Naziv
Talijanska književnost manirizma i baroka (II. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
5
Šifra
225521
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, metričkih i poetičkih značajki te književno-povijesnoga konteksta važnih talijanskih književnih djela iz druge polovice 16. i prve polovice 17. stoljeća; čitanje, parafraziranje i tumačenje tekstova u izvorniku.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Doba protureformacije. Manirizam kao stilski i književnoperiodizacijski pojam.
 2. Torquato Tasso: Rime.
 3. Torquato Tasso: Gerusalemme liberata (prvi dio).
 4. Torquato Tasso: Gerusalemme liberata (drugi dio).
 5. Torquato Tasso: Aminta.
 6. Battista Guarini: Il pastor fido.
 7. Kolokvij.
 8. Barok: povijesni kontekst, poetike. Emanuele Tesauro: Il cannocchiale aristotelico.
 9. Giambattista Marino: la Lira.
 10. Giambattista Marino: Adone.
 11. Alessandro Tassoni: La secchia rapita.
 12. Tommaso Campanella: Scelta di alcune poesie filosofiche di Settimontano Squilla.
 13. Tommaso Campanella: La città del sole.
 14. Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. nabrojiti najvažnije autore i djela talijanske književnosti od sredine šesnaestog do prve polovice sedamnaestoga stoljeća
 2. povezati pojedina djela s temeljnim spoznajama o razmatranom književnopovijesnom razdoblju te ih analizirati u tom kontekstu
 3. upotrijebiti znanje o književnim rodovima, vrstama i žanrova, metričkim i versifkacijskim obrascima te stilskim figurama u analizi književnih tekstova od sredine šesnaestog do prve polovice sedamnaestoga stoljeća
 4. sažeti, izraziti svojim riječima na talijanskom jeziku te protumačiti osobitosti djela talijanske književnosti od sredine šesnaestog do prve polovice sedamnaestoga stoljeća
Metode podučavanja
Nastava se odvija u obliku predavanja (koja uključuju power-point prezentacije) i seminara. Pohađanje nastave je obvezatno. Sudjelovanje u seminarskome dijelu nastave vrednuje se kao dio ispita, a podrazumijeva sudjelovanje u čitanju zadanih tekstova primarne literature.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena odražava angažiranje tijekom semestra, uspjeh na kolokvijima i na završnom usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Quattrocento e Cinquecento, Le Monnier Scuola, 2008.
 2. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Seicento e Settecento, Le Monnier Scuola, 2008.
Dopunska literatura
 1. Marco Santagata, Laura Carotti, Alberto Casadei, Mirko Tavoni, Il filo rosso. Antologia e storia della letteratura italiana ed europea, Laterza, 2006.
 2. G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. II. Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi, 1991.
 3. A. Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. I. Le origini e il Rinascimento, Einaudi, 2009.
 4. A. Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. II. dalla decadenza al Risorgimento, Einaudi, 2009.
 5. Alberto Asor Rosa (ur.), La letteratura italiana. Le opere. II. Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi, 1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 8. Češki jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 12. Indologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Nederlandistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Pedagogija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 19. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar