Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 14-15h
Soba
E-311
Telefon
01 6120 353
E-mail
vpiskorec@ffzg.hr

Dr. sc. Velimir Piškorec redoviti je profesor u trajnome zvanju na Katedri za njemački jezik Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1966. godine u Đurđevcu. Studirao je germanistiku i anglistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 2001. doktorirao na temu germanizama u podravskome dijalektu kajkavskoga narječja hrvatskoga jezika. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1993. godine. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Njemačkoj i Austriji. Dobitnik je državne nagrade za popularizaciju znanosti za godinu 2015. za dva mrežna zvučna atlasa hrvatskoga jezika: Zvučni atlas hrvatskih govora te Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome. Od ak. god. 2017./18. predstojnik je Katedre za njemački jezik.

Znanstvena težišta:

sociolingvistika, dodirno jezikoslovlje s težištem na hrvatsko-austrijsko/njemačkim jezičnim i kulturnim dodirima, jezična biografistika, ekolingvistika i zaštita ugroženih hrvatskih mjesnih govora te interlingvistika i esperantologija