Naziv
Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS bodovi
3
Šifra
118001
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod: značajnije pojave i strujanja u francuskoj književnosti od pedesetih do kraja osamdesetih godina 20. stoljeća
 2. J.-M. G. Le Clézio. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 3. J.-M. G. Le Clézio : Le procès-verbal
 4. Patrick Modiano. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 5. Patrick Modiano: Rue des boutiques obscures
 6. Jean Echenoz. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 7. Jean Echenoz: Je m'en vais
 8. Daniel Pennac. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. Au bonheur des ogres
 9. Hervé Guibert. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie
 10. Lydie Salvayre. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. La vie commune
 11. Lydie Salvayre: La compagnie des spectres
 12. Novi ženski glasovi. Christine Angot, Lorette Nobécourt, Marie Desplechin.
 13. Marie Darrieussecq: Truismes
 14. Michel Houellebecq. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. Extension du domaine de la lutte
 15. Michel Houellebecq: Les particules élémentaires

Ishodi učenja
 1. 1. Demonstrirati povećanu jezičnu kompetenciju, odnosno vještinu pismenog i usmenog izražavanja na francuskom, s obzirom na specifičnosti književnog, kritičkog i teorijskog diskursa
 2. 2. Analizirati i komentirati značajnije pojave i strujanja u francuskoj i frankofonim književnostima zadnje tri dekade 20. stoljeća
 3. 3. Utvrđivati generacijske (kulturološke, svjetonazorske, stilske) poveznice među francuskim autorima kraja 20. stoljeća, te specifično francuska obilježja u kontekstu suvremene svjetske proze
 4. 4. Kritički prosuđivati i vrednovati distinktivna obilježja rukopisa pojedinih romanopisaca, kao i razlike njihovih književnih ambicija
 5. 5. Uspoređivati i komentirati ideološke zasade, kompozicijske i pripovjedne strategije,temeljne motive, stilske odabire te recepcijske dosege pojedinih djela
 6. 6. Interaktivno tj. dijaloški izlagati, integrirajući dobivene komentare u pripremljeni materijal
Metode podučavanja
Izlaganje Power point prezentacija Diskusija Seminarski rad - studentska prezentacija
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. zabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada
Dopunska literatura
 1. Flieder, Laurent, Le roman français contemporain, Seuil, 1998
 2. Bernard Valette : Esthétique du roman moderne
 3. Jean-Pierre Richard: Terrains de lecture
 4. Pascal Bruckner: L'Euphorie perpetuelle

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar