Naziv
Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
118001
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod: značajnije pojave i strujanja u francuskoj književnosti od pedesetih do kraja osamdesetih godina 20. stoljeća
 2. J.-M. G. Le Clézio. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 3. J.-M. G. Le Clézio : Le procès-verbal
 4. Patrick Modiano. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 5. Patrick Modiano: Rue des boutiques obscures
 6. Jean Echenoz. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike.
 7. Jean Echenoz: Je m'en vais
 8. Daniel Pennac. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. Au bonheur des ogres
 9. Hervé Guibert. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie
 10. Lydie Salvayre. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. La vie commune
 11. Lydie Salvayre: La compagnie des spectres
 12. Novi ženski glasovi. Christine Angot, Lorette Nobécourt, Marie Desplechin.
 13. Marie Darrieussecq: Truismes
 14. Michel Houellebecq. Obilježja rukopisa, svjetonazor, teme i ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne tehnike. Extension du domaine de la lutte
 15. Michel Houellebecq: Les particules élémentaires

Ishodi učenja
 1. kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
 2. vrednovati visokospecijalizirana znanja u području francuske književnosti od kojih su neka na granicama poznatog, a koja mogu biti temelj za originalno razmišljanje i znanstveno istraživanje te povezivanje znanja među različitim područjima
 3. demonstrirati znanja i razumijevanje francuske književnosti prvog stupnja (završeni preddiplomski studij) i, proširiti ga i produbiti, osigurati mogućnost za originalni razvoj i primjenu ideja, u istraživačkom kontekstu tema
 4. kritički vrednovati i kreativno misliti u okviru rješavanja novih i složenih problema, koje je potrebno kao osnova za razvoj novog znanja i povezivanja znanja u pojedinim područjima francuske književnosti u nepredvidljivim uvjetima
 5. utvrđivati distinktivna obilježja rukopisa frankofonih romanopisaca zadnje tri dekade 20. stoljeća
 6. uspoređivati i komentirati ideološke zasade, kompozicijske i pripovjedne strategije,temeljne motive, stilske odabire te recepcijske dosege pojedinih djela
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Analiza i komentiranje odabranih tekstova
Studentske prezentacije na zadanu temu
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. zabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada
Dopunska literatura
 1. Flieder, Laurent, Le roman français contemporain, Seuil, 1998
 2. Bernard Valette : Esthétique du roman moderne
 3. Jean-Pierre Richard: Terrains de lecture
 4. Pascal Bruckner: L'Euphorie perpetuelle

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar