Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Srijeda, 9:00 - 11:00
Soba
F-4
Telefon
E-mail
pjersek@ffzg.hr

Petra Jeršek rođena je 1994. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Svetom Križu Začretju, a
prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Zaboku. Akademske godine 2013./2014. upisala je
dvopredmetni preddiplomski studij arheologije i informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu, i završila ga 2016. godine. Jednopredmetni diplomski studij srednjovjekovne arheologije i
dvopredmetni diplomski studij bibliotekarstva upisala je akademske godine 2016./2017. Diplomirala je
21. rujna 2018. godine s temama Groblja 10. i 11. stoljeća u Međimurju pod mentorstvom dr. sc. Mirje
Jarak te Analiza i usporedba preglednih zapisa antičkih autora u međunarodnoj bazi VIAF pod
mentorstvom dr.sc. Ane Barbarić. Kao studentica bila je demonstrator na zbirci arheologije u Knjižnici
Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2014. – 2018.), a nakon studija radila je jednu godinu (2019./2020.)
kao diplomirani knjižničar u Gradskoj knjižnici Ksaver Šandor Gjalski Zabok preko mjere stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Stručni ispit za diplomiranog knjižničara položila
je u rujnu 2020. godine.

Dodijeljena joj je Nagrada za izvrsnost u studiju Filozofskog fakulteta u 2018. godini za diplomski studij
arheologije i Nagrada Zaklade dr. Ljerka Markić-Čučuković za najbolje studente bibliotekarstva u
akademskoj godinu 2017./2018. Primala je stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Zagrebu u akademskim
godinama 2015./16., 2016./17. i 2017./18.

Od 20. listopada 2021. zaposlena je u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na Katedri za
opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju, na Odsjeku za arheologiju. Akademske godine 2021./2022.
upisala je poslijediplomski studij arheologije. Istraživački interes usmjeren
je na ranosrednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju, posebno na groblja i arhitekturu. Sudjeluje u
izvođenju nastave na preddiplomskom studiju (Rani srednji vijek u Hrvatskoj).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Utvrđivanje precizne kronologije i obrada materijala s arheoloških nalazišta iz paleolitika, brončanog doba, kasne antike i ranoga srednjega vijeka istočnog Jadrana i zaleđa Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko arheološko društvo, Hrvatsko arheološko društvo (Član)