Naziv
Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
125380
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s materijalnom i duhovnom kulturom Slavena na području današnje srednje Europe. Rušenje Avarskog Kaganata uspostavom Franačkog vrhovništva nad velikim dijelom srednje Europe značajno će promijeniti odnose snaga u tome dijelu Europe. Stare političke strukture će se urušiti ili nestati, počet će se uvoditi novi sustavi i institucije nalik onima u zapadnoj Europi. To je vrijeme pojačane kristijanizacije, gradnje novih crkva, uređenje zemlje i uvođenja feudalnog sustava. Nezadovoljno domicilno stanovništvo pokušat će suprotstaviti novim političkim odnosima. U središtu bit će panonski Slaveni i najznačajnije panonsko središte Blatno (Blatnograd). Govorit će se i o drugim sjedištima u Panoniji pa tako o najznačajnijem arheološki istraženom crkvenom središtu između rijeke Save i Drave u Loboru. Velikomoravsko kneževstvo, sjeverno od srednjeg toka Dunava, je nakon propasti avarske vlasti započelo igrati važnu ulogu u srednjoj Europi. Mnogobrojan gradišta i drugi nalazi govore o njihovim kulturnim dosezima. U predavanjima će se dati i osvrt na stvaranje mađarske države, govorit će se o mađarsko-slavenskim odnosima te o tzv. bjelobrdskoj kulturi.
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja, kronološki okvir, metodološki problemi
 2. Povijesni izvori i arheološka interpretacija - Tko bilježi pravu istinu arheologija ili povijesni izvori?
 3. Avarsko-franački rat - vrijeme avarske dominacije
 4. Avarsko-franački rat - vrijeme franačke dominacije
 5. Posljedice franačke pobjeda nad Avarima u Panoniji
 6. Ljudevitov ustanak i razvoj Panonije u 9. stoljeću
 7. Blatno (Blatnograd) i njegova okolica
 8. Crkvena središta u Panoniji u 9. stoljeću
 9. Razvoj feudalnih struktura
 10. Moravska i Franačka
 11. Urbanizacija i razvoj državnih struktura
 12. Grobovi, groblja i nalazi u 9. i 10. stoljeću
 13. Počeci formiranja novih društvenih struktura - arheološki pokazatelji
 14. Mađari i novi odnosi u Panonskoj nizini
 15. Razvoj naselja - središta, sela – razvoj urbanih struktura

Ishodi učenja
 1. Objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice u srednjoj i južnoj Europi u srednjem vijeku.
 2. Provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe.
 3. Prepoznati, objasniti i analizirati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
 4. Koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u samostalnome radu.
Metode podučavanja
predavanje
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Filipec, K, Donja Panonija od 9. do 11. stoljeća, Sarajevo 2015.
Dopunska literatura
 1. Filipec, K., Aquileian Missionary Center in the Frankish Lower Pannonia at the Turn of the Eighth into the Ninth Century, Hortus Artium Mediev. 19, 2013, 301-310
 2. Filipec, K, Dvije kovanice ugarskog kralja sv. Stjepana I. iz sjeverozapadne Hrvatske, VAMZ, 3. s., XLV, Zagreb 2012, 281-288 [engl. 286-287].
 3. Filipec, K., Slavenski paljevinski grob iz Lobora, Adriatica 3, Zadar 2009, 347-357 [engl. 357].
 4. Filipec, K., Srednjovjekovno groblje i naselje Đakovo-Župna crkva, Zagreb 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij