Naziv
Odsjek za romanistiku - Francuski
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Maja Zovko, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Maja Zovko, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Gordana Matić, doc.
Satničarka
Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Satničarka
Ana Gabrijela Blažević
Satničar
Davor Gvozdić, lekt.
Satničarka
dr.sc. Ivana Olujić, izv. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Julie Bohec, lekt.
Julie Delmet, lekt.
dr.sc. Ivanka Rajh, lekt. F-324 098879213 irajh@m.ffzg.hr
Sarah Yigit, lekt.

Naziv Šifra
Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 117993
Belgijska književnost na francuskom jeziku 2 125535
Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova 117994
Diplomski rad na studiju Francuskog jezika i književnosti 124562
Francuska fonetika 1 78542
Francuska književnost 18. stoljeća 184206
Francuska književnost 21. stoljeća 125537
Francuska književnost: 17. stoljeće 35941
Francuska književnost: 19. stoljeće (fikcija - autobiografija) 86423
Francuska književnost: 19. stoljeće (poezija - drama) 86424
Francuska književnost: 20. stoljeće (fikcija - autobiografija) 86421
Francuska književnost: 20. stoljeće (poezija i drama) 86422
Francuska književnost: povijest i periodizacija 35938
Francuska književnost: srednjovjekovlje 52462
Francuska leksikologija i leksikografija 142511
Francuska lingvistika I 52045
Francuska lingvistika II 52050
Francuska ortoepija I 46817
Francuska ortoepija II 46818
Francuske jezične vježbe 1 36650
Francuske jezične vježbe 2 36652
Francuske jezične vježbe 3 52458
Francuske jezične vježbe 4 52460
Francuske korektivne fonetske vježbe I 64881
Francuske korektivne fonetske vježbe II 46820
Francuski jezik 1 35936
Francuski jezik 2 35939
Francuski jezik 6 125828
Francuski jezik 7 117518
Francuski jezik 8 124282
Francuski jezik 9 117523
Francuski jezik III 66355
Francuski jezik IV 52049
Francuski jezik V 52048
Francuski romantizam 78543
Frankofone civilizacije 2 69847
Frankofone civilizacije I 66953
Glotodidaktika 124283
Hrvatski za prevoditelje 117525
Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski 142500
Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi 118001
Latinski jezik za romaniste 1 (francuski) 97919
Latinski jezik za romaniste 2 (francuski) 97927
Lectures du journal d`André Gide 78476
Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene 90625
Lingvistički opis francuskog jezika 125539
Lingvistika iskazivanja i pragmatika 142498
Lingvistika za romaniste 184207
Lire Quignard (Čitanje Quignarda) 97210
Metodika nastave francuskog jezika 117529
Metodologija čitanja i pisanja 102116
Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike 161635
Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije 125545
Morfologija i poetika kratke proze 118573
Od latinskog do francuskog 52463
Od romantizma do simbolizma 81537
Poetika prevođenja 125546
Poredbena romanska lingvistika 184208
Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza 118575
Praksa 1 124285
Praksa 2 117530
Prevođenje književnih tekstova 118008
Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata 142504
Prijevodne vježbe 1 : francuski - hrvatski 184209
Prijevodne vježbe 1 : hrvatski - francuski 184210
Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski) 184211
Prijevodne vježbe 2 (hrvatski-francuski) 184212
Prijevodne vježbe 3 : francuski - hrvatski 184213
Prijevodne vježbe 3 : hrvatski - francuski 184214
Proces usvajanja drugog jezika 117622
Prostor romana 52468
Razredni diskurs 118009
Romanski jezici i vulgarni latinitet (francuski) 66954
Semantički seminar 1 86386
Semantički seminar 2 235595
Sintaksa složene rečenice 52052
Suvremeni frankofoni film 198909
Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze 52469
Teorija i metodologija književnosti 184215
Terminologija 117536
Traduktologija 160830
Tvorba riječi u francuskome jeziku 235596
Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi 118010
Uvod u francusku sintaksu 52047
Uvod u prevođenje 184216
Uvod u teoriju književnosti 87809
Završni ispit na studiju Francuskog jezika i književnosti 70024
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 60139
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2 60146

Prijediplomski studiji
  1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji

Razdoblje Naziv Opis
2020 - 2023 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Znanstveni / Europska unija

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici