Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Prema e-dogovoru.
Soba
B-105
Telefon
01 4092 099
E-mail
kresimir.micanovic@ffzg.hr


Krešimir Mićanović rođen 1968. godine u Brčkom. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio studij kroatistike i južnoslavenskih filologija. Na istome je fakultetu obranio magistarski (Posvojnost u hrvatskome standardnom jeziku, 1999) i doktorski rad (Standardni jezik i problem komunikacijske kompetencije, 2004). Od kraja 2018. redoviti je profesor pri Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao u nizu znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Objavljuje u domaćim i stranim publikacijama. Vodio je Zagrebačku slavističku školu od 2009. do 2012. Voditelj doktorskog studija Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu od 2017. do 2021. Predstojnik Katedre za hrvatski standardni jezik od listopada 2012. do rujna 2018, pročelnik Odsjeka za kroatistiku od listopada 2018. do rujna 2020. Član Komisije za standardne jezike pri Međunarodnom slavističkom komitetu.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Hrvatski jezik od 1850-ih do 1880-ih Suradnik
2021 - 2021 Hrvatski jezik od 1960-ih do 1990-ih Suradnik
2020 - 2020 Hrvatski jezik od 1930-ih do 1960-ih Suradnik
2019 - 2019 Hrvatski jezik i jezična politika u 20. stoljeću (3) Voditelj
2018 - 2018 Hrvatski jezik i jezična politika u 20. stoljeću (2) Voditelj
2017 - 2017 Hrvatski jezik i jezična politika u 20. stoljeću (1) Voditelj

Ključni istraživački interes
 • standardologija
 • jezična politika
 • povijest hrvatskoga jezičnog standarda
 • hrvatski pravopis
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Komisija za slavenske standardne jezike Međunarodnog slavističkog komiteta (redovni član)
 • Matica hrvatska
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Standardization as Language Management. 7th International Language Management Symposium, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Hrvatski jezik 1950-ih, Katedra za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2018. Riječki filološki dani, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića, Katedra za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2015. Zaboravljeni počeci. Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2006. Četvrti hrvatski slavistički kongres, Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gost urednik br. 62)
Nagrade i priznanja
 • 2021. Nagrada Grada Zagreba (jedan od autora/članova radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća)
 • 2018. Povelja za jezikoznanstveni rad - Nagrada Josip i Ivan Kozarac