Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
srijedom 11,45 - 12,30; petkom 13,00 - 14,00
Soba
B - 116
Telefon
01 6120 079
E-mail
erudan@ffzg.hr

(Pula, 1971.) Diplomirala je kroatistiku i južnoslavenske filologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji i nakladničkom poduzeću "Josip Turčinović" (Pazin). Od 2000. zaposlena je kao zn. nov. na projektu Novi zapisi hrvatske usmene književnosti. Od 2013. g. zaposlena je kao docentica na Katedri za hrvatsku usmenu književnost, a od 2019. kao izvanredna profesorica. Trenutno je predstojnica Katedre za hrvatsku usmenu književnost. Sudjelovala na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima te održala više javnih predavanja. Znanstvene i stručne članke objavljuje u periodici; surađivala je u Istarskoj enciklopediji i u Hrvatskoj književnoj enciklopediji. Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža,. Za Treći program hrvatskog radija priredila je stručne tekstove i izbor basni za serijal Životinje u basnama (urednica Giga Gračan, 2010). Osim u znanstvenim projektima, surađivala je i u programima u popularizacije znanosti, npr. Usmena tradicija i djetinjstvo (voditeljica dr. sc. Jelena Marković, Institut za etnologiju i folkloristiku) te u programu poticanja čitanja: Centra za knjigu, Ministarstva kulture i Agencije za odgoj i obrazovanje. Bila je tajnica Zagrebačke slavističke škole (2000. – 2003).
Objavila je zbirke pjesama: Sve ča mi rabi ovega prolića (2000), Posljednja topla noć (2002., zajedno sa Slađanom Lipovcem i Denisom Peričićem), Uvjerljiv vrt/Convicing Garden u elektroničkom obliku (2003, prijevod na engleski Hana Dada Banak), Breki i ćuki (2008, nagrada Grada Rijeke Drago Gervais za rukopis 2007.), Pristojne ptice (2008.), slikovnicu (zajedno s ilustratorom Svenom Nemetom) Kraljevićev san (2010) te zbirku Smiljko i ja si mahnemo 2020, drugo izdanje 2021. za koju je dobila nagrade: Fran Galović, Ivan Goran Kovačić, nagradu za književnost HAZU te nagradu Dragp Gervais).

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2020 Digitalizacija zapisa usmenih priča iz Arhiva rukopisne zbirke Katedre za hrvatsku usmenu književnost 1 Voditelj
2017 - 2017 Pripovjedni žanrovi, verbalni apotropeji i basme (filološki, folkloristički i kulturnoantropološki pristup) Voditelj
2017 - 2021 Naracije straha: od starih zapisa do nove usmenosti (2017. – 2021.) Suradnik
2015 - 2017 Digitalizacija zapisa usmenoknjiževnih tekstova Voditelj

Ključni istraživački interes
 • problem žamrova usmene književnosti
 • intertekstulne veze usmene i pisane književnosti
 • predaja kao žanr (folkloristički, filološki i kulturnonantrpološki pristupi)
 • mitološki aspekti usmene tradicije
 • nova (tercijarna usmennost) i digitalno okružje
 • suvremena hrvatska književnost
 • žanrovi usmene književnosti iz perspketive afektivnoga i prostornoga obrata
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) (Član)
 • Međunarodni komitet slavista (članica Komisije za folklor)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Encountering emotions in folk narrative and folklife, 18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, ISFNR, Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb, Katedra za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku i Odsjek za etnologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. Sedmi hrvatski slavistički kongres, Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva (-, -)
 • 2017. Naracije straha: istraživački uvidi, teorijski problemi i metodološki izazovi, Institut za etnologiju i folkloristiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Reči. Časopis za jezik, književnost i kulturu, Alfa Bk Univerzitet - Fakultet za strane jezike ,Beograd (članica međunarodnog uređivačkoga odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2021. Nagrada Ivan Goran Kovačić za zbirku poezijeSmiljko i j si mahnemo"
 • 2021. Nagrada HAZU za zbirku "Smiljko i ja si mahnemo"
 • 2021. Nagrada Tin Ujević za zbirku "Smiljko i ja si mahnemo"
 • 2020. Nagrada Fran Galović za zbirku poezije "Smiljko i ja si mahnemo"
 • 2017. Nagrada Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za autorsku knjigu "Vile s Učke. Žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja". Zagreb-Pula. Hrvatska sveučilišna naklada, Povijesni pomorski muzej Istre, 2016.

Opis znanstvene djelatnosti
Bila je i/ili jest uključena u sljedeće projekte: 2017. voditeljica sveučilišnog projekta: Pripovjedni žanrovi, verbalni apotropeji i basme (filološki, folkloristički i kulturnoantropološki pristup); 2017- 2021. suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu: Naracije straha. Od starih zapisa do nove usmenosti Hrvatske zaklade za znanost (voditeljica dr. sc. Renata Jambrešić Kirin); 2012. – 2013. suradnica na projektu popularizacije znanosti: Usmena tradicija i djetinjstvo (voditeljica dr. sc. Jelena Marković); 2007-2011 suradnica na znanstvenom projektu Novi zapisi hrvatske usmene književnosti(sistematizacija i valorizacija), voditelj prof. dr. sc. Stipe Botica; 2002-2006 suradnica na znanstvenom projektu Novi zapisi hrvatske usmene književnosti(obrada i valorizacija), voditelj prof. dr. sc. Stipe Botica;
Objavila znanstvenu monografiju: Vile s Učke. Žanr, kongtekst, izvedba i nadnaravna bića predaja. Hrvatska sveučilišna nakalda, Povijesni i pomorski muzej Istre. Zagreb - Pula. 2016. (599 str.) (Nagrada Filozofskoga fakulteta 2017.)
Opsežniji bibliografski popis na: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=255832