Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom 11 - 12
Soba
B117
Telefon
01/6120-080
E-mail
amilanko@ffzg.hr

Andrea Milanko (Split, 1983) diplomirala je 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (profesor hrvatskog i engleskog jezika i književnosti). Od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja, prvo na Katedri za noviju hrvatsku književnost, a zatim od 2012. god. na Katedri za teoriju književnosti. Radila je na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma pod vodstvom prof. dr. sc. Cvjetka Milanje, u sklopu kojeg je napisala i obranila doktorski rad 2014. god. s temom iz teorije književnosti. Godine 2019. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice te je predstojnica Katedre za teoriju književnosti. Područja interesa su joj povijest hrvatske književnosti te književna i kulturna teorija.

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2027 The Cartography of the Political Novel in Europe (CAPONEU - HORIZON EUROPE) Suradnik
2022 - 2022 Modernizam i avangarda: emancipacija, otpor forme i proizvodnja književnog znanja Suradnik
2021 - 2021 Primjene književne teorije: strategije i modeli Voditelj
2020 - 2018 Prijenos, otpor, palimpsest: re-figuracije teksta Suradnik
2020 - 2020 Procedure otpora: književna teorija i filologija Voditelj
2019 - 2019 Modernost i transgresivne književne prakse Voditelj
2018 - 2023 Književne revolucije - LIRE Suradnik

Ključni istraživački interes
  • književna teorija
  • književna povijest
  • kulturalna teorija

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni i stručni radovi (izbor):

"Od kritičara do prijatelja ili smrt književne kritike", u: Književnost: motori i hambari. Zbornik u čast Vinku Brešiću, Marina Protrka Štimec i Suzana Coha (ur.), Zagreb, FF press, str. 225 - 235, 2022.

"Slobodan Novak: stvarati na svoju sliku", u: Dani Hvarskog kazališta. Biografsko i autobiografsko u hrvatskoj književnosti i kazalištu, Boris Senker, Lucija Ljubić, Vinka Glunčić-Bužančić (ur.), str. 179 -195, Zagreb - Split, HAZU - Književni krug Split, 2022.

"Inventarizacija ljubavnog arsenala: Begović i Krleža", u: Ljubav radi ljubavi. Romantični ljubavni kod u južnoslavenskim književnostima, Ivana Brković (ur.), str.215 - 230, Zagreb, FF press, 2021.

„Politika istine u Izvanbrodskom dnevniku Slobodana Novaka“, u: Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi, Krešimir Bagić, Leszek Małczak, Zvjezdana Rados (ur.), str. 77 – 91., Katowice, 2021.

"Ujevićev 'fantomski roman', Protrka Štimec, Marina i Ryznar, Anera (ur.) Ja kao svoja slika. Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2020, str. 237 – 252.

„Jeza u zbilji, karneval u tekstu: Novak, Barac i Bahtin“ u: Roksandić, Drago (ur.) Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Desničini susreti 2018, Zagreb: FF Press-Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije-Filozofski fakultet u Zagrebu, 2019, str. 127 – 140.

„Inventarizacija ljubavnog arsenala: Begović i Krleža“, u: Brković, Ivana, Katušić, Bernarda (ur.) Zbornik sa znanstvenog skupa “Ljubav radi ljubavi”: romantični ljubavni kod u južnoslavenskim književnostima, Beč, 5–6. VII. 2018. (prihvaćen za tisak

„Car je gol: dezintegracija lirskoga subjekta u pjesništvu Ivana Slamniga“, Fluminensia, 2017, 29, 1: 83 – 95.

„Polifonijska teorija iskazivanja u lirici: slučaj Ivana Slamniga“, u: Filološke studije, 2017, 15, 1: 53 – 69.

„Prisila ponavljanja s onu stranu Freuda: fort-da između Lacana i Derridaa“, u: Filozofska istraživanja, 2016, 36, 1: 119 – 135.