Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
josip.parat@gmail.com

Josip Parat diplomirao je arheologiju (2011), povijest (2013) te grčki jezik i književnost i latinski jezik i književnost (2014) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije s temom „Rimska obitelj na grobnim natpisima iz Donje Panonije tijekom principata“ (2022).

Bio je stipendist Talijanskog instituta za kulturu, Vlade Francuske Republike i Vlade Helenske Republike. Sudjelovao je u radu hrvatske delegacije u Ottawi prilikom upisa Starogradskog polja i povijesne jezgre Staroga Grada na Hvaru na popis svjetske baštine UNESCO-a. Sudjelovao je na arheološkim istraživanjima u Ostiji (Italija), Apoloniji (Albanija) i na više domaćih lokaliteta. Stručno se usavršavao na Sveučilištu Lumière Lyon II, Francuskoj školi u Ateni, Humboldtovoj katedri za digitalnu humanistiku Sveučilišta u Leipzigu, Mađarskoj akademiji znanosti u Budimpešti i Francuskoj školi u Rimu.

Radio je kao nastavnik grčkog i latinskog u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (2014). Na Hrvatskom institutu za povijest bio je zaposlen kao stručni suradnik (2015-2017) i asistent (2017-2022). Surađivao je na znanstvenom projektu „Od prašuma do oranica: povijest šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća“. Surađuje na znanstvenom projektu „Novi životi antičkih natpisa: epigrafski spoliji na području srednje Dalmacije“. Sudjelovao je na 13 domaćih i 5 inozemnih znanstvenih skupova (Odense, Heidelberg, Berlin, Madrid, Bordeaux). Sudjelovao je u radu Državnog povjerenstva za natjecanje iz povijesti. Kao vanjski suradnik držao je nastavu na Odsjeku za arheologiju i Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnik je Državne nagrade za znanost – Godišnje nagrade za znanstvene novake za 2019. godinu.

Razdoblje Naziv Uloga
2016 - 2017 Latinski prijevodi Homera i Teokrita u hrvatskom i slovenskom humanizmu Suradnik
2015 - 2019 Slavonske šume kroz povijest Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine , AIEGL (Član)
  • Državno povjerenstvo za natjecanje iz povijesti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje (-, -)
Nagrade i priznanja
  • 2020. Državna nagrada za znanost, godišnja nagrada za znanstvene novake