Naziv
Didaktika povijesti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
200039
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij