Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
Soba
B-014
Telefon
0918983809
E-mail
trase@ffzg.hr

Tea Raše rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 2006. diplomirala je Engleski jezik i književnost i Talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Akademske godine 2002./2003. boravila je na Trinity Collegeu u Dublinu, Irskoj kao gostujući student, a 2006./2007. upisuje Doktorski studij književnosti, kulture i izvedbenih umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2018. g. s temom Prostor u postkolonijalnom čitanju irske kratke priče. Kontinuirano se usavršava i izlaže na znanstvenim skupovima, te se bavi pismenim i usmenim prevođenjem. Nakon što je neko vrijeme predavala engleski predškolskom uzrastu i odraslim polaznicima, od 2006. godine zaposlena je prvo kao lektorica, a od 2016. godine kao viša lektorica na Odsjeku za Engleski jezik i književnost, gdje predaje kolegije: Suvremeni engleski jezik 1,2 i 3, Analiza tekstova, Kultura i civilizacija engleskog govornog područja.
Radovi:
Raše, T. Ignoring Space and Postcolonial Theory and Globalization; Filološke studije, 2008, Tom 2
https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/735

Raše, T. 2010. C/Kynicism as a Way of Exploring Third Space in Philip O'Ceallaigh's Notes from a Turkish Whorehouse. U The Politics of Irish Writing, K. Jenčova, M. Markova, R. Markus, H. Pavlekova ur., Prag: Center for Irish Studies, Charles University.

Raše, T. 2014.The Postcolonial Paradigm and Irish Studies – Theory and Practice, Književna smotra, br. 172 (2).

Raše, T. 2017. Shifting Geographies and the Rhetoric of Change in the Modern Irish Short Story. U Remebering Home in a Time of Mobility: Memory, Nostalgia and Melancholy, Mikula, Maja, ur. UK: Cambridge Scholars Publishing.

Raše, T. 2017. Muško pismo kao imperativ solidarnosti za ženski glas u irskoj kratkoj priči. U Kamen na cesti: granice, opresija i imperativ solidarnosti. Čale Feldman, Lada, Dujuić, Lidija, Grdešić, Maša, Jambrešić Kirin, Renata, Dremel, Aanita, Medved, Nataša, ur. Zagreb: Centar za ženske studije
http://zenstud.hr/wp-content/uploads/2018/04/Zbornik_Kamen-na-cesti.pdf

Raše, T. 2019. Female Emigration as a Code for Understanding Irish Culture. U Migrations: Literary and Linguistic Aspects. Fabijanić, Ivo, Štrmelj, Lidija, Ukić Košta, Vesna, Bregović, Monika, ur. Berlin: Peter Lang GmbH.

Književni prijevodi:
McEwan, Ian; Na Plaži Chesil, 2008. Zagreb: Profil
Fiorato, Marina; Puhač stakla s Murana, 2009. Zagreb: Profil

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • irska kratka priča, teorije prostora, postkolonijalna teorija, irski studiji, kratka proza, kulturalni studiji
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih audiovizualnih prevoditelja (DHAP)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)
  • Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS)