Naziv
smjer Srednjovjekovna
Puni naziv
Arheologija, smjer Srednjovjekovna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo
 2. argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja
 3. prepoznati kulturno dobro i poznavati postupak pokretanja zaštite kulturnog dobra
 4. kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija
 5. moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje i teorije
 6. korištenje stranim jezikom u izradi znanstvenog i stručnog rada
 7. moći provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe
 8. objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i civilizacijskih promjena
 9. objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice na određenom području kroz sva arheološka razdoblja
 10. moći prezentirati stručne podatke znanstvenoj zajednici i široj javnosti
 11. moći samostalno organizirati i provoditi arheološko iskopavanje i terenski pregled
 12. uvažavati kulturne i sve druge različitosti
 13. primijeniti osnovne znanstvene standarde eksperimentalne arheologije
 14. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, te prepoznavati različite tragove ljudske aktivnosti
 15. povezati i integrirati stečena znanja i vještine, te iskoristi specifične i generičke kompetencije kako bi samostalno došli do relevantnih zaključaka (suradnja sa srodnim strukama)

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11095)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11096)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
117436 Arheologija eneolitika
117444 Arheologija neolitika
117450 Egejska arheologija
184172 Eksperimentalna arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
170494 Istočni halštatski krug
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
117471 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
170496 Latenska kultura u Hrvatskoj
186357 Latinski jezik za arheologe II
117477 Litička analiza
235565 Počeci simbolike i umjetnosti
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
235567 Rimska provincijska arheologija 1
235570 Rimska provincijska arheologija 2
235571 Rimska provincijska keramika
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
117934 Teorijska arheologija
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11825)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11826)
3.1. Kolegiji s odsjeka
184170 Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi
125380 Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi
124242 Grčka uporabna keramika
124243 Grčki jezik za arheologe II
142609 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
170495 Kultura polja sa žarama
170513 Metodologija arheoloških istraživanja
132063 Povijesni pregled razvoja arheologije
124253 Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe
125384 Religioznost u prapovijesti
142626 Rim i njegove provincije
235572 Seminar iz rimske provincijske arheologije 1
124259 Terenska nastava
124261 Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11705)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11706)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
117436 Arheologija eneolitika
117444 Arheologija neolitika
117450 Egejska arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
170494 Istočni halštatski krug
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
117471 Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
170496 Latenska kultura u Hrvatskoj
186357 Latinski jezik za arheologe II
117477 Litička analiza
170512 Materijali i tehnologije u arheologiji
235565 Počeci simbolike i umjetnosti
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
235567 Rimska provincijska arheologija 1
235570 Rimska provincijska arheologija 2
235571 Rimska provincijska keramika
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
170517 Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
117934 Teorijska arheologija