Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 13:45-14:00; 16:15-17:00
Soba
F 303
Telefon
01/4092310
E-mail
fmgabrie@ffzg.hr

Francesca Maria Gabrielli, docentica na Odsjeku za talijanistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, rodila se u Goriziji (Italija), gdje je maturirala na klasičnoj gimnaziji. Studirala je na Fakultetu stranih jezika i književnosti Sveučilišta u Udinama (Italija) te diplomirala 2001. s temom iz hrvatske književnosti. Nakon jednogodišnje stipendije na doktorskom studiju pri Odsjeku za talijanistiku Sveučilišta New York University (SAD), svoj je studij nastavila na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je doktorirala 2015. Aktivno je sudjelovala na znanstvenim simpozijima u Hrvatskoj, Italiji, SAD-u, Francuskoj i Engleskoj. Objavila je dvije znanstvene autorske knjige, suuredničku knjigu i nekoliko znanstvenih članaka u kojima se bavi talijanskom i hrvatskom književnošću. Od 2014. do danas, a od 2015. u svojstvu sudirektorice, surađuje u organizaciji poslijediplomskog seminara “Feminisms in a Transnational Perspective” koji se, u trajanju od pet dana, održava svake godine krajem svibnja u Dubrovniku, a dio je akademskog programa IUC-a (Inter-University Centre). Uža su joj područja zanimanja talijanska i hrvatska renesansna književnost iz ženskoga pera te rana feministička misao.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Lik žene i žene autorice u predmodernom interkulturnom kontekstu Suradnik
2021 - 2025 Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi Suradnik
2021 - 2022 Prekojadranski drugi u književnosti izvedbenim umjetnostima i filmu 4
2020 - 2021 Prekojadranski drugi u književnosti, izvedbenim umjetnostima i filmu 3 Suradnik
2018 - 2019 Prekojadranski drugi u književnosti, izvedbenim umjetnostima i filmu Suradnik
2014 - 2018 Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Centar za ženske studije
  • Poslijediplomski seminar Feminisms in a Transnational Perspective, Inter-University Centre, Dubrovnik
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. The 13th Postgraduate Course "Feminisms in a Transnational Perspective": Shifting Realities - Media, Communication, Sociability, Inter-University Centre, Dubrovnik (-, -)
  • 2018. The 12th Postgraduate Course "Feminisms in a Transnational Perspective": Fear, Resistance, Imagination, Inter-University Centre, Dubrovnik (-, -)
  • 2017. The 11th Postgraduate Course "Feminisms in a Transnational Perspective": Love and Terror (Extremis Malis Extrema Remedia), Inter-University Centre, Dubrovnik (-, -)
  • 2016. The 10th Postgraduate Course "Feminisms in a Transnational Perspective": Reclaiming the Future - Feminist Engagements for the 21th Century, Inter-University Centre, Dubrovnik (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Izabrana bibliografija:

Knjige:

Evine kćeri: žene o biblijskim ženama u talijanskoj renesansi, Disput, Zagreb 2019.

Uredničke knjige:

Disrupting Historicity, Reclaiming the Future, ur. Silvana Carotenuto, Francesca Maria Gabrielli i Renata Jambrešić Kirin, UniorPress, Napulj 2019.

Članci:

“Feminism in Disguise: Isotta Nogarola’s Defense of Eve (1451)”, u Disrupting Historicity, Reclaiming the Future, ur. Silvana Carotenuto, Francesca Maria Gabrielli i Renata Jambrešić Kirin, UniorPress, Napulj 2019, str. 115-148.

“’Alma città di cui fatal impero / splende hora e splenderà secoli e lustri’: mitotvorna predodžba o Dubrovniku u kanconijeru Speranze di Bona”, Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, XLI (2017), 61, str. 253-271.

“O dvosjeklim mačevima: Artemisia Gentileschi i Judita”, Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, XLIX (2017), 186 (4), str. 21-36.

“Il nostro sesso è perfetto: strategije otpora u posvetnoj poslanici Marije Gundulić (1582)”, u Crveni ocean: prakse, taktike i strategije rodnog otpora, ur. Lada Čale Feldman, Anita Dremel, Renata Jambrešić Kirin, Maša Grdešić, Lidija Dujić, Centar za ženske studije i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2016, str. 143-166.

“Voci e sguardi di donna nelle rime di Speranza e Giulia di Bona”, u Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora IV, ur. Nedjeljka Balić Nižić, Luciana Borsetto, Andrijana Jusup Magazin, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016, str. 37-61.

“Sestra sestri: bilješke o kanconijeru Nade Bunić (Speranze di Bona)”, Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 38, HAZU, Zagreb, 2015, str. 83-126.

“Vergine pura, Vergine bella: note sulla rappresentazione di Maria nel canzoniere di Speranza di Bona (Nada Bunić)”, u Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.), ur. Ivica Peša Matracki, Maslina Ljubičić, Nada Županović Filipin i Vinko Kovačić, FF-press, Zagreb, 2014, str. 639-652.

“Réappropriation du corps féminin handicapé. Une lecture de L’Innocence trahie (La semplicità ingannata) d’Arcangela Tarabotti”, prev. Clara Manco, u Écritures du corps. Nouvelles perspectives, ur. Pierre Zoberman, Anne Tomiche i William Spurlin, Garnier, Paris, 2013, str. 189-214.

“Adultery and the Gaze: A Reading of Lucrezia Tornabuoni’s Story of Devout Susanna (La istoria della casta Susanna)”, SRAZ, LVII, 2012, str. 71-89.

“Danteova mistična vizija u imaginariju Camillove Ideje teatra”, Umjetnost riječi, LVI, 3-4, 2012, str. 89-114.

“Non solo Vergine: protofemminismo nel dialogo verbale/visuale fra Michelangelo e Vittoria Colonna”, u Hrvatsko-talijanski književni odnosi. Zbornik 10. Stil i izvornost. Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Franu Čalu (1927-1993), ur. Snježana Husić i Sanja Roić, FF-press, Zagreb, 2010, str. 265-284.

“God, Gender and Friendship: A Reading of Michelangelo’s Pietà and Vittoria Colonna’s Sonnet 87”, u About Face: Depicting the Self in the Written and Visual Arts, ur. Lindsay Eufusia, Elena Bellina i Paola Ugolini, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2009, str. 57-70, str. 218-226 (bilješke), str. 256-259 (bibliografija).

“Testo e metatesto a confronto: Amor fuggitivo di Torquato Tasso e Ljubčiča uskok di Katarina Patačić”, u Nuovi saggi sul plurilinguismo letterario, ur. Vincenzo Orioles, Il Calamo, Rim, 2001, str. 129-151.