Naziv
Francuska književnost: 17. stoljeće
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
4
Šifra
35941
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Svrha kolegija je povećavanje jezične, književnoteorijske i književnopovijesne kompetencije studenata.Jednosemestralni kolegij namijenjen početnicima kao uvod u jedno od ključnih razdoblja francuske književnosti (barok/klasicizam). Izvodi se kombinacijom predavanja i seminara na kojima će se na izabranim tekstovima (La Rochefoucauld, Molière, La Fontaine, Racine, La Bruyère; Saint Simon) testirati analitički modeli. Podrazumijeva mogućnost čitanja tekstova na francuskom jeziku.
Sadržaj
 1. dogovor i uvod u proučavanje XVII. stoljeća: barok i klasicizam
 2. barok i klasicizam kao književnopovijesni problemi
 3. La Rochefoucauld: Maximes; analiza teksta i kontekstualizacija
 4. Descartes: cogito i subjekt
 5. Louis XIII u kulturnom kontekstu
 6. Richelieu i Mazarin
 7. Louis XIV; dvorska kultura XVII. stoljeća; urbanité
 8. La Fontaine, Fables. analiza i kontekstualizacija
 9. Molière, Le bourgeois gentilhomme, analiza
 10. Molière kao književnopovijesni fenomen
 11. Racine: Phèdre; antičko nasljeđe i sistem strasti
 12. Racine: Bajazet; vanevropski svjetovi
 13. La Bruyère i društvo dvora
 14. Saint-Simon, Mémoires; barok i/ili klasicizam
 15. Saint Simon i sistem dvora

Ishodi učenja
 1. stjecanje kompetencije razumijevanja francuskog jezika i književnosti XVII. stoljeća
Metode podučavanja
predavanje; analize i diskusije o zadanim problemima tekstova
Metode ocjenjivanja
pisani rad na hrvatskom jeziku od 10 str. kojim se provjeravaju stečene vještine književnopovijesne analize kao uvjet za usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Patrick Dandrey, Molière ou l'esthétique du ridicule, Pariz 1992.
 2. Emmanuel Bury, Le Classicisme, Paris, 1993.
 3. Paul-Henri Rojat, Littérature classique au XVIIe siècle, Paris, 1996.
 4. Izabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada.
 5. J.-Y.Tadié et al., La litterature française. Dynamique et histoire, tome I, Paris 2007.
Dopunska literatura
 1. M.Fumaroli: La diplomatie de l’esprit: de Montaigne à la Fontaine, Paris 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar