Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
ponedjeljkom od 09:00 do 10:30
Soba
Telefon
E-mail
trotic@gmail.com

Prof. dr. sc. Robert Trotić, prim. dr. med. je doktor medicine, specijalist otorinolaringolog i audiolog, primarijus, znanstveni savjetnik i redoviti profesor u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pročelnik je Zavoda za otologiju i dječju otorinolaringologiju Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu. Uže područje interesa i djelovanja mu je otologija, otokirurgija i audiologija. Diplomirao je 1986. g. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tokom studija je aktivan sudionik studentskih kongresa, demonstrator i dobitnik nagrade Rektora Sveučilišta za znanstveni rad 1985.g. Specijalizaciju iz otorinolaringologije završio je 1995. g. na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu. Aktivni je sudionik Domovinskog rata i dobitnik Odličja predsjednika Republike Hrvatske za osobite zasluge u Domovinskom ratu. Upisao je i završio dva poslijediplomska studija; iz Biomedicine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i iz Otorinolaringologije i maksilofacijalne kirurgije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 199l. je magistrirao, a 2000.g. doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Bio je član prvog operacijskog tima koji je u Hrvatskoj ugradio prvu umjetnu pužnicu 1996. g. Autor je i koautor 104 znanstvenih i stručnih radova. Aktivni je sudionik dodiplomske i poslijediplomske nastave Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te nastavnik suradnik na Filozofskom i Edukacijsko–rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je u radu brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i znanstvenih skupova. Stručno je usavršavan u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, SAD-u i Australiji. Pozivani je međunarodni predavač, gostujući profesor i gostujući otokirurg. Dobitnik je nagrade Međunarodnog društva pedijatrijske otorinolaringologije i Plakete grada Zagreba. Član je Međunarodnog društva za audiologiju, Europske akademije za otologiju i neuro-otologiju, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Hrvatskog liječničkog zbora. Stalni je sudski vještak iz otorinolaringologije. Predsjednik je Hrvatskog društva za kohlearnu implantaciju i Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju Hrvatskog liječničkog zbora.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • Otorinolaringologija
 • Kirurgija uha
 • Audiologija
 • Otoneurologija
 • Vestibulologija
 • Kohlearna implantacija
 • Fonijatrija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za kohlearnu implantaciju, Hrvatsko društvo za kohlearnu implantaciju (Predsjednik)
 • Međunarodno društvo za audiologiju, Međunarodno društvo za audiologiju (Član)
 • Europska akademija za otologiju i neuro-otologiju, Europska akademija za otologiju i neuro-otologiju (Član)
 • Hrvatski liječnički zbor, Hrvatski liječnički zbor (Član)
 • Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata (Član)
 • Hrvatsko društvo za audiologiju, Hrvatsko društvo za audiologiju (Predsjednik)

Opis znanstvene djelatnosti
Objavljene znanstvene publikacije nalaze se na linku
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Troti%C4%87,%20Robert%20%2828724%29|text|profile