Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Francuski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar francuskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. učinkovito se koristiti mogućnostima i suvremenim digitalnim tehnologijama te razviti njihovu primjenu u prevoditeljskoj djelatnosti
  2. povezati i uklopiti teorijska znanja i vještine iz prevođenja s već stečenima
  3. kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
  4. objasniti osnovnu traduktološku i terminološku i terminografsku aparaturu i metodologiju na različitim razinama prevođenja s hrvatskog na francuski i obrnuto i primijeniti je pri prevođenju raznovrsnih tekstova
  5. samostalno prevesti s francuskog na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog jezika, odnosno s hrvatskog na francuski tekstove novinskog diskursa o općim temama
  6. demonstrirati znanja i razumijevanje književnosti na francuskom jeziku kao temelj za izbor ispravne traduktološke strategije u pojedinim kontekstima
  7. znanje i razumijevanje ustroja EU i međunarodnih organizacija primijeniti u kontekstu prevođenja
  8. integrirati znanja u svrhu primjenjivanja terminografske metodologije u stvaranju raznih terminografskih proizvoda
  9. voditi komunikaciju s naručiteljem prijevoda i/ili terminografskog proizvoda te prilagoditi dokumente u svrhu vjernog prenošenja značenja za korisnike prijevoda i/ili terminografskih proizvoda