Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Francuski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar francuskog jezika i književnosti
magistra francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

  1. demonstrirati znanja i razumijevanje književnosti na francuskom jeziku kao temelj za izbor ispravne traduktološke strategije u pojedinim kontekstima
  2. integrirati znanja u svrhu primjenjivanja terminografske metodologije u stvaranju raznih terminografskih proizvoda
  3. povezati i uklopiti teorijska znanja i vještine iz prevođenja s već stečenima
  4. samostalno prevesti s francuskog na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog jezika, odnosno s hrvatskog na francuski tekstove novinskog diskursa o općim temama
  5. znanje i razumijevanje ustroja EU i međunarodnih organizacija primijeniti u kontekstu prevođenja
  6. objasniti osnovnu traduktološku i terminološku i terminografsku aparaturu i metodologiju na različitim razinama prevođenja s hrvatskog na francuski i obrnuto i primijeniti je pri prevođenju raznovrsnih tekstova
  7. učinkovito se koristiti mogućnostima i suvremenim digitalnim tehnologijama te razviti njihovu primjenu u prevoditeljskoj djelatnosti
  8. kiritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
  9. voditi komunikaciju s naručiteljem prijevoda i/ili terminografskog proizvoda te prilagoditi dokumente u svrhu vjernog prenošenja značenja za korisnike prijevoda i/ili terminografskih proizvoda

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (10663)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Informatika za prevoditelje - odabrati 5 ECTS bodova (11989)
Prevoditelj i računalo 140253
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11890)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10763)
4. semestar
1. Obavezni predmeti