Naziv
Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118001
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod: značajnije pojave i strujanja u francuskoj književnosti od pedesetih do kraja osamdesetih godina 20. stoljeća
 2. J.-M. G. Le Clézio. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 3. J.-M. G. Le Clézio : Le procès-verbal
 4. Patrick Modiano. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 5. Patrick Modiano: Rue des boutiques obscures
 6. Jean Echenoz. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 7. Jean Echenoz: Je m'en vais
 8. Daniel Pennac. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. Au bonheur des ogres
 9. Hervé Guibert. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie
 10. Lydie Salvayre. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. La vie commune
 11. Lydie Salvayre: La compagnie des spectres
 12. Novi ženski glasovi. Christine Angot, Lorette Nobécourt, Marie Desplechin.
 13. Marie Darrieussecq: Truismes
 14. Michel Houellebecq. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. Extension du domaine de la lutte
 15. Michel Houellebecq: Les particules élémentaires

Ishodi učenja
 1. 1. Demonstrirati povećanu jezičnu kompetenciju, odnosno vještinu pismenog i usmenog izražavanja na francuskom, s obzirom na specifičnosti književnog, kritičkog i teorijskog diskursa
 2. 2. Analizirati i komentirati značajnije pojave i strujanja u francuskoj i frankofonim književnostima zadnje tri dekade 20. stoljeća
 3. 3. Utvrđivati generacijske (kulturološke, svjetonazorske, stilske) poveznice među francuskim autorima kraja 20. stoljeća, te specifično francuska obilježja u kontekstu suvremene svjetske proze
 4. 4. Kritički prosuđivati i vrednovati distinktivna obilježja rukopisa pojedinih romanopisaca, kao i razlike njihovih književnih ambicija
 5. 5. Uspoređivati i komentirati ideološke zasade, kompozicijske i pripovjedne strategije,temeljne motive, stilske odabire te recepcijske dosege pojedinih djela
 6. 6. Interaktivno tj. dijaloški izlagati, integrirajući dobivene komentare u pripremljeni materijal
Metode podučavanja
Izlaganje Power point prezentacija Diskusija Seminarski rad - studentska prezentacija
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. zabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada
Dopunska literatura
 1. Flieder, Laurent, Le roman français contemporain, Seuil, 1998
 2. Bernard Valette : Esthétique du roman moderne
 3. Jean-Pierre Richard: Terrains de lecture
 4. Pascal Bruckner: L'Euphorie perpetuelle

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar