Naziv
Francuska književnost 21. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
125537
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod: francuska književnost na pragu stoljeća: tragovi i smjernice.
 2. Uvod: francuska književnost na pragu stoljeća: tragovi i smjernice.
 3. Jean-Philippe Toussaint : La Télévision
 4. Jean-Philippe Toussaint : Fuir / Faire l’amour
 5. Eric Chevillard : Le vaillant petit tailleur
 6. Eric Chevillard : Démolir Nisard
 7. Lydie Salvayre : Portrait de l’écrivain en animal domestique
 8. Philippe Delerm : La première gorgée de bierre et autres plaisirs minuscules
 9. Olivier Adam : Passer l’hiver
 10. Olivier Adam : A l’abri de rien
 11. Michel Houellebecq : La possibilité d’une île
 12. Michel Houellebecq : La carte et le territoire
 13. Régis Jauffret : Univers, Univers
 14. Régis Jauffret : Microfictions
 15. Antoine Volodine : Des anges mineurs

Ishodi učenja
 1. demonstrirati znanja i razumijevanje francuske književnosti prvog stupnja (završeni preddiplomski studij) i, proširiti ga i produbiti, osigurati mogućnost za originalni razvoj i primjenu ideja, u istraživačkom kontekstu tema
 2. kritički vrednovati i kreativno misliti u okviru rješavanja novih i složenih problema, koje je potrebno kao osnova za razvoj novog znanja i povezivanja znanja u pojedinim područjima francuske književnosti u nepredvidljivim uvjetima
 3. kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
 4. vrednovati visokospecijalizirana znanja u području francuske književnosti od kojih su neka na granicama poznatog, a koja mogu biti temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje te povezivanje znanja među različitim područjima
 5. identificirati kulturološke, svjetonazorske i stilske poveznice među suvremenim francuskim autorima, odnosno specifično francuska obilježja u kontekstu današnje svjetske proze
 6. uspoređivati i komentirati ideološke zasade, kompozicijske i pripovjedne strategije, temeljne motive, stilske odabire te recepcijske dosege pojedinih djela
 7. interaktivno tj. dijaloški izlagati, integrirajući dobivene komentare u pripremljeni materijal
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i vođeno uvježbavanje i poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom.
Analiziranje i komentiranje izabranih tekstova
Studentske prezentacije na zadanu temu
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje studenata, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Izabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada.
Dopunska literatura
 1. Thierry Guichard, Christine Jérusalem, Boniface Mongo-Mboussa i Delphine Peras, Le roman français contemporain, Culturesfrance, 2007
 2. Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel, Marc Dambre: Le roman français au tournant du XXIème siècle, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006
 3. Pierre Jourde: La littérature sans estomac, L'Esprit des peninsules, 2002

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar