Naziv
Grčka uporabna keramika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
124242
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s proizvodnjom, svrhom i distribucijom grčke uporabne keramike i s mogućnostima njezine znanstvene obrade.
Sadržaj
 1. Grčka keramika: terminologija i kronologija
 2. Od sirovine do pečenja: materijal
 3. Od sirovine do pečenja: proizvodnja keramičkih predmeta
 4. Tipologija grčke uporabne keramike
 5. Uporabna keramika u arheološkom kontekstu: slučaj Atene
 6. U grčkoj kuhinji
 7. Keramika na stolu
 8. Grčka građevinska keramika
 9. Grčko transportno posuđe: amfore
 10. Proizvodni centri grčkih amfora
 11. Grčke svjetiljke
 12. Helenistička keramika
 13. Keramika tipa Gnathia
 14. Helenistička reljefna keramika
 15. Natpisi na uporabnoj keramici

Ishodi učenja
 1. objasniti proces proizvodnje grčkih keramičkih predmeta
 2. prepoznati tipove i objasniti kronološki razvoj grčke uporabne keramike
 3. kontekstualizirati grčku keramičku proizvodnju u okviru antičkog Sredozemlja
 4. služiti se predmetnim izvorima i znanstvenom literaturom
Metode podučavanja
Frontalna nastava praćena slikovnim i filmskim materijalom.
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Tom Rasmussen, Nigel Spivey (eds.), Looking at Greek Vases (Cambridge, 1991), 183-259.
 2. Virginia R. Grace, Amphoras and the Ancient Wine Trade (Excavations of the Athenian Agora (Princeton, 1960, 1979)
 3. Brian A. Sparkes, "The Greek Kitchen", The Journal of Hellenic Studies 82 (1962), 121-137.
Dopunska literatura
 1. Maja Miše, Gnathia and related Hellenistic Ware on the East Adriatic coast (Oxford, 2015).

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar