Naziv
Makedonska književnost: Makedonska novelistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131700
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s novelistikom u makedonskoj književnosti od usmene književnosti i devetnaestostoljetnih početaka prozne književnosti do najnovijih tendencija u makedonskoj kratkoj prozi.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, literaturom. Dogovori o izradi seminarskog rada
 2. Kratak pregled makedonske prozne književnosti (s naglaskom na kraćim proznim oblicima)
 3. Između usmene i pisane književnosti – kratka proza XIX. stoljeća: Marko Cepenkov, Силјан штркот (Siljan roda)
 4. Novelistika XX. stoljeća – povijesni pregled
 5. Socijalni i socijalistički realizam prve polovice XX. stoljeća (Kočo Racin, Georgi Abadžiev)
 6. Modernizam pedesetih: Dimitar Solev, Slavko Janevski
 7. Modernizam, folklorna tradicija i fantastična kratka proza
 8. Folklorna fantastika Petre M. Andreevskog
 9. Folklorna fantastika Živka Činga
 10. Moderna fantastika Vlade Uroševića
 11. Postmodernistička kratka proza
 12. Onirička fantastika i nova poetska fantastika
 13. „Žensko pismo” i kratka proza
 14. Nove tendencije u suvremenoj kratkoj prozi
 15. Završni razgovor i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Nabrojati kanonske makedonske noveliste
 2. Opisati razvoj makedonske kratke proze kroz književnopovijesna razdoblja
 3. Objasniti mjesto kratke proze u žanrovskom sustavu makedonske književnosti kroz povijest
 4. Opisati i analizirati kanonske makedonske novelističke tekstove
 5. Opisati mjesto makedonske kratke proze u kontekstu drugih (odabranih) južnoslavenskih književnosti
Metode podučavanja
Nakon kraćeg povijesnog pregleda makedonske novelistike, naglasak će biti na samostalnim studentskim analizama reprezentativnih primjera kraćih proznih tekstova i novela iz različitih stilskih formacija.
Metode ocjenjivanja
Izrada i izlaganje seminarskog rada tijekom semestra i pismeni ispit na kraju semestra. Studenti/ce su obavezni/e izraditi seminarski rad na određenu temu (prema popisu tema) i izložiti ga tijekom semestra u za to određenom terminu (ovisno o temi). Seminarski se rad predaje u pisanom obliku najkasnije u zadnjem tjednu nastave.

Obavezna literatura
 1. Лидија Капушевска Дракулевска, Во лавиринтите на фантастиката, Skopje: Магор, 2004 (drugo izdanje!); str: 68 – 183
 2. Borislav Pavlovski, Gospodari labirinta (pogovor) u: Gospodari labirinta: Antologija snova, maštarija i fantastičnih priča iz makedonske književnosti, Zagreb: Naklada MD, 1998; str: 226 – 286
 3. Tekstovi koji će se čitati za seminare dostupni na Omegi
Dopunska literatura
 1. Angelina Banović-Markovska i Vesna Mojsova-Čepiševska (prir), Don't You Fyrom Me: Suvremena makedonska priča, Književna revija 2-3, Osijek: Matica hrvatska, 2009.
 2. Katica Ćulavkova (prir), Maketa: Savremena makedonska kratka priča, Beograd: Otkrovenje, 2001
 3. Христо Георгиевски (prir), Поетиката на македонскиот расказ, Skopje: Мисла, 1985.
 4. Milan Đurčinov, Nova makedonska književnost. Beograd: Nolit, 1985. (izabrana poglavlja)
 5. Лидија Капушевска Дракулевска (prir), Тешка ноќ: Антологија на современиот македонски фантастичен расказ, Skopje: Магор, 2009.
 6. Petar Kepeski, Suvremena makedonska novela, Zagreb: Matica hrvatska, 1963.
 7. Јасна Котеска, Постмодернистички литерарни студии, Скопје: Македонска книга, 2002.
 8. Tome Sazdov et al, Makedonska književnost. Zagreb, 1991. (izabrani autori)
 9. Milivoj Solar, Teorija novele, u: Ideja i priča: aspekti teorije proze, Zagreb, 1980, i kasnija izdanja.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 27. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar