Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail

Razdoblje Naziv Uloga