Naziv
Historijska antropologija staroga svijeta II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
199014
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij