Naziv
Arheološki praktikum
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
2
Šifra
170507
Semestri
zimski
Satnica
Vježbe u praktikumu
60

Cilj
Kroz praktični rad upoznati studente s metodologijom obrade, analize i interpretacije keramičkih i litičkih arheoloških nalaza.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s osnovnim karakteristikama keramičke i litičke građe
 2. Upoznavanje s predmetnom terenskom dokumentacijom
 3. Odabir primjerene metodologije
 4. Upoznavanje s izradom baze podataka
 5. Tiploško klasificiranje arheološkog materijala
 6. Tiploško klasificiranje arheološkog materijala
 7. Tiploško klasificiranje arheološkog materijala
 8. Tiploško klasificiranje arheološkog materijala
 9. Tiploško klasificiranje materijala
 10. Tehnološka analiza
 11. Tehnološka analiza
 12. Tehnološka analiza
 13. Analiza podataka
 14. Analiza podataka
 15. Interpretacija podataka

Ishodi učenja
 1. Koristiti primjerenu metodologiju za određenu vrstu arheološke građe
 2. Moći prepoznati i klasificirati dijagnostički materijal
 3. Izraditi tipologiju na određenoj vrsti arheološke građe
 4. Koristii statističke alate za izradu kvanititavnih analiza
 5. Klasificirati predmete prema tehnološkim karakteristikama
 6. Obrađeni materijal vrednovati i interpretirati u kontekstu nalazišta
Metode podučavanja
Vježbe
Metode ocjenjivanja
praćenje samostalnog rada studenta na obradi materijala tijekom cijelog kolegija

Obavezna literatura
 1. Sinopoli, C. M. 1991, Approaches to Archaeological Ceramics, Plenum Press, New York & London.
 2. Andrefsky, W. 2005, Lithics. Macroscopic Approach to Analysis, Cambridge University Press, Cambridge
Dopunska literatura
 1. Horvat, M. 1999, Keramika. Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv, Razprave Filozofske fakultete, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana.
 2. Whittaker, J. 1994, Flintknapping: Making and Understanding Stone Tools, University of Texas Press, Austin.
 3. Miloglav, I. 2016, Keramika u arheologiji – Lončarstvo vučedolske kulture na vinkovačkom području, AMZ 7, Vinkovci-Zagreb, prvi dio, 17-79.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar