Naziv
Talijanska književnost prve polovice 20.st.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS
5
Šifra
225522
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj ovoga književno-povijesnog kolegija je studente preddiplomskog studija talijanistike upoznati s talijanskom kulturom prve polovice 20.st.
Kolegij nudi kronološki pregled najvažnijih umjetničkih i književnih tendencija i pravaca u prvoj polovici 20. stoljeća u Italiji. Pregled obuhvaća dekadentizam i simbolizam, povijesnu avangardu, to jest futurizam, zatim sutonjačko pjesništvo i hermetizam. Polaznici će također dobiti uvid u prozni i dramski opus modernih klasika kao što su D'Annunzio, Pirandello, Svevo, Bontempelli, Papini i drugi. U seminarskom dijelu kolegija analizirat će se izabrani pjesnički sastavci te kraći prozni i dramski tekstovi ili ulomci.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, dogovor o radu na kolegiju, pregled kritičke literature. Kratki pregled važnijih kulturnih tendencija u Europi i Italiji koncem Ottocenta
 2. Talijanski dekadentizam i simbolizam: Gabriele D'Annunzio i Giovanni Pascoli
 3. Poeti crepuscolari (sutonjački pjesnici): Guido Gozzano, Sergio Corrazini
 4. Povijesna avangarda: talijanski futurizam. Filippo Tommaso Marinetti, futuristički manifesti i interdisciplinarni eksperimenti
 5. Talijanska književnost, Trst i psihoanaliza. Italo Svevo, Umberto Saba, Carolus Luigi Cergoly
 6. Talijanske spisateljice u prvoj polovici Novecenta
 7. Poeti vociani: Dino Campana, Camillo Sbarbaro i dr. “Poesia pura” : Giuseppe Ungaretti
 8. Talijanski hermetizam (Giuseppe Ungaretti , Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale i dr.)
 9. Talijanska dramska književnost početkom Novecenta: Edoardo de Filippo, Teatro del grottesco
 10. Luigi Pirandello
 11. Talijanski roman prve polovice stoljeća (Svevo, Tozzi i dr.)
 12. Talijanska proza između dva rata
 13. Zaključak
 14. -
 15. -

Ishodi učenja
 1. Studenti će svojim riječima opisati i protumačiti pjesničke, prozne i književnokritičke tekstove u izvorniku
 2. Studenti će identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u prvoj polovici 20. stoljeća u Italiji
 3. Studenti će povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama u prvoj polovici 20. stoljeća i analizirati ga u tom kontekstu
 4. Studenti će upotrijebiti znanje o književnim rodovima, vrstama i žanrova, metričkim i versifkacijskim obrascima te stilskim figurama u analizi književnih tekstova
 5. Studenti će nabrojiti najvažnije autore i djela talijanske književnosti prve polovice 20. stoljeća i pridružiti ih odgovarajućim književno-povijesnim razdobljima i književnostilskim formacijama
Metode podučavanja
Predavanja, seminarske analize
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u seminarskim analizama, usmeni ispit
Obaveza je polaznica/polaznika da tijekom semestra čitaju izabrane ulomke, odnosno kraće prozne i pjesničke tekstove, odnosno, te da aktivno sudjeluju u seminarskim analizama.

Obavezna literatura
 1. Odgovarajuća poglavlja iz književno-povijesnog pregleda: 1. S. Guglielmino, H. Grosser, Il sistema letterario. Letteratura italiana, Principato, Milano, 1992. ili 2. Poglavlja iz udžbenika Il filo rosso 3 (Tra Ottocento e Novecento), Laterza, Roma-Bari, 2006: Il decadentismo e il Simbolismo (str. 4.-39.); Le avanguardie (str. 50.-99.); Luigi Pirandello (str.100.-109., zatim 476-585.) + Il filo rosso 3 (Primo Novecento), Laterza, Roma-Bari, 2006.: "Ritorno all'ordine" e nuove sperimentazioni (str. 4.-61.); Italo Svevo (str. 62.-71.; zatim 180.-257.); Letteratura e psicanalisi (str. 175.-178.)
 2. Obavezni pjesnički tekstovi (popis na Omegi) Jedan dramski ili prozni tekst s popisa preporučenih tekstova (na Omegi)
Dopunska literatura
 1. - Književno-povijesni pregled Il filo rosso 3 (Tra Ottocento e Novecento) i Il filo rosso 3 (Primo Novecento), ur. Marco Santagata, Laura Carotti, Alberto Casadei, Mirko Tavoni, Laterza, Roma-Bari, 2006. - Anceschi, Luciano, Le poetiche del Novecento in Italia. Studio di fenomenologia e storia delle poetiche, Paravia, Torino 1973. - Asor Rosa, Alberto – Abruzzese, Alberto (ur.), Cultura e società del Novecento. Antologia della letteratura italiana, La Nuova Italia, Firenca 1981. - Asor Rosa, Alberto (ur.), Letteratura italiana del Novecento. Bilancio di un secolo, Einaudi, Torino 2000. - Contini, Gianfranco (ur.), Letteratura dell’Italia unita (1861–1968), Sansoni, Firenca 1968. - Cudini, Piero, Breve storia della letteratura italiana. Il ’900, Bompiani, Milano 1999. - Debenedetti, Giacomo, Poesia italiana del Novecento. Quaderni inediti, Garzanti, Milano 1974. - Ferroni, Giulio, Storia della letteratura italiana, sv. III, Dall’Ottocento al Novecento, Einaudi Scuola, Milano 1991. Flora, Francesco, La poesia ermetica, Terza edizione riveduta, Laterza, Bari 1947. Gelli, Piero – Lagorio, Gina (ur.), Poesia italiana del Novecento, Garzanti, Milano 1980, sv. I. Guglielminetti, Marziano (ur.), I poeti contemporanei, SEI, Torino 1970. Guglielmino, Salvatore, Guida al Novecento. Profilo letterario e antologia, Principato, Milano 1971. Machiedo, Mladen, Romanzi o narratori u: Sotto varie angolazioni, Erasmus, Zagreb, 1987. Machiedo, Mladen, Zrakasti subjekt. Talijanski pjesnici 20. stoljeća (antologija), Ceres, Zagreb 2003, sv. I. Machiedo, Mladen, Dritto e rovescio. Saggi novecenteschi, Erasmus, Zagreb 2002. Mengaldo, Pier Vincenzo (ur.), Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano 2002. Mortara Garavelli, Bice, Manuale di retorica, Bompiani – RCS Libri, Milano 2005.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar