Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Četvrtak 13:00 -14:30
Soba
SUVAG, soba 15
Telefon
01/4629715
E-mail
svlahovic@suvag.hr

Sanja Vlahović rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1991. godine, a prvo zaposlenje joj je bilo u Domu zdravlja studenata gdje je radila do lipnja 1997. kad je započela specijalizaciju iz otorinolaringologije u KBC Sestre Milosrdnice. Specijalistički ispit položila je 2001. godine nakon čega do danas radi u Poliklinici SUVAG za koju je i specijalizirala. Subspecijalistički ispit iz audiologije položila je 2008. godine. Od 2007. godine voditeljica je Odjela za medicinsku dijagnostiku i rehabilitaciju Poliklinike SUVAG, a u razdoblju od 2009. do 2014. godine, a potom opet od 2017. godine do danas i zamjenica ravnateljice Poliklinike SUVAG. Doktorsku disertaciju obranila je travnju 2014. godine, a 2015. je izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. U naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice na Sveučilišnom studiju logopedije Sveučilišta u Rijeci izabrana je 2021. godine.
Sanja Vlahović je bila dugogodišnja članica Stručne skupine za odabir kandidata za ugradnju umjetne pužnice pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske a sad je članica Povjerenstva za davanje mišljenja o ugradnji umjetne pužnice. Od akademske godine 2015./2016. drži nastavu kao vanjski suradnik na diplomskom studiju fonetike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Slušni poremećaji i metodika slušne rehabilitacije, a sudjelovala je kao predavačica i u poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Verbotonalnim seminarima i tečajevima, kao i na nekoliko tečajeva stalne medicinske izobrazbe. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Kao autor i koautor objavila je više stručnih i znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima, a recenzirala je i više članaka u međunarodnom znanstvenom časopisu.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • rana dijagnostika oštećenja sluha
  • umjetne pužnice
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatriju (redovni član)
  • Hrvatsko društvo za ORL i cervbikofacijalnu kirurgiju (redovni član)
  • Verbotonalna udruga (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 1918. Translacijski pristup u dijagnostici i rehabilitaciji slušanja i govora-55 godina SUVAG-a, Poliklinika SUVAG, Zagreb (-, -)