Naziv
Katedra za ruski jezik i književnost
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Danijela Lugarić Vukas, doc.
Povjerenik za kvalitetu
Josip Ralašić, asist.
Satničarka
Irina Mironova Blažina, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Sanja Aslanovski-Tokić, lekt. C-120 4092-160 saslanov@ffzg.hr
dr.sc. Branka Barčot, doc. B-225 4092-123 bbarcot@ffzg.hr
dr.sc. Željka Čelić, izv. prof. B-223 00385-1-4092-121 zcelic@ffzg.hr
Sanja Drljača Magić, lekt. C-120 4092-160 sdmagic@ffzg.hr
dr.sc. Željka Fink-Arsovski, red. prof. B-223 4092-121 zfink@ffzg.hr
dr.sc. Anita Hrnjak, v. lekt. B-204 4092-103 ahrnjak@ffzg.hr
dr.sc. Marina Jajić Novogradec, asist. B-223 4092-121 mjnovo@ffzg.hr
dr.sc. Danijela Lugarić Vukas, doc. B-208 +38516120108 dlugaric@ffzg.hr
Lidija Milković, asist. B-225 4092-123 lmilkovi@ffzg.hr
Irina Mironova Blažina, v. lekt. B-204 4092-103 imironov@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Peruško, doc. B225 4092-123 iperusko@ffzg.hr
Zoran Tihomirović, asist. B-224 4092-122 zoran.tihomirovic@ffzg.hr
Madina Umarova
dr.sc. Josip Užarević, red. prof. B224 4092-122 juzarevic@ffzg.hr
dr.sc. Natalija Vidmarović, prof. B204 4092-103 natalija.vidmarovic@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Vojvodić, red. prof. B-224 4092-122 jasmina.vojvodic@ffzg.hr
Igor Živković, v. lekt. C-120 4092-160 izivkovi@ffzg.hr

Naziv Šifra
Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća 52228
Čitanje odabranih tekstova 1 51376
Čitanje odabranih tekstova 2 51380
Diplomski rad na studiju Ruskog jezika i književnosti 124485
Frazeologija ruskog jezika 52232
Glotodidaktika 117936
Historijska gramatika ruskog jezika 1 66292
Historijska gramatika ruskog jezika 2 66307
Jezične vježbe iz ruskog jezika 1 36019
Jezične vježbe iz ruskog jezika 2 36022
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 51370
Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 51377
Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 52215
Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 52225
Jezične vježbe iz ruskog jezika 7 52227
Jezične vježbe iz ruskog jezika 8 52229
Lav Tolstoj 52218
Lingvokulturologija 170908
Metodika nastave ruskog jezika 124482
Mihail Bulgakov (dokumentarnost, fantastika, magijski realizam) 198904
Morfologija 1 118637
Morfologija 2 51374
Osnove staroslavenskog jezika 51378
Poetika pamćenja 102099
Pregled povijesti ruske književnosti 1 51375
Pregled povijesti ruske književnosti 2 51379
Prevođenje poezije 118197
Prevođenje proze 118198
Prijevodne vježbe 1 117765
Prijevodne vježbe 2 124484
Rani ruski romantizam 97164
Ruska klasika na ekranu 198903
Ruske književne ideje 81415
Sintaksa ruskog jezika 1 66287
Sintaksa ruskog jezika 2 66306
Sovjetski mit u postsovjetskoj književnosti i filmu 131559
Stilistika 52231
Suvremena ženska proza 81416
Usvajanje stranog jezika 117767
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770
Uvod u studij ruske književnosti 1 36021
Uvod u studij ruske književnosti 2 36024
Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika i fonologija + Uvod u lingvistiku) 36020
Završni rad na studiju Ruskog jezika i književnosti 69898

Preddiplomski studiji
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij