Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Soba
SUVAG
Telefon
01/4629630
E-mail
iaras@suvag.hr

Rođena je 20. srpnja 1970. godine u Šibeniku, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te srednju glazbenu školu – klavir. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine, a krajem studija završila je i međunarodni tečaj iz NLP-a (Neuro Linguistic Programming) u organizaciji Škole narodnog zdravlja »Andrija Štampar«, stekla naslov Therapist/Trainer, a kasnije i Master practitioner. 1997. započela je specijalizaciju iz otorinolaringologije u KB »Sestre milosrdnice«, za Polikliniku SUVAG, a specijalistički ispit položila je 2001. Tijekom specijalizacije pohađala je stručni poslijediplomski studij iz ORL i cervikofacijalne kirurgije, a nakon toga i znanstveni poslijediplomski studij »Biomedicina i zdravstvo«. Subspecijalistički ispit iz fonijatrije položila je 2006. godine, a iste godine odslušala je i položila ispite iz poslijediplomskog studija »Management u zdravstvu«. Nakon subspecijalizacije iz fonijatrije i nabavka potrebne opreme započinje s radom i fonijatrijska ambulanta u Poliklinici SUVAG. Doktorsku disertaciju obranila je 2014. godine, a 2016. stekla je naslov znanstvenog suradnika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Iste godine postala je i subspecijalist audiologije.
Od 2007. godine voditeljica je Službe za medicinsku dijagnostiku i funkcionalnu rehabilitaciju slušanja Poliklinike SUVAG. Sudjelovala je kao predavač u poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu, tečajevima stalnog usavršavanja, Verbotonalnim seminarima i tečajevima u organizaciji Poliklinike SUVAG, te na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Autor je i koautor više znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim indeksiranim časopisima iz područja otorinolaringologije, javnog zdravstava, audiologje i fonatrije, te autor poglavlja u knjizi „Rascjepi usne i nepca“ (uz Anu Zorić i Predraga Kneževića).
Član je Evropskog fonijatrijskog društva, od ove godine predsjednik Hrvatske verbotonalne udruge, te tajnik Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju. Aktivno govori i piše engleski i talijanski, a služi se i njemačkim, francuskim i portugalskim jezikom.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Fonetska analiza korpusa atipičnih glasova Suradnik

Ključni istraživački interes
  • sluh i slušanje
  • evocirani potencijali
  • fonacija
  • govorne teškoće
  • glas
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Europsko fonijatrijsko društvo, Union of European Phoniatricians (Član)
  • Hrvatska verbotonalna udruga, Hrvatska verbotonalna udruga (Predsjednik)
  • Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatriju, Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatriju (tajnik)