Naziv
Odsjek za romanistiku - Francuski
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Maja Zovko, doc.

Naziv Šifra
Belgijska književnost na francuskom jeziku 1 117993
Belgijska književnost na francuskom jeziku 2 125535
Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova 117994
Čitanje Marguerite Duras 81533
Čitanje Prousta 78429
Diplomski rad na studiju Francuskog jezika i književnosti 124562
Francuska fonetika 1 78542
Francuska i njeni načini života u svakodnevici 133723
Francuska književnost 18. stoljeća 184206
Francuska književnost 21. stoljeća 125537
Francuska književnost: 17. stoljeće 35941
Francuska književnost: 19. stoljeće (fikcija - autobiografija) 86423
Francuska književnost: 19. stoljeće (poezija - drama) 86424
Francuska književnost: 20. stoljeće (fikcija - autobiografija) 86421
Francuska književnost: 20. stoljeće (poezija i drama) 86422
Francuska književnost: povijest i periodizacija 35938
Francuska književnost: srednjovjekovlje 52462
Francuska leksikologija i leksikografija 142511
Francuska lingvistika I 52045
Francuska lingvistika II 52050
Francuska ortoepija I 46817
Francuska ortoepija II 46818
Francuske jezične vježbe 1 36650
Francuske jezične vježbe 2 36652
Francuske jezične vježbe 3 52458
Francuske jezične vježbe 4 52460
Francuske korektivne fonetske vježbe I 64881
Francuske korektivne fonetske vježbe II 46820
Francuski jezik 1 35936
Francuski jezik 2 35939
Francuski jezik 6 125828
Francuski jezik 7 117518
Francuski jezik 8 124282
Francuski jezik 9 117523
Francuski jezik III 66355
Francuski jezik IV 52049
Francuski jezik V 52048
Francuski romantizam 78543
Frankofone civilizacije 2 69847
Frankofone civilizacije I 66953
Glotodidaktika 124283
Hrvatski za prevoditelje 117525
Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski 142500
Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi 118001
Latinski jezik za romaniste 1 (francuski) 97919
Latinski jezik za romaniste 2 (francuski) 97927
Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene 90625
Lingvistički opis francuskog jezika 125539
Lingvistika iskazivanja i pragmatika 142498
Lingvistika za romaniste 184207
Lire Moliere (Čitanje Molierea) 78475
Lire Nancy (Čitanje Nancyja) 78480
Lire Quignard (Čitanje Quignarda) 97210
Metodika nastave francuskog jezika 117529
Metodologija čitanja i pisanja 102116
Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike 161635
Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije 125545
Morfologija i poetika kratke proze 118573
Od latinskog do francuskog 52463
Od romantizma do simbolizma 81537
Poetika prevođenja 125546
Poredbena romanska lingvistika 184208
Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza 118575
Praksa 1 124285
Praksa 2 117530
Prevođenje književnih tekstova 118008
Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata 142504
Prijevodne vježbe 1 : francuski - hrvatski 184209
Prijevodne vježbe 1 : hrvatski - francuski 184210
Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski) 184211
Prijevodne vježbe 2 (hrvatski-francuski) 184212
Prijevodne vježbe 3 : francuski - hrvatski 184213
Prijevodne vježbe 3 : hrvatski - francuski 184214
Proces usvajanja drugog jezika 117622
Prostor romana 52468
Razredni diskurs 118009
Romanski jezici i vulgarni latinitet (francuski) 66954
Semantički seminar 1 86386
Semantički seminar 2 86387
Sintaksa složene rečenice 52052
Suvremeni frankofoni film 198909
Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze 52469
Teorija i metodologija književnosti 184215
Terminologija 117536
Traduktologija 160830
Učenje francuskog jezika u ranoj školskoj dobi 118010
Uvod u francusku sintaksu 52047
Uvod u prevođenje 184216
Uvod u teoriju književnosti 87809
Završni ispit na studiju Francuskog jezika i književnosti 70024
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1 60139
Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2 60146