Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
B-116
Telefon
4092 079
E-mail
jotomasi@ffzg.hr

Rođena u Požegi 12. studenog 1982. godine. Nakon završene opće gimnazije upisala studij hrvatskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica Rektorove nagrade (2002. godine). Diplomirala 2007. godine, a iste godine upisala i Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture. Od veljače 2009. godine zaposlena kao znanstvena novakinja/asistentica na Katedri za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku (znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)). Provodila je terenska istraživanja u Slavoniji i Zagrebu, sudjeluje u brojnim terenskim istraživanjima Katedre za hrvatsku usmenu književnost, kao i u arhiviranju i klasificiranju rukopisne građe. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. U prosincu 2014. godine obranila je doktorsku disertaciju Pučka sastavnica u djelu Luke Ilića Oriovčanina pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Botice.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - Digitalizacija Arhiva Katedre za hrvatsku usmenu književnost Filozofskoga fakulteta 1 (Usmene priče) Suradnik
2019 - Ignac Kristijanović - zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika Suradnik
2017 - 2017 Pripovjedni žanrovi, verbalni apotropeji i basme (filološki, folkloristički i kulturnoantropološki pristup) Suradnik

Ključni istraživački interes
  • hrvatska usmena književnost
  • pučka književnost
  • pučka poetika
  • recepcija književnosti
  • kulturno pamćenje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
  • Matica hrvatska (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. 18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, Institut za etnologiju i folkloristiku i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Od veljače 2009. godine zaposlena kao znanstvena novakinja/asistentica na Katedri za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku (znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)). Glavna su područja njezina istraživačkoga interesa usmena i pučka književnost, kulturno pamćenje i književna recepcija. Suurednica je četiriju zbornika radova. Bila je članica Organizacijskoga odbora i tajnica Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa. Članica je Organizacijskoga odbora 18. međunarodnog kongresa ISFNR-a (18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research). Suradnica je na nekoliko znanstvenih projekata. Objavljuje znanstvene i stručne radova u domaćim i međunarodnim publikacijama te sudjeluje s izlaganjima na međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te na stručnim skupovima. Članica je Hrvatskoga filološkog društva i Matice hrvatske.