Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
ponedjeljkom 14 - 15.30
Soba
C-104
Telefon
E-mail
amarinko@ffzg.hr

Rođena 1972. u Zagrebu. Od 1989. do 1999. radila kao novinarka, likovna kritičarka i urednica u redakciji za kulturu „Radija 101“, u sklopu čijeg programa je osnovala festival stripa „Crtani romani šou“, te organizirala desetak izložbi. Od 1997. do 1999. članica uredništva „Biblioteke Psefizma“ pri Udruženju hrvatskih arhitekata.

2000. diplomirala povijest umjetnosti i etnologiju na Sveučilištu u Zagrebu.
2001. obranila magistarski rad na Odsjeku za medievistiku Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti („Constrvi et erigi ivssit rex Collomannvs: The royal chapel of king Coloman in the complex of St. Mary in Zadar“, mentori prof. Jozsef Laszlowszky i prof. Neven Budak).

Od 2002. do 2007. surađuje na projektu „Centre and Periphery: The Papal Penitentiary Registers and Central-Eastern Europe“ pri Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (voditelj prof. Gerhard Jaritz); od 2002. do 2004. za projekt vodila istraživanje u Tajnom vatikanskom arhivu.
2003. dobila stipendiju Srednjoeuropskog sveučilišta za polugodišnje usavršavanje na Sveučilištu Roma Tre (Odsjek za povijest, geografiju i antropologiju, mentor prof. Sofia Boesch Gajano).

2013. obranila doktorsku disertaciju (summa cum laude) na Odsjeku za medievistiku Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti („The Birth and the Agents of an Episcopal Civic Cult: St John of Trogir (12th - 15th c.),“ mentor prof. Gábor Klaniczay).

Od 2007. zaposlena kao asistentica (od 2013. viša asistentica) na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te od 2007. do 2013. kao znanstvena novakinja pri projektu MZOS-a „Figuralne umjetnosti 13.-16. stoljeća u Hrvatskoj“ voditelja ak. Igora Fiskovića. 2013./14. sudjeluje na projektu „Pontes Adriatici: Mreže kulturne razmjene na Jadranu“ voditelja ak. Igora Fiskovića (potpora Sveučilišta u Zagrebu).

Voditeljica studentskih istraživačkih projekata:
- „Unutrašnje uređenje dominikanske crkve u Dubrovniku: prijedlog rekonstrukcije prema pisanim izvorima i liturgijski kontekst“ (ak. god. 2012./2013., uz potporu Filozofskog fakulteta);
- „Srednjovjekovna crkva Sv. Vlaha u Dubrovniku – gradnja, opremanje, smještaj“ (ak. god. 2012./2013. i 2013./2014.).

Jedna je od osnivača te od 2009. predsjednica Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca“, u sklopu čijeg je programa organizirala nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova.
Članica organizacijskog odbora „Dana Cvita Fiskovića“.
Članica upravnog odbora COST Akcije (ISCH COST Action IS1301) “New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe“.
Članica „Hagiography Society“, Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (Odbor za baštinu i prostor), te udruge „Art radionica Lazareti“.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2025 Architectural Culture of the Early Modern Eastern Adriatic - AdriArchCult Suradnik
2020 - 2020 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - razvoj novih istraživačkih digitalnih alata Suradnik
2019 - 2019 Odraz crkvenih reformi na arhitektonsku, likovnu i književnu produkciju istočnog Jadrana (15.-17.st.) Voditelj
2019 - 2020 Port of Dreamers (Creative Europe) Suradnik
2018 - 2023 Otkrivanje starih dubrovačkih katedrala - istraživačko-edukacijski projekt Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku, u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, Institutom za arheologiju u Zagrebu i Institutom za povijest umjetnosti u Zagrebu Suradnik
2018 - 2018 Migracije, mreže, identiteti: Skjavoni, Grci i likovne umjetnosti između Italije i hrvatskih povijesnih zemalja (15.-18. st.) Suradnik
2017 - 2019 Dubrovački karavanski put Suradnik
2017 - 2019 Dubrovački vrtni grad Suradnik
2017 - Medievistička ljetna škola (u suradnji sa Sveučilištima u Lausannei i Brnu) Voditelj
2017 - 2018 Pontes Adriatici: mreža kulturnih razmjena na Jadranu Suradnik
2016 - 2017 Skjavonske bratovštine u Rimu i Veneciji i hrvatski povijesni identiteti Suradnik
2016 - 2018 Edukacijsko-istraživački program romaničke katedrale Sv. Marije Velike u Dubrovniku Suradnik
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik
2014 - 2017 Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum - Visualizing Development of the Late Medieval Urban Fabric - DUCAC Suradnik
2014 - 2017 New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (COST Action) Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Art radionica Lazareti
 • Hagiography Society (redovni član)
 • Hrvatsko hagiografsko društvo Hagiotheca (član upravljačkog tijela)
 • Kinookus
 • Povjerenstvo za monitoring nad izradom Plana upravljanja nad UNESCO-vim lokalitetom "Stari grad Dubrovnik", Zavod za obnovu Dubrovnika
 • Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava Zaklade Kultura Nova, Zaklada Kultura Nova
 • Renaissance Society of America (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 14. Međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija: Ikonografija i hagiografija Vizualizacija svetosti, Centar za ikonografske studije - FIlozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Hrvatsko hagiografsko društvo Hagiotheca; Société des Bollandistes (-, -)
 • 2018. Materijalnost umjetničkog djela - XVI. Dani Cvita Fiskovića, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. The Saints of Rome: Diffusion and Reception from Late Antiquity to the Early Modern Period. VI. hagiografski skup Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca“ (Rim, 4.-6. listopada 2017.), Hrvatsko Hagiografsko društvo Hagiotheca; Mađarsko hagiografsko društvo (-, -)
 • 2016. Likovne umjetnosti, arhitektura i povijesni identiteti - XV. Dani Cvita FIskovića:, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti