Naziv
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117453
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studenta s razvitkom klasične grčke arheologije, njezinim metodama i najnovijim spoznajama, kao i temama koje su predmeti znanstvenih istraživanja.
Sadržaj
 1. Putovanje do ruba svijeta
 2. Odiseja – Homerova geografija
 3. Sicilija – od kraja svijeta do središta Sredozemlja
 4. Odiseja – gostinjsko prijateljstvo i razmjena darova
 5. Predmonetarni oblici i društveni odnosi u željezodobnoj Grčkoj
 6. Alfabet i ostala pisma
 7. Povijest plesa u antici: bakhički plesači
 8. Čudesni vinogradi
 9. Socijalna analiza grčkih amfora
 10. Socijalna analiza helenističkog i ranijeg pribora za piće
 11. Stara Grčka i moderni svijet („fake news“ i propaganda u antičkoj Grčkoj)
 12. Grčka kultura u rock i heavy metal glazbi
 13. Odjeci trojanskog rata u popularnoj kulturi
 14. Antički Indiane Jonesi i otkrivanje stare Grčke
 15. Jadran kao kraj svijeta

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i prikazati najnovije znanstvene spoznaje iz određenog područja klasične arheologije
 2. upoznati studente sa znanstvenim pristupom pojedinim temama iz klasične arheologije
 3. omogućiti i razviti kod studenta kritički osvrt na postojeće spoznaje klasične arheologije
 4. povezati i integrirati već stečena znanja sa spoznajama dobivenim preispitivanjem i samovrednovanjem
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
PIsmeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. John M. Camp, The Archaeology of Athens, Yale University Press, New Haven & London, 2002
 2. Hilary J. Deighton, A Day in the Life of Ancient Athens, Bristol Classical Press, 1995.
Dopunska literatura
 1. Marina Milićević Bradač, Stara Grčka: Grci na Crnome moru, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 2. Valerio M. Manfredi, I Greci in Occidente, Oscar Mondadori, Milano 1996.
 3. John Boardman, Jasper Griffin & Oswyn Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986. dio prvi – Grčka.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar