Naziv
Portugalske jezične vježbe (sintaksa) 5
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS bodovi
3
Šifra
198890
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura