Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Soba
E-313
Telefon
E-mail
ztrbusic@ffzg.hr

Željko Trbušić rođen je 21. svibnja 1988. godine u Karlovcu, Republika Hrvatska. Nakon završene Gimnazije u Karlovcu, opći smjer, 2008. godine nastavlja obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje 2011. godine uspješno dovršava preddiplomski studij arheologije i informacijskih znanosti, a 2013. godine diplomski studij informacijskih znanosti, smjer arhivistika. Nakon završetka studija zapošljava se na radnom mjestu arhivista na Odsjeku za povijest hrvatske književnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 2021. godine dolazi na mjesto asistenta na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisuje 2016. godine, a 2022. godine uspješno brani doktorski rad pod naslovom Metode analize i optimizacije procesa optičkog prepoznavanja znakova u arhivskim informacijskim sustavima i stječe titulu doktora znanosti. Do sada je izradio i objavio više od deset stručnih i znanstvenih radova u renomiranim domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima te je sudjelovao na velikom broju domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija, među kojima se posebno ističe sudjelovanje u organizacijskom odboru međunarodne konferencije AERI (Archival Education and Research Initiative) 2021. godine. Aktivni je član Hrvatskog arhivističkog društva i udruge ICARUS Hrvatska. Dobitnik je prestižne međunarodne stipendije AIEF fundacije (ARMA International Educational Foundation) 2020. godine za svoj rad u području upravljanja informacijama.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Primjena tehnologije ulančanih blokova u baštinskom okruženju Suradnik
2021 - 2026 InterPARES Trust AI Suradnik