europe (ur. D. Oraić Tolić), Zagreb: Disput, 2013.

A. Rančin: Postmodernistskoe putešestvie v prostranstve i vremeni Borisa Akunina Altyn-tolobas (Postmodernističko putovanje u prostoru i vremenu u romanu Borisa Akunina Altyn-tolobas) // Transfer (ur. J. Vojvodić), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; 2012; 231-259.
H. Günther: „Vesma svoeobraznyj i vseobščij èkvivalent“. Den’gi v sovetskoj satiričeskoj literature 1930-h godov. („Posve osobiti opći ekvivalent“. Novac u sovjetskoj satiričnoj književnosti 1930-ih godina) // Transfer (ur. J. Vojvodić), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; 2012; 67-83.

K. V. Čistov: Specifika fol’klora v svete teorii informacii (Specifičnosti folklora u svjetlu teorije informacije) // Folklorna čitanka (ur. M. Hameršak, S. Marjanić), Zagreb: AGM; 2010; 139-158.

M. Banjanin: Transformations of Time: from Calendar to Cantus (Transformacije vremena: od kalendara do cantusa) // Kalendar (ur. J. Vojvodić), Zagreb: FF press; 2010; 147-160.
M. Bahtin: O metodologii gumanitarnyh nauk (O metodologiji humanističkih znanosti) // Quorum, 5-6 (2009), 128-129, sv. 100; 393-408.

G. Ja. Il’inina: Adriatičeskaja trilogija Nedel’ko Fabrio (Jadranska trilogija Nedjeljka Fabrija) // Književna republika, 5 (2007), 5/6; 24-30.

L. Anninskij: Miroslav Krleža v „strane volkov i samovarov“ (Miroslav Krleža u „zemlji vukova i samovara”) // Književna republika, 4 (2006), 1/2; 185-196.

G. Bednanics: From land to the city: Budapest in the poetry of the 19th century Hungary (Iz sela u grad: Budimpešta u mađarskom pjesništvu 19. stoljeća) // Kulturni stereotipi. Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima, Zagreb: FF press; 2006;147-160.

N. M. Vagapova: Dva podhoda k istoričeskim mifologemam (Dva pristupa povijesnim mitologemima: proza i drama Mire Gavrana) // Kazalište, 8 (2004), 17/18; 112-115.