Naziv
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
117453
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studenta s razvitkom klasične grčke arheologije, njezinim metodama i najnovijim spoznajama, kao i temama koje su predmeti znanstvenih istraživanja.
Sadržaj
 1. Predmonetarni oblici i društveni odnosi u željeznodobnoj Grčkoj
 2. Fenomeni otkrića kovanog novca u grčkom svijetu
 3. Novac, banke i financije u antičkoj Grčkoj
 4. Sredstva komunikacije u staroj Grčkoj 1
 5. Sredstva komunikacije u staroj Grčkoj 2
 6. „Fake news“ i propaganda u antičkoj Grčkoj
 7. Opasni darovi ...Čuvaj se Danajaca i kad darove nose....
 8. Antički Indiana Jonesi: otkrivanje stare Grčke
 9. Agora prije Agore: Homer i arheologija
 10. Atenska Agora arhajskog doba
 11. Agora klasičnog doba: javna i privatna sfera
 12. Agora klasičnog doba: trgovina i obrt
 13. Svetišta i grobovi na atenskoj Agori
 14. Agora helenističkog doba
 15. Rimljani i atenska Agora

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i prikazati najnovije znanstvene spoznaje iz određenog područja klasične arheologije
 2. upoznati studente sa znanstvenim pristupom pojedinim temama iz klasične arheologije
 3. omogućiti i razviti kod studenta kritički osvrt na postojeće spoznaje klasične arheologije
 4. povezati i integrirati već stečena znanja sa spoznajama dobivenim preispitivanjem i samovrednovanjem
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije.
Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
PIsmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. John M. Camp, The Archaeology of Athens, Yale University Press, New Haven & London, 2002
 2. Hilary J. Deighton, A Day in the Life of Ancient Athens, Bristol Classical Press, 1995.
Dopunska literatura
 1. Marina Milićević Bradač, Stara Grčka: Grci na Crnome moru, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 2. Valerio M. Manfredi, I Greci in Occidente, Oscar Mondadori, Milano 1996.
 3. John Boardman, Jasper Griffin & Oswyn Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986. dio prvi – Grčka.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar