Naziv
Odsjek za romanistiku - Portugalski
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Maja Zovko, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Nuno Carlos Henriques de Almeida, lekt.

Naziv Šifra
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza 184267
Brazilska književnost 184268
Diplomski rad na studiju Portugalskog jezika i književnosti 124403
Europski, brazilski i afrički portugalski 117656
Fernando Pessoa 117657
Kultura i civilizacija Brazila 1 77979
Kultura i civilizacija Brazila 2 198885
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike 52291
Portugalska fonetika i fonologija 1 36046
Portugalska fonetika i fonologija 2 36048
Portugalska kultura i civilizacija 1 36749
Portugalska kultura i civilizacija 2 36751
Portugalska leksikologija i semantika 124401
Portugalske jezične vježbe (sintaksa) 5 198890
Portugalske jezične vježbe (sintaksa) 6 198891
Portugalske jezične vježbe 1 36747
Portugalske jezične vježbe 2 36750
Portugalske jezične vježbe 3 52286
Portugalske jezične vježbe 4 81449
Portugalske prijevodne vježbe 3 118154
Portugalske prijevodne vježbe 4 125547
Portugalske prijevodne vježbe I 52289
Portugalske prijevodne vježbe II 52295
Portugalski jezik 1 36045
Portugalski jezik 2 36047
Portugalski jezik 7 125548
Portugalski jezik III 52165
Portugalski jezik IV 52167
Portugalski jezik V (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 1) 52169
Portugalski jezik VI (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 2) 52171
Poslovni portugalski jezik II 52296
Povijest portugalske književnosti I 52166
Povijest portugalske književnosti II 52168
Povijest portugalskog jezika 118156
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1 125550
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2 118157
Romanski jezici i vulgarni latinitet 118158
Suvremena portugalska književnost I 184269
Suvremena portugalska književnost II 184270
Uvod u opću i luzitansku lingvistiku 204690
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I 170258
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova II 170259